fredag, november 10, 2006

Terry Jones vs. George Bush

I går publicerade Aftonbladet en artikel av den gamla Monte Python medlemmen Terry Jones som jämför Bush och en annan diktat, eller jag menar ledare för ett imperi, eller jag menar land. Nu hävdar min kompis Tomas att Terry Jones kunskaper om Julius Ceaser är bristfälliga, men va fan, det är skoj!

Artikeln

/Mattias

torsdag, november 09, 2006

Tom Waits är jäkligt skojjig!

Bruce Springsteen - Jungleland 1975

Jag har ramlat in i en ny Bruceperiod,det här är när det är som bäst!/Mattias

Coca Cola står över lagen?

Fick ett mejl om situationen för länder i Sydamerika och den nya regeringens planer att avskriva "ilegitima" lån. Alltså lån SVerige gett till länder när det varit t.ex. militärdiktaturer. Tanken är väl att den som haft en skurk som ledare ska inte behöva betala tillbaka skurkens lån. Mitt i mejlet fanns dock en intressant grej jag inte hade en aning om, och fortfarande egentligen inte vet om det är nåt annat än snack, det finns så mycket märkliga rykten i världen:

"... trots det internationella förbud mot kommersialisering av kokabladet så har Coca Cola ett undantag i internationella avtal eftersom de handlar med Koka blad..."

Va fan! Har Coca Cola undantag i internationella lagar om att handla med kokablad? Vad är detta? OM nån har mer information om detta skulle jag bli glad. Kan jag få detta belagt blir jag ännu gladare, men oxå ledsen då jag älskar Coca Cola. (Ja, jag vet att de är värsta svinföretaget redan, men det är ju så sött och gött!)

/Mattias

Inga fler kristallnätter

Manifestera mot rasism imorgon, på årsdagen av den så kallade kristallnatten 1938.

I Stockholm ordnas en manifestation på Sergels Torg klockan 18:00. (Fackeltåg från Södermalms torg 17:30).

Arr: Ung Vänster, Vänsterpartiet, Judar för israelisk-palestinsk fred, LO-distriketet, RFSL Ungdom, Centrum mot rasism, Grafiska fackförbundet, SSU Stockholms stad, SSU Stockholms stad, Fastighets avd. 1, Seko Stockholm.

På Ung Vänsters hemsida finns en lista med manifestationer på en rad platser runt om i landet.

söndag, november 05, 2006

Fortsatt fritt inträde på Stockholms stads museum

DN rapporterar i dag att borgarna inte kommer att avskaffa det fria inträdet på Stockholms stads museum. Det är ett jättebra och viktigt beslut om det stämmer. Ett kulturliv som är tillgängligt för alla är oerhört viktigt för en fördjupning av demokratin. En utbildad befolkning, en befolkning som lär sig i frågasätta och se nyanser är en befolkning som kan bära demokratin! Hoppas borgarna fattar fler såna beslut, det kommer få dem att falla till slut!

/Mattias

P.S. Kanske sänder detta en signal till regeringen! D.S.

– Stoppa abortförbudet i Polen

Uttalande antaget av Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott:

"Allt pekar nu mot att Polen går mot ett totalt abortförbud.
Detta skulle innebära ett fullständigt förnekande av de polska kvinnornas grundläggande rättigheter. Tyvärr är detta inte en isolerad företeelse utan en del av en reaktionär internationell våg. Kvinnors rätt till abort ifrågasätts på allt fler håll i världen. Vänsterpartiet fördömer denna utveckling och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
Rätten till abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. När samhället inskränker denna rätt är det ett uttryck för samma patriarkala värderingar som omyndigförklarat kvinnor genom hela historien. Kvinnor ses inte som förmögna att fatta egna beslut i viktiga frågor utan samhällspatriarken måste träda in och kontrollera kvinnan ända in i hennes livmoder.
Förslaget att ändra den polska grundlagen så att det blir statens skyldighet att skydda alla medborgares liv ”från befruktningsögonblicket”, tycks för närvarande ha stöd av en majoritet i det polska parlamentet. Polens redan idag kraftigt inskränkta aborträtt riskerar att fullständigt avskaffas så att abort inte ens tillåts när kvinnans liv är i fara eller då hon utsatts för våldtäkt och incest.
Då lagförslaget saknar folkligt stöd kommer det inte att prövas i en folkomröstning. 60% av den polska befolkningen motsätter sig förslaget och redan idag utförs mellan 80 000 och 200 000 – dyra och riskabla – olagliga aborter per år i Polen. Trots lagförslagets svaga folkliga stöd riskerar en ändring att bli svår att ta tillbaka. Starka konservativa krafter, inte minst den katolska kyrkan, försöker kringgå det folkliga motståndet. Två gånger under 1990-talet har parlamentet beslutat att liberalisera abortlagen, något som stoppats med formalistiska metoder, av presidenten, talmannen och författningsdomstolen.
Vänsterpartiet fördömer denna odemokratiska hantering och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
I den svenska regeringsförklaringen sägs att Sverige ska ”föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter” och att ”ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att prägla regeringens arbete”. Då kan regeringen inte stillatigande se på medan kvinnors grundläggande rättigheter avskaffas i ett grannland som också är medlem i den Europeiska Unionen. Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen tar upp denna fråga i EU.
Den svenska regeringen måste med kraft försvara kvinnors rätt till sin egen kropp i både EU och FN och driva kravet att abort ska vara en mänsklig rättighet.
Enligt den svenska abortlagen får abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utredningen Abort i Sverige (SOU 2005:90) har föreslagit att abortlagen ska ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna. Det är nu dags för Sverige att återgällda den solidaritet de svenska kvinnorna mötte i Polen när Sverige hade en restriktiv lagstiftning.
Regeringen måste snarast verkställa utredningens förslag så att utländska kvinnor ska kunna få abort i Sverige.
Vänsterpartiet kräver också att regeringen ska informera om svensk abortlagstiftning i länder där abort är förbjudet och att vissa landsting ska inrätta särskilda abortkliniker som inriktar sig på att behandla kvinnor från länder där abort är olagligt. Sådana kliniker skulle lyfta frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, samtidigt som det skulle ge utländska kvinnor möjlighet till en professionellt utförd abort till en rimlig kostnad.
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott, 2006-11-03"

/Mattias

Finland redo att hoppa på Natotåget

Publicerar delar av en artikel ur finska Hufvudstadsbladet från den 3:e november 2006. Frågan man måste ställa sig är hur detta påverkar Sverige. Lägg noga märke till min fetning angående att Sverige vill bli mer integrerad i Nato. Sas det tydligt i valrörelsen? Inte så tydligt vad jag kan minnas.


"Finland vill delta i övningarna för Natos snabbinsatsstyrka NRF. Det slog presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fast i går. Även utan försvarsminister Seppo Kääriäinens (c) utspel i onsdags har det sedan en tid tillbaka varit klart att Finland - och Sverige - vill bli mer integrerade i Nato.Enligt uppgift tas ytterligare ett steg i den riktningen under Natos toppmöte i Riga i slutet av november. Nato har internt utarbetat ett förslag till under vilka förutsättningar vissa partnerskapsländer kunde integreras ytterligare.I Riga kommer Nato att erbjuda ett fördjupat samarbete med bland annat Finland och Sverige. Dessa länder skall i framtiden kunna delta i Natos snabb­insatsstyrkas NRF:s (Nato Response Force) övningar. Men inte heller ett deltagande i NRF:s operationer utesluts, dock så att partnerskapsländerna enbart kompletterar ett av Natoländerna.

Förslaget måste ännu formellt godkännas av Natos beslutsfattande organ.NRF betecknas som Natos vassa spets.Det sista ordet när det gäller om och hur man vill delta har givetvis partnerskapsländerna själva.Militärt icke-allierade länder som Finland och Sverige deltar inte heller i aktiviteter som faller under artikel fem, solidaritetsklausulen i Natostadgan

Artikel fem slår fast att ett angrepp mot en av medlemmarna betraktas som ett angrepp på alla."

Var är den svenska debatten kring detta?

/Mattias

Lars Ohly intervjuad

ETC har gjort en ganska lång och intressant intervju med Lars Ohly. Läs den!

Intervju


/Mattias

Bruce Springsteen - Pay me my moneydown (2006)

För alla oss som gillar Bruce och hans Seeger Sessions band är det en liten gobit./Mattias

fredag, november 03, 2006

Angående att vara kommunist

Jag får ofta frågan om jag är kommunist eftersom jag är aktiv i Vänsterpartiet. JAg svara alltid nej på den frågan. Jag svarar i stället att jag tror på ett klasslöst samhälle, jag tror på en rättvisa baserad på tesen: av var och en efter förmåga, till var och en efter behov, jag tror att människorna i alla länder måste förena sig för att förändra samhället på ett revolutionerande sätt. Jag tror att allt detta behövs för att vi ska kunna skapa en värld där människan är fri, för att kunna bryta den alienation som förtrycker människorna och att den enda vägen till en rättvis värld är en värld där alla människor är trygga och girigheten inte är grunden för samhällets framväxt och utveckling. Med andra ord; Jag tror på en socialistisk värld.
Dessa åsikter kanske gör mig till kommunist, men jag väljer ändå att inte kalla mig för det. Varför? Ordet kommunist är intimt förknippat med de värderingar och mål som jag beskrev ovan, men det är hos många människor missförstått som de diktaturer som plågat människor under hela förra seklet och ända in i detta. Att kalla sig för kommunist gör att man riskerar att bli sammanblandad med dem som stött, och stöder diktaturer, de som anser att människolivet och den genuina demokratin inte ska stå i första rummet, de som står på samma sida som våra främsta motståndare när det gäller att frigöra människorna från alienationen och kapitalismens förtryck. Jag vill inte det. Visst kan en diktatur ibland verka vacker på ytan med vissa sociala framsteg och bra kulturpolitik, men under fernissan döljer sig alltid varbölder av mänskligt lidande, oskyldigas död och allt annat som vänsterrörelsen kämpar emot, det måste vi alltid våga se och ta avstånd ifrån.
Jag väljer att inte kalla mig kommunist eftersom jag inte tycker att ord är viktigare än människors liv. Min övertygelse är att varje dag som det socialistiska projektet att förbättra världen försenas kommer människor att dö i onödan och det vägrar jag att vara skyldig till. I dag måste vi utkämpa en strid som inte handlar om vår politik utan om något som borde ligga årtionden tillbaka i vår historia. Vi måste göra allt vi kan för att lämna skendebatterna bakom oss så att vi istället får stå till svars för det vi står för i dag; kampen för genomgripande genuin demokrati som även innefattar den ekonomiska sektorn, kampen för rättvisa och frihet som vi definierar den och kampen för alla människors möjlighet att leva ett liv utan kapitalismens förtryck. Låt inte ett ord stå i vägen för det som betyder mest för oss alla, genuin rättvisa och genuin demokrati: Det klasslösa samhället!

/Mattias

ursprungligen publicerad i Vänsteraktuellt nr 1 2005, "vi" i texten syftar till Vänsterpartiet