lördag, februari 13, 2010

Med begynnande flint och raska fotter

Han ler sjalvsakert

och hon mittemot kryper ihop

Kanske inte sa mycket som han onskar

for in i rummet kommer hans fru


Inga kommentarer: