tisdag, september 18, 2007

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 6

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.
/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 5

Till del 6

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.

/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 4

Till del 5

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.
/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 3

Till del 4

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.


/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 2

Till del 3

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.

/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine. Del 1

Till del 2

Med benäget tillstånd från Naomi Klein.

/Mattias

Naomi Klein - Shock Doctrine.

En av vår tids viktigaste författare, Naomi Klein, kommer i dag ut med sin nya bok The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism i USA, (i oktober på svenska). Den handlar om hur den nyliberala globaliseringen byggs på att skrämma människor in i ett chock tillstånd där de är mindre benägna att förstå de impopulära processer som pågår runt om kring oss. Privatiseringar, ökade marknader och så vidare. När människor inte är i chock protesterar man, och det är komplicerat för makten. Därför försätts befolkningar i chock.

Jag hoppas snart kunna läsa den och skriva om den här på Pooma och i väntan på det publicerar, med benäget tillstånd från Naomi Klein, sex föreläsningar från the Canadian Center for Policy alternatives den 22 februari2007, Vancouver BC. Jag publicerar också denna film och sammanfattning. Beväpna Er!The Shock Doctrine
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
/Mattias

[SvD]

Stop

måndag, september 17, 2007

Bush bashing!

är alltid kul./Mattias

Så här enkelt är det!/Mattias

fredag, september 14, 2007

Stoppa Rasismen! Del 2. Det mänskliga argumentet

Det första argumentet vi kommer diskutera är det mänskliga argumentet och bygger på alla människors lika värde. Grunden för demokratin är att alla människor har ett värde, och ingen människa har ett värde som är större eller mindre än någon annan. Detta finns inskrivet i FN´s förklaring om de allmänna universiella mänskliga rättigheternas första stycke: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."

Ur detta enkla påstående vill jag påstå att grunden för fri invandring och mot rasism och främlingsfientlighet ligger. Om man på fullt allvar köper denna grundsats, vilket de flesta gör, inklusive jag, så menar jag att det följer att man inte kan stänga gränserna.

För mig är detta argument överordnat alla andra och är det enda argument som behövs. Det är kort och gott, "Ingen människa har rätt att hindra en annan människa från att flytta.". Det kan inte vara upp till mig, eller nån annan att säga till en annan människa att hon eller han inte får flytta och bosätta sig var hon eller han vill. Den som vill argumentera in absurdum kan naturligtvis hävda att detta leder till att vem som helst kan flytta in i min lägenhet och jag kan inte säga nej till det. Enkelt undantar jag mig den diskussion genom att säga att det är ett befängt argument. Befängt eftersom det bygger på viljan att inte förstå att på samma sätt som jag inte har rätt att säga åt någon att flytta, ska heller ingen kunna tränga sig så nära inpå mig att jag måste flytta. Alla människor ska ha rätt att bo kvar där de bor om de vill, och de ska ha samma rätt att flytta om de vill det. Detta är en mänsklig rättighet.

Jag som individ kan alltså stänga min dörr för andra utan att inskränka andras rätt att flytta, däremot kan vi som nation inte stänga dörren för vårt terrirorium emot omvärlden, för då säger vi att ni har inte rätt att flytta, hit.

Man kan inte heller hävda att vi inte skulle få plats. Det bygger för det första på tron att hela världen skulle emigrera till Sverige, eller västvärlden bara de fick, vilket självklart inte är fallet. Men även om det skulle vara så skulle det i verkligheten inte leda till att en enda människa skulle behöva flytta från sitt hem här i Sverige om så all världens befolkning stog och knackade på dörren är det ett. Utrymme är ingen bristvara. Men detta om detta.

Den som argumenterar för att vi har rätt att bo här men inte ni gör det utifrån ett förlegat vi och dom tänkande, det kan finnas många argument runt om kring detta, men i grunden ligger ett normerat vi och ett dom. Det betyder att argumentationen bygger på att Viet har ett annat värde än Niet. Det är grunden för all rasism, om det inte fanns som botten skulle rasism inte var möjlig.

Det är inte möjligt att argumentera för att vi får bo här men inte ni utan att för den skull värdera människor olika. Detta eftersom vi aldrig kommer säga till barn födda inom vi-kollektivet att de måste flytta för ni får inte plats. Om vi inte behandlar alla nitillkomna till Sverige på samma sätt så värderar vi olika. När vi säger till Ahmed från Bagdad att du är inte välkommen men till Lisa från Skövde att du är välkommen så gör vi en skillnad, en skillnad som endast kan upprätthållas genom ett värderande vi och dom, där viet är mer värt än niet.

Med andra ord har den som hävdar att vi har rätt att stänga människor ute två val. Antingen går de med på att de gör en skillnad i hur de värderar människor, där vi är mer värda än dom och på det viset avisar den första av de mänskliga fri och rättigheterna, den som säger att vi alla har samma värde. Eller så säger man att vi har samma värde, och därmed kan vi inte neka människor att bo i Sverige, eller i vilket land de vill.

Med denna rätt för alla att flytta var de vill faller egentligen alla andra argument mot invandring, men tyvärr kommer inte särskilt många rasister att nöja sig med detta då de envetet kommer att bita sig fast i vanföreställningar som de tycker ger dem rätt att stänga nationens dörr för andra människor. Därför måste vi ge oss i kast med nästa argument trots allt. Det ekonomiska argumentet.

Till Stoppa Rasismen!
Till första argumentet: Det mänskliga!
Till det andra argumentet: Det ekonomiska!
/Mattias

Stoppa Rasismen! Del 3 - Det ekonomiska argumentet!

Ett vanligt argument mot invandring är att vi helt enkelt inte har råd att ta emot invandrare. Argumentet kan variera från vi har inte råd med några invandrare alls till vi har inte råd med fler invandrare. Väldigt sällan hör man några siffror som stöder påståendet och anledningen till det är ganska enkel. Det är en galen ekonomisk uträkning som ligger till grund för den här typen av argument. I själva verket så går Sverige plus på de invandrare som kommer, och även om vi inte skulle göra det så är det en väldigt liten del av vår BNP som går till att ta hand om de som invandrat till Sverige.

Titta t.ex. på Sveriges budget från 2002. I detta års budgetprop anslogs 5,3 miljarder kronor till "migrationspolitik och integrationspolitik". Av dessa var hälften stöd till kommunerna för att de skulle ta emot flyktingar. Pengar som alltså gick till, företrädelsevis fattiga kommuner som med dessa pengar kunde skapa jobb och fler konsumenter och därmed förbätta för hela samhället.


Av de övriga pengarna gick en del till den apparat som hindrar människor att flytta hitta, en kostnad vi helt skulle slippa om vi tillät fri invandring, och en del till integration till det fåtal som får stanna. Dessa 5,3 miljarder motsvarar ungefär 4% av vårt handelsöverskott med omvärlden, eller för att jämföra med en annan siffra, 5% av de vinster de stora börsbolagen gjorde efter skatt samma år. Alltså inga jätteutgifter som hotar vår samhällsekonomi.

Egentligen är det hela enkelt. Ju flera människor vi är, desto fler finns det som efterfrågar varor, och därmed produceras fler varor, fler får jobb och det positiva ekorrhjulet är i gång. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv bra om befolkningen ökar. Vi blir rikare om vi blir fler eftersom vi kan skapa mer värde i samhället. Det är enkelt att förstå att om vi helt plötsligt skulle förlora halva befolkningen skulle vi inte bli dubbelt så rika, istället skulle hela samhället haverera.Vi har ett samhälle som får en äldre och äldre befolkning. Det betyder att våra behov av människor som kan arbeta för att betala pensioner och ta hand om de gamla bara ökar och ökar. Som det ser ut i dag finns det ingen möjlighet att vi genom vår egen nativitet kan hindra denna utveckling, utan vi måste bli fler på andra sätt. Om vi inte kan göra det genom att göka återstår bara att det flyttar in människor. Landstingsförbundet räknar med att om vi ökar födslotalen radikalt, behövs 500000 som flyttar in. Vi behöver med andra ord invandringen!

Dessutom är det på så sätt, som jag nämnt ovan, att en invandad vuxen är betydligt mer ekonomiskt lönsam för samhället än en svenskfödd person. Vi kan ta ett enkelt exempel

Vi jämför två personer, en som är född i Sverige och en som flyttar hit vid 30-års ålder. Det tar fem år för den inflyttade att utbilda sig och vänta på jobb innan den personen får jobba fullt ut.


Den andra personen är född i Sverige och börjar arbeta för fullt vid 24-års ålder. Bägge går i pension vid 65 och dör vid 85, de är båda sjuka eller förtidspensionerade 20% av tiden. Då kommer den infödde att ge samhället mer än den infödde. Se här:
Det som blir uppenbart här är att den stora kostnaden för ett samhälle är förskolan och utbildningen av individen. Denna kostnad blir betydligt lägre för en invandrad person.

Kort och gott. Vi har inte råd att neka människor att komma hit. Så kom ihåg, nästa gång någon säger att invadnringen är så dyr att vi därför måste stänga våra gräser så ljuger den personen för dig! Eller också är personen okunnig.

Till Stoppa Rasismen!
Till första argumentet: Det mänskliga!
Till det andra argumentet: Det ekonomiska!

/MattiasKälla: Nya ekonomihandboken

Stoppa Rasismen. Del 1.

Rasismen ökar i Sverige. Politikerna blåser under detta genom mängder av förslag som direkt slår mot invandrares möjlighet att etablera sig i det svenska samhället, man skapar bevakning av de invandrade delarna av befolkning som leder till att den okritiske leds in i tron att det finns ett allvarligt hot mot Sverige från delar av vår befolkning.

Argument för rasism är vanliga, och alltid lika märkligt korkade, men kan i bland vara svåra att slå hål på. Som att invandrade svenskar skulle vara mer benägna att begå brott. Det kan återigen den okritiske till och med tycka sig kunna belägga med en undersökning från BRÅ häromåret när resultatet basunerades ut i media om att nu var det belagt, invandrare begår fler brott. Problemet var bara att det var inte vad undersökningen visade på. Undersökningen visade istället på att invandrare oftare blev misstänkta för brott, vilket så klart är en helt annan sak. Men det sa man inte i media. Därför har även media en väldigt stor del i den rasism som sprider sig och hotar leda ett främlingsfientligt, nazianstruket parti in i riksdagen om tre år. Detta måste sjävklart stoppas.


Jag kommer här på Pooma försöka dra mitt strå till stacken genom att då och då lägga ut inlägg som motar tillbaka rasisternas argument i en serie med det fantasifulla namnet "Stoppa Rasismen!".

Det första inlägget kommer att handla om det bizarra argumentet vi har rätt att bo här men inte andra och att denna rätt i grunden är byggd på ett normerat vi-och-dom-tänkande där vi är mer värda än dom och att man antingen får gå med på allas lika värde och därmed rätt att bo, eller säga att olika människor är värda olika mycket.

Nästa inlägg kommer behandla påståendet om att vi inte har råd att ta emot fler invandrare, när det i själva verket är så att vi inte har råd att inte ta emot fler invandrare.

Därefter kommer jag bl.a.a ta upp ämnen som att svenskarna kommer försvinna, vår kultur är hotad och den livsfarliga islamiska terrorismen.
Min förhoppning är att detta ska ge alla antirasister en del att stå på om man känner sig osäker, och då också ge rasisterna mindre mark att stå på och i slutändan falla!

Till första argumentet: Det mänskliga!
Till det andra argumentet: Det ekonomiska!
Till det tredje argumentet: Det Svenska argumentet!

/Mattias

torsdag, september 13, 2007

Sjuka ska som vanligt betala för de friskas platt-TV!

Har suttit och läst statsminister Fredrik Reinfeldt och socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson debattartikel i DN i dag (finns i sammanfattning SvD) om sina förslag till försämringar för de svaga i samhället. Det är lite roligt att de sanspår kritiken mot dem "Somliga åtgärder kommer säkert att betraktas som kärva förslag. Våra politiska motståndare kommer att hävda att förändringarna slår mot de svaga i samhället. ". Fast det är ju inte så konstigt att tro det när det är helt sant, de är kärva förslag med syfte att slå mot de svaga. Punkt. Det är också lite skojjigt hur de försvarar sig mot kritiken. Tämligen barnsligt skulle jag säga om det inte var så allvarligt. Cyniskt är kanske ett bättre ordval. Eller kanske till och med försvaret kan betraktas som ett hot. "Vi kan faktiskt göra livet ännu mera surt för er!" Försvaret är som följer:

"Därför vill vi påminna om att det i dag är fler än 550.000 som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning och tvingas leva med en låg ekonomisk standard. Det handlar om människor som i sämsta fall har 64 procent av sin tidigare inkomst och har få eller inga vägar tillbaka. "

Min fråga blir då, kommer ni att höjja dessa 64% till en rimlig nivå?

Innan jag forsätter denna långa text som kanske ingen orkar läsa till punkt vill jag börja med något viktigt. Allt som står i förslaget påstås riktas mot de långtidssjukskrivna. Det är ett sätt att blanda bort korten. Det är ändå ganska få som är långtidssjukskrivna, och den stora massan tror sig så klart inte förlora något på det här. Men även de som är hemma kortare tid kommer drabbas, om än i mindre grad. Man lägger alltså krutet på en grupp som har svårare att försvara sig, trots att det kommer slå mot alla. Ett fult knep. Ännu fulare eftersom det staten tjänar i detta kommer gå till skattesänkningar, var så säker. (Ja, det är fult eftersom det liksom ger den rike mer än den fattige, och då också slår dubbelt mot de som är sjuka). Men nu tillbaka.
I artikeln ojjar man sig som vanligt över att svenskarna är så mycket mer hemma och sjuka än i andra länder, och detta är enbart av ondo. Men med den logiken är ett samhälle som t.ex. piskar de som är sjuka så att de jobbar och därmed har en väldigt låg sjukfrånvaro, typ slavsamhället ett friskare samhälle än vårt. Det tycker inte jag. Man skulle ju även kunna tänka sig att det är positivt att människor ges möjlighet att få tid att bli friska och därmed kan vara en nyckel till vår långa medellivslängd en av de högsta i världen. Vi blir lite småsjuka ibland och låter den sjukdommen läka ut och sen går vi tillbaka till jobbet medan man i andra länder inte stannar hemma, eftersom man inte har råd och istället dör man tidigare.

"vi har redan vidtagit flera åtgärder för att underlätta människors återinträde på arbetsmarknaden" Läs: Försvårat att bli frisk eller leva på sin inkomst för de arbetslösa.

"Dels för att förhindra att människor blir långtidssjukskrivna, " Läs: Begränsa tiden man får vara sjukskriven, med andra ord inte göra dem friska utan inte sjukskrivna.

Den sjustegsmodell som införs låter här och där rimlig, ibland orimlig och det finns ett gigantiskt problem med den. Varför ska det vara fasta gränser? Är inte det rimliga att gränserna är individanpassade? Stegen kommer ta olika tid för olika människor. Är inte en av liberalismens och borgerlighetens grundstenar att man ska se till individen? Det kan ju tänkas att den som efter sex månade fortfarande inte kan börja jobba inom sitt arbete, men kan jobba med något som hon är våldsamt överkvalificerad för. Om hon börjar detta arbete kommer hon kanske aldrig att bli frisk nog att gå tillbaka till det som är hennes specialistområde, medan om hon fått ett tag till att friskna till skulle kunnat blir helt återställd. Det är med andra ord ett gigantiskt resursslöseri som kan komma av de här förslagen. Både ekonomiskt och mänskligt.

Man skriver oxå så här:

" Regeringen vill därför att individens funktionsförmåga ska tillmätas större betydelse vid bedömningen av arbetsförmåga." Vad betyder det?

En snabb googling ger svaret att arbetsförmåga är förmågan att klara av de krav arbetslivet ställer, medan funktionsförmåga handlar om att klara av de krav som livet ställer, alltså både i hemmet och i arbetet. Varför vill man göra denna förflyttning? Är det så att om du kan klara ditt hemliv bra ska du ut på arbetsmarknaden? Om man klarar av att kliva upp på morgonen, laga sin mat, gå och handla och umgås med vänner så kan man också klara av stressen att hålla tider på jobbet, bära tunga saker, tänka ut kluriga lösningar under tidspress och så vidare, allt det som det innebär att arbeta.
Jag tror det är väldigt viktigt att vara vaksam mot denna utveckling, för snart är den som kan äta sin mat själv duglig till att mata andra och ska därför anses som frisk. Vilka arbetsuppgifter det kan bli fråga om i den stora satsningen på nya jobb inom sfären hjälpa de rika att inte behöva anstränga sig återstår att se.

Det vi ser är en glidning från att du kan inte arbeta därför får du vara sjuk till du kan ju fungera alltså ska du arbeta? Det kan vara en väldigt stor skillnad det.

Den som är sjuk får sin inkomst av försäkringskassan, den beräknas utifrån den s.k. SGI, sjukdomsgrundandeinkomsten. Exakt hur den beräkningen går till behöver vi inte gå in på nu (läs: Jag vet inte riktigt), men det ska i alla fall förändras.

"Reglerna måste ändras så att systemet blir rättssäkert och främjar arbetslinjen.".

Att systemet är rättssäkert är naturligtvis det minsta man kan begära och om det sker en sån förbättring, om det varit ett problem, så är det så klart bra. Däremot kan man ju hajja till lite på det där sista, att det ska främja arbetslinjen. Vad innebär det? Jag antar att ersättningen nu ska sättas i en nivå att det är bättre att ta ett dåligt betalt jobb än att vara sjuk, för att vara sjuk är ju ett val vi gör. I stället för att koncentrera dig på att bli frisk ska du oroa dig för att inte få pengarna att räcka till och därför måste ta ett jobb som kanske gör att du aldrig återfår hela din potential. Återigen resursslösar borgarna med oss. Efter vad jag försstod av ett radioreportage i dag skulle uträkningen leda till en sänkning av ersättningen, så då kan ju det där med arbetslinjeteorin stämma.

"Många långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning bedöms fortfarande ha en viss arbetsförmåga."

Det är svårt att se vad en person med "en viss" arbetsförmåga kan göra. Det lär inte hinna bli några så väldans komplicerade eller stimulerande arbetsuppgifter man får. Kanske är det som i det forna östblocket att man kan sitta och tända och släcka en lampa på ett museum under nån timme, eller kanske ska man dela ut gratistidningar i morgonrusningens snålblåst vid tunnelbanan. Man kan vara ganska säkert att det kommer bli ganska usla jobb med dåligt betalt som de sjuka kommer tvingas in i, och det är helt värdelöst. Nu säger jag inte att dessa människor är värdelösa, jag säger att de är värda mer än meningslösa arbetsupgifter.

I slutändan av läsningen av Reinfeldts och Husmarks artikel så är det en känsla som gnager i mig. Varför måste alla dessa försämringar till? Har vi inte, i ett av de rikaste samhällen historien och världen ha sett låta människor som drabbats av sjukdommar få den lyxen att man kanske kan få ha lite arbetsförmåga, men ändå få ta det lugnt och använda denna förmåga till något som utvecklar dem själva! Men det verkar inte vara regeringens linje och då känns inte detta sista citat så lovande: "Vi vill samtidigt vara raka och säga att det inte finns några enkla lösningar för de människor som hamnat i långtidssjukskrivning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Fler reformer kommer att krävas och fler reformer kommer att presenteras. "

/Mattias

Andra i ämnet:
Esbati: Känns bra

onsdag, september 12, 2007

Jan Guillou - Finden inom oss (2007)

Fienden inom oss är en dystopi som ligger så nära verkligheten att det är, tja, dystert. För som vanligt utgår Gulliou från en verklighet som redan är, drar ut den lite och hittar på en del, men aldrig en lögn, utan det är med en klädsel på en redan befintlig verlighet han lyckas visa på det obehagliga i de lagar som sägs ska skydda oss mot terrorismen men aldrig kan göra det. Istället kommer dessa lagar att vara den gnista som tänder samhällsbålet. Det kan dessutom hända när som helst, om man inte vill säga att det redan sker. Precis som det var amerikas utrikespoitik som födde hatet som göder terrorismen, är det lagarnas selektiva förtryckarstruktur som kommer göda den inhemska terrorismen.

Läs hela recensionen här

Fler recensioner

Poesi

Reflektion från Sandlådan 5

Är det nåt som är känsligt för föräldrarna i sandlådan är att nån skulle misstänka, tro eller ens tänka en förflyktad tanke om att de inte skulle älska sina barn. Vilket de så klart gör, även om de ofta beter sig som idioter, både mot sig själva, sina barn och andra. Ingen tror ens nåt annat. Ändå går det inte för föräldrarna att inte börja den minsta, mest rättfrädiga kritik mot sina barn med ett "Alltså. Jag älskar mina barn men...". Här kommer några exempel:

Läs hela Reflektion från Sandlådan 5

Läs Reflektionerna från början

måndag, september 10, 2007

Mer Poesi idag!

Det var återigen ett tag sen jag publicerade nån poesi, men idag hittade jag några gamla alster som jag nog publicerat på ngåra ställen tidigare. Det är lite revolutionsromantik, lite kärleksromantik, lite uppbrott och lite tonårsrebellion deluxe. Håll till godo!

Revolutionen är här
Du vet att jag nästan alltid ljög
Romantik
Motorsågen
Till Stephanie. Wherever you are!

/Mattias

Revolutionen är här

En sen, sen natt
Kom du hem till mig
Du väckte mig inte
Du kröp ner i sängen och viskade
- Dom har slutat ringa i kyrkklockorna
Köpcentret har stängt
Och systemet är det enda som har öppet
Radion har slutat spela reklam och all musik är bra
Revolutionen är här och jag känner mig inte alls lycklig.

Du berättade allting för mig
Men du gav mig aldrig ditt namn
Kanske drömde jag allting
Du har aldrig berättat om något av det var sant

Läs mer Poesi här

/Mattias

Du vet att jag nästan alltid ljög

Du vet
Att jag nästan alltid ljög
Till och med när jag lovade att säga sanningen
Fast aldrig inför dig
Bara på dom där tidigare blanka sidorna
Som i vart fall inte bryr sig om jag ljuger eller inte
Men dom bryr sig om trycket från pennan
för det är det ända de kan känna av

Läs mer Poesi här

/Mattias

Romantik

Sent på natten
Tar vi oss fram
bakom orden
men framför känslan
Som oftast lämnar oss utanför
Men i natt
i natt
lämnar vi allt bakom oss
och du springer ner på konsum och snor två påsar chips
eller nåt annat mer romantiskt
Vad du vill
Men när du kommer tillbaka ska du veta
Då har jag förmodligen klätt på mig och gått hem

Läs mer Poesi här

/Mattias

Motorsågen

Den tryckande stanken
eller bara doften av något orent
Finns alldeles runt omkring mig
När du sitter där och inte ler
Fast jag inte vill att du ska göra annat
Än bara sitta där och vara
Något annat
Vad som helst
Utom känslan du berättar om
När läpparna rör sig
(Fast du vet att jag inte kan lyssna)
och väsande metalliska läten
Ungefär som motorsågen du inte ville att jag skulle köpa
kommer och skär sönder
Men det hindrar förstås inte doften
Och motviljan att vilja stanna kvar
eller tanken att inte gå sönder

Läs mer Poesi här

/Mattias

Till Stephanie. Wherever you are!

Med tretusen ton ilska i ryggsäcken
Rusar hon i väg till tunnelbanan
Som rullar in mot city
Med hundratusentals dynamitgubbar
Inte bara i hennes vagn

Läs mer Poesi här

/Mattias

Bruce Springsteen - Magic (2007)

Efter att ha hört först Radio Nowhere som var en knockout, sen 30 sekunders snuttarna från alla låtar på skivan som var något av en besvikelse var det med viss skepsis jag lyssnade på Magic för första gången. Den var okej, med tre riktiga höjdpunkter. Radio Nowhere, Livin in the Future och Magic. Efter första lyssningen. Efter andra lyssningen hade allt vuxit och efter tredje genomlyssningen började jag dansa och har gjort det sen dess. Detta är en partyplatta, det är en rockskiva, det kanske till och med är en bagatell, men det är den bästa bagatell Bruce någonsin gjort. Om han ens gjort någon förut.

Jag brukar ofta säga att det är texterna som är grejjen med Bruce, men den här gången kan jag inte säga det, inte för att texterna är dåliga utan för att jag när jag lyssnar inte kan lyssna på texten särskilt länge innan jag tappar bort mig själv i dans med min son eller flickvän eller bara dansandes i mina tankar av denna glada skiva. Glada skivor har väl aldrig riktigt gått bra för Bruce förut men den här gången funkar det som fan.

Musikaliskt är det närmsta i jämförelse med hans egna verk 18 tracks, eller andra och tredje CDn på Tracks. Det senare en samlingsbox med mängder av tidigare outgivet material och det tidigare en compilation av det materialet. Men det är också väldigt nära Lucky Town och The Rising där man tagit med sig det bästa därifrån och förädlat det här.

Produktionsmässigt så har Bruce och Brendan O'Brien lärt sig av misstagen på the Rising. Överallt där the Rising misslyckades lyckas man här. Det är luft i gröten, det är lyft i tyngden och det är fart i lugnet. Kanske är det som en vän till mig sa, "Ingen Suzie". Vilket ska tolkas som att det är väldigt lite fioler och andra stråkar på denna skiva vilket är ett klart lyft!Man har lyckats ge en modern dräkt till Bruce som passar honom.

Finns det något som inte är bra. Mina hyllningar till Bruce kan bli lite långrandiga och tråkiga, men så kommer jag stå längst fram på konserten i Globen också, ni får ha överseende med en dåres bekännelser. Ja, det finns det. De tre låtarna Your own Worst enemy, Girls in their summer clothes och You´ll be comin down är farligt nära att hamna i the Rising och 92 fällan. Men klarar sig med andan i halsen genom en mer lyckad ljudbild, den tidigare nämnda förädlingen.

Sen kan man kanske anmärka på att Gypsy Rider och Long Walk home (den enda låt man hört innan, i en helt annorlunda liveversion från 2006 och the Session Band) är inledningsvis i princip identiska (tack Jimmy för noteringen). Det är också ganska lätt att då och då falla in i nynnandet på andra gamla Springsteenlåtar, som Long Walk Home leder in i Land of Hope and Dreams, You´ll Be Comin Down lockar fram Waitin on a Rainy day innan den snubblar och blir relativt tråkig istället för festlig. I´ll work for you love och Livin in the Future för direkt tankarna, fast kanske inte nynnandet så mycket, till Give the Girl a kiss och flera andra låtar från Bruce festligare repertoire. Last to Die for är också väldigt lik nån tidigare låt, men jag kan inte placera den, men det är inte sämre än att det kan vara en blandning av Bobby Jean och No Surrender i deras liveversioner från senare e-streetturneer.

En illustration av hur bra jag tycker att denna skiva är att i dag när jag gick hem i regnet efter att ha lämnat min son på förskolan kom jag fram till min port och trodde mig glömt nycklarna i barnvagnen. Vanligtvis skulle detta lett till en suck inför promenaden tillbaka med allt blötare hår att vänta. Men nu tänkte jag bara: Bra, då jag inte avbryta mitt lyssnade och därmed Magin!

/Mattias

Andra bloggar i ämnet:
Kulturbloggen
Frigolitfisken
DennisC

lördag, september 08, 2007

Länk Tips: Rosas blogg!

En av de bästa kvinnor jag arbetat med har visst en blogg oxå. En utblick och inblick från och in i Rågsved och Vantör. Mycket intressant!

Gå dit och läs!

/Mattias

lördag, september 01, 2007

Hurra för Biljetter!

För att fira att frigolitfisken Niklas , i nära samarbete med Michel, grejjade plåtar till Springsteen i Globen åt mig så tillägnar jag dem följande mästerverk:/Mattias

Provlyssna på hela Magic!

30 sekunders snuttar från alla låtarna på Bruce nya skiva Magic

Radio Nowhere
You´ll be comin down
Livin in the Future
Your own worst enemy
Gypsy Biker
Girls with there summer clothes on
I´ll work for your love
Magic
Last to die
Long walk home
Devils Arcade

Länkarna kommer härifrån

Om det nya inte duger är detta fortfarande världens kanske bästa låt genom alla tider! Backstreets
/Mattias

Läs gärna:
Alla vägar bär till ökade kostnader
En provokation är en provokation är en provokation!
Nu startar väl debatterna igen!
Lästips: Ett år med Reinfeldt –Nästa Ordfront!
Titta, vi fick en yrkesarme i NATO!

DN i ämnet Bruce:
Bruce Springsteen till Sverige
Nytt album av Springsteen i höst
Bruce Springsteen with the Sessions Band: "Live in Dublin"

SVD i ämnter Bruce:
SvD: Springsteen till Globen i jultid
SvD: Scialfa hinner före Springsteen
SvD: Springsteen släpper liveskiva

Ingen kriminell varg!/Mattias

[DN]

Läs gärna:


Bilder från ett starkt möte mot Rasism i Farsta.

Alla vägar bär till ökade kostnader

Titta, vi fick en yrkesarme i NATO!

Bilder från ett starkt möte mot Rasism i Farsta.


Alla vägar bär till ökade kostnader

Det blir visst dyrare att bygga vägarna runt Stockholm än man tänkt sig. Jag kan svära på att Vänstern ungefär en miljon gånger har sagt att vägbyggen ALLTID blir dyrare än man tror. Vi brukar också säga att det inte leder nån vart att bygga vägar eftersom när vägarna blir rymligare kommer det att köra ut mer bilar på dem. Vad det gäller det första har vi återigen fått rätt. Det kommer ta en jäkla massa år och kronor till innan vi faktiskt kommer att få säga vad var det vi sa om det andra också. Man kan ju anta att högern då också kommer att säga att vi måste bygga vägar för att lösa problemet och vi kommer säga att det är dyrt och leder ingen vart och så vidare.

Eller så lär vi av historien och börjar göra det som verkligen biter på trängsel, effektiva trängselavgifter och utbyggd kollektivtrafik!

/Mattias