måndag, juni 18, 2007

Det utbredda fusket i sjukförsäkringen, en fråga om ideologi?

Jag har försökt hitta några undersökningar som stöder att det finns ett stort och utbrett fusk inom socialförsäkringssystemet. Men det är mycket svårt att hitta. Man kan hitta uppskattningar, undersökningar av vad folk tror och på en del nyhetsartiklar med lite substans. Skrivna efter valet kan ju vara intressant att notera. Men nån riktig undersökning om att det finns ett utbrett fusk tycks faktiskt inte finnas. Däremot finns det en uppsjö av debattartiklar, ledare, bloggar, motioner och diverse annat där man pratar om det utbredda fusket. Kanske har vi till och med en regering som fått sin regeringsställning på att bekämpa detta, vad det verkar, obevisade fusket. (Hittar en pressrelease om att två utredare på BRÅ kunnat konstatera att det skattefuskas motsvarande 10% av BNP 2004. Det var 100 miljarder. Det är nog oxå bara en uppskattning, fast borgarna använder inte den uppskattningen lika hårt. Ett stickspår, men det blir skojjigt när vår finansminister säger följande i DN i februari: " Om man ska klara legitimiteten för välfärdssystemen på lång sikt så är det viktigt att kontrollen är lika bra som på skattesidan").

Men jag hittar en uppsats från nationalekonomiska institutionen på Lunds Universitet som i vart fall redovisar antalet för fusk fällda personer. Det var år 2002 150 personer som fälldes för fusk inom socialförsäkringssystemet, de hade totalt lyckats fuska till sig 8 miljoner kronor. Siffran 150 är lite vilseledande eftersom ett antal personer blivit fällda för flera brott, i verkligheten var det ca 80 personer. (Det var 28 personer som fälldes för fusk med sjukpening.)
2004 betalade enligt uppsatsen försäkringskassan ut 426 miljarder i Sverige.

Men det där är ju bara dömda personer, det säger inte så mycket kanske. De som klagar på det utbredda fusket måste ha nåt annat att gå på.

I en DNartikel från i februari i år kan man läsa att man år 2005 "efter flera år av ökade kontroller och fokus på att hitta fel och fusk, vill Försäkringskassan ha tillbaka nästan 31 miljoner kronor av länets invånare.". Man kan vidare läsa att under 2006 "upptäcktes 2 515 fall av misstänkt bedrägeri, men bara 600 av dem resulterade i polisanmälan". Om det är 2515 bedragare, eller 2515 bedrägerier framkommer inte. Inte heller angående siffran 600.

I en annan DN-artikel från 2006, strax efter valet kan man läsa att försäkringskassan beräknat fusket till en miljard. Det är mycket pengar, men som Anders Borg säger: " Även om fusket är begränsat så rör det sig om stora belopp, eftersom det är så stora summor som hanteras i de här systemen". I en budget på runt 500 miljarder kan knappast 1 miljard kallas för ett utbrett fusk som dränerar systemet.

Om man tittar på Stockholm kan man hitta att under 2006 tror Försäkringskassan, när det gäller sjukpenningen, att 534 personer felaktigt fick 17,3 miljoner kronor. Totalt krävdes 50 miljoner tillbaka. (I denna siffra ingår också de fall som försäkringskassan själva gjort fel och krävt tillbaka pengar för, men det bortser vi i från här).

Totalt betalade Försäkrings­kassan ut 77 miljarder kronor till Stockholms länsinvånare, det vill säga 1,5 miljarder i veckan under 2006. Av det går mest till ålderspensionärerna som får 39 miljarder kronor och där lär det nog vara ett ganska litet fusk, så av 38 miljarder var 50 miljoner fusk i Stockholm. Vad blir det? Nån promille!

Ävenom det går att hitta stora siffror så tycks det väldigt svårt att hitta belägg för ett så utbrett fusk som rättfärdigar de hårda slag som borgarna riktar mot de sjuka och arbetslösa i Sverige. Inte ens Anders Borg menar ju att det är ett utbrett fusk! Så istället verkar det handla om nåt annat. Ideologi månne?

/Mattias

Gå tillbaka till Pooma.se

2 kommentarer:

Bationi sa...

När det gäller fusket så är det en ideologisk fråga. För att kunna införa sitt nya samhälle där var och en svarar för sin egen trygghet så måste man göra så att folk misstror dagens bidragssystem.

Professor George Lakoff har beskrivt rätt väl hur de konservativas värdesystem fungerar och läser man hans böcker så förstår man dels att det här är ytterligare ett exempel på deras ideologi och att det passar in så bra i deras ideologi. Mycket av det som är svårt för många av oss att förstå - vad gäller högerns politik - klarnar när man förstår hur de konservativa tänker. Den mest lättillgängliga boken av George Lakoff är "Don't think of an elephant":

http://www.chelseagreen.com/2004/items/elephant

För den finns också ett litet utdrag som man kan ladda ner fritt:

http://www.chelseagreen.com/images/DTE_Sampler.pdf

Vill man sätta sig in grundligare i både hur de konservativa kunnat komma till makten och hur de konservativa tänker så vill jag dock rekommendera den betydligt tjokare boken "Moral politics" av samma författare.

Och om man ogillar den nuvarande utvecklingen så borde man se det som en plikt att sätta sig in i hans tänkande för dels har Reinfeldt anammat samma teknik - se till exempel boken "George W. Reinfeldt. Konsten att göra en politisk extreme makeover" och dels så kommer man att stå sig slätt om man inte förstår de konservativas teknik.

Slutligen, visst är jag också sur på fuskarna men man borde ju ha det som inom rättsväsendet - där är kraven så höga på bevis att en och annan förbrytare går fri.
Varför? Jo därför att principen att ingen oskyldig ska dömmas är så viktig att man tar "kostnaden" med att någon skyldig kan slippa straff.

Samma princip - alltså att acceptera en och annan fuskare för att undvika att någon svag inte skulle få det han är berättigad till - borde gälla för sjukförsäkringen men det vill ju inte högern för bidragssystem ska bort av rent ideologiska skäl och då krävs att man kan bygga upp ett misstroende mot de som får betalt från försäkringskassan.

Så i avsaknad a empati för de svaga bland högern blir det ingen sådan princip för att skydda de svaga.

Anonym sa...

Att sjukförsäkring hela tiden varit överdebiterad är som jag tycker uppenbart... Att vissa av politisk strategi påstår motsatsen är begripligt. Det tjänar ett syfte, men att man under rådande omständighet kan agera så som gjort är..... Syftets kvalite borde för gemene man var uppenbart. Den som har skall varda givet. Vad som förvånar mej mer är det faktum att tjänstemän på försäkringkassor in i större omfattning granskas? Jag kan trots idogt sökande inte hitta någon tjänsteman dömd eller andra påföljder redovisade! Andra yrkeskårer är däremot återkommande?