fredag, november 21, 2008

TV-sända rättegångar, nej tack. Fortsatt diskussion från Facebook.

Har i en statuskonversation på Facebook fått alldeles för liten möjlighet att svara ordentligt i en diskussion om TV-sända rättegångar. För er som inte är Facebookare, alternativt inte lusläser Oskar och mina statusuppdateringar kommer här en resume och därefter forsätter jag debatten.

Oskar har klubbar, klubbar som ibland har intressanta gäster. I onsdags hade de Maria Abrahamsson från SvD´s ledarsida som var där och pratade för TV-sända rättegångar. Tydligen inspirerades Oskar så till den grad att han skrev i sin statusrad

"Oskar är för TV-sända rättegångar - enligt vissa premisser"

varpå jag replikerade med:

"Jag med. Typ premissen att de inte sänds!

Jag förstår överhuvudtaget inte vad de skulle kunna tjäna för syften. Om tanken är ökad insyn i rättssystemet tror jag det är en bortförklaring för att få införa skamstock."


och därmed var debatten igång.

Oskar skriver:
"Du har missförstått det hela grundligt, min gosse.

Skamstock har vi redan i pressen.
Domstolsverket skulle ha möjlighet att hantera frågan så att snaskigheten som redan finns istället minskas.

Offentliga är våra rättegångar redan, men bara för dem som får plats i salen...

Redan idag spelas rättegångar in digitalt, och materialet kan ses av parterna. Det är troligen en tidsfråga innan denna typ av material också sprids på nätet.

Insyn i rättsskipningen är förstås ett mycket tungt argument som du inte kan avfärda så där lätt, filosof som du är, om du glömt det!

De försvarsadvokater som gjort sig ökända för trakasserier av våldtäktsoffer skulle troligen ändra sitt beteende, liksom domare av den gamla skolan som vägrar prata med media med hänvisning till att "allt står i domen".

Smell the coffee!"

Här kommer då mitt svar:

"Visst visar du upp en del tämligen starka argument för tv-sändarättegångar. Men jag tänker titta på dem en och en och kommer komma fram till att de inte håller.

Domstolsverket ska genom att visa upp rättegångarna i TV (som jag förstår det är det domstolsverket som ska sköta sändingarna och därmed urvalet får man anta) och på det viset kunna mota tillbaka kvällspressens snaskighet säger du.

Men hur kommer då deras urval att gå till? Ett urval måste ju komma till, för att alla rättsfall skulle sändas är naturligtvis inte görligt. Kommer de att välja de fall som redan uppmärksammas? eller de som är intressantast, eller hur kommer de att välja? Det är i och för sig inte så viktigt, men det uppstår en del problem.

Om man väljer att uppmärksamma de redan uppmärksammade fallen så är det fortfarande snaskmedia som sköter urvalet. Domstolsverket skulle väl i så fall enbart tillhandahålla ännu en detalj i sensationsmakeriet? Nämligen möjligheten att sitta i tv-soffan och i detalj gotta sig åt redan drabbade människors öde.

Jag menar att det finns stor risk att man genom att tv-sända de uppmärksammade rättegångarna tv-fierarar åklagare och advokater att vinna TV-tittarnas gunst istället för rättens, då det är alldeles omöjligt för rätten att hålla sig helt ifrån att påverkas av det tryck medierna skapar i uppmärksammade fall. Att fallet inte blir så om man sänder små rättegångar där dom meddelas efter en kortare ajournering är självklart, men där det tar längre tid att avkunna dom torde risken vara överhängande.

Detta är att gravt omkullkasta rättssäkerheten för den tilltalade då rätten kommer att ta en allt större hänsyn till hur utslaget i media kommer att vara, och vilka reaktioner som advokater och åklagare kan locka fram hos publiken och media. Det riskerar att skapa en indirekt jury med en direkt makt, vilket vore djupt olyckligt.

Om det inte är stora uppmärksammade fall som ska sändas kan jag inte alls se nåt allmänintresse av att sitta och glo på människor som hamnat snett i samhället. Att dessutom på det viset bli uthängd om man inte är skyldig är långt i från okej.

Man kan ju i och för sig hävda att om man är oskyldig kommer ju så många fler att få reda på oskulden, men jag menar att de flesta minns processen, men färre minns utgången. Titta bara på den skönlitteratur du läst, hur slutar Herr Arnes penningar? vilken dom får Josef K? vem sköt JR? osv.

Självklart ska det finnas en djupt gående insyn i rättssystemet. Men det får inte leda till att oskyldiga personer hängs ut. De problem som finns med det svenska rättssystemet i dag är inte att insynen är för dålig. Däremot missbrukas insynen emellanåt. Det stora rättssäkerhetsproblemet är att nämndemannakåren är för gammal, väljs på fel premisser och är för outbildad i grundläggande rättstraditioner. Samma saker gäller dommarkåren, fast i något mindre grad.

Att det skulle vara ett problem att inte tillräckligt många får plats i rättssalen så är detta bara aktuellt i riktigt uppmärksammade fall. I själva verket är det med väldigt, väldigt få undantag helt tomt i rättssalen, förutom nån strösläkting och nån eventuell häktesvakt. Det får en att ändå tro att hela argumentationen handlar antingen om skamstocken, alternativt de riktigt stora fallen.

Alla argument av typen "det kommer ändå" som jag nog vill kategorisera ditt argument "Redan idag spelas rättegångar in digitalt, och materialet kan ses av parterna. Det är troligen en tidsfråga innan denna typ av material också sprids på nätet." är desperationens och resignationens argument. De bär faktiskt ingen styrka alls.

Om man tycker något är dålig får man försöka hitta sätt att lösa problemen på, inte bara säga "det kommer ändå". Problemet med att bandupptagningar och filminspelningar från rättegångar sprids, och säkert i ökande takt löses i och för sig med stor sannolikhet om det går att titta på TV. Men det gäller så klart enbart de fall som sänds.

För övriga fall kommer inte detta intresse att stillas överhuvudtaget, kanske däremot öka då medvetenheten om hur praktiskt det kan vara för den kriminella att se vem som vittnat i en rättegång ökar genom TV-sändningarna. Med andra ord löser man inte grundproblemet med att materialet sprids.

Eventuellt kan det finnas viss bäring i att de värsta avarterna av advokater skulle hålla sig i skinnet. Men kommer det underlätta för våldtäktsoffret att anmäla våldtäkten om hon vet att hon som offer riskerar att visas upp i direktsänd (eller bandad för alldel) TV där man ska berätta om denna våldtäkt i detalj igen? Vill våldtäktsoffret verkligen visa upp sitt ansikte för hela svenska folket med den stigmatisering vi vet kommer med våldtäkter?

Vi har redan sett en tendens i svenska rättssalar att benägenheten att vittna minskat, finns det inte en stor risk att denna tendens tilltar med TV-sända rättegångar? Vem vill vittna mot Hells Angels om de kan sitta hemma i soffan och titta på rättegången. Ska vi lösa detta genom hemliga vittnen, något som automatiskt minskar vittnets trovärdighet?

Om syftet är att få domare att börja prata dommar så tycker jag att det är ett ganska litet problem som löses genom att skapa betydligt större och värre problem. Ökad utsatthet för brottsoffer, sämre trovärdighet hos vittnen, lägre vittnesbenägenhet, lägre anmälningsbenägenhet och så vidare.

Summa summarum kan jag inte hitta något tillräckligt starkt argument för att Tv-sända rättegångar överhuvudtaget. Det är ett tecken på ett civiliserat samhälle att hålla rättssäkerheten hög, både för åtalade och brottsoffer, och att hålla skampålen så långt från sockenbacken som möjligt!

Kaffe må dofta gott, men det smakar bajs.

/Mattias

Technorati Taggar: , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Oskar sa...

Jag kommer snart visa att du underlåtit att ta reda på grundläggande förutsättningar kring förslaget, innan du avfärdat detsamma, och då premisserna härmed förtydligas för dig skall du också finna att du med glädje byter slutsats.

En av premisserna som jag talade lite kryptiskt om i min status är att det är domstolen som fattar beslut om TV-sändning i varje fall. Endast en liten andel av rättegångarna blir TV-sända (så som i våra nordiska grannländer). Exempelvis de rättegångar som det redan finns ett stort intresse för, eller de som är viktiga ur ett juridiskt-, konstitutionellt- eller medborgarrättighetsperspektiv.

Vidare kommer man i besluten om TV-sändning ta hänsyn till svarande, kärandes och vittnens önskemål. En rättegång kan till exempel TV-sändas på ett sådant sätt att endast domare, advokat, nämndemän, åklagare och målsägarbiträden syns i bild, om det är de icke professionella aktörernas önskemål. (Ljudupptagning är ju redan tillåtet, det är ett fotoförbud som infördes 1948 som vi talar om).

Beslutet i ett enskilt fall kan vidare bli att det inte blir någon sändning, eller som tidigare, att förhandlingen helt eller delvis ska ske bakom lyckta dörrar.

Vad gäller uppmärksammade mål, kommer givetvis media kunna fortsätta göra sina egna analyser och publiceringsbedömningar, men dom kommer bli utsatta för ökad konkurrens både av andra journalister (som tidigare inte fått plats i rättssalen) och vanliga medborgare. Det sannolika utfallet är att rapporteringen blir mindre partisk och kvalitativ bättre.

Trycket på att föryngra nämndemanna- och domar-kårerna skulle troligen öka med TV-sända rättegångar.

Dina farhågor om negativa effekter för rättssäkerheten bland annat genom att agerandet i rättssalen skulle TV-fieras är självklart högst hedervärda och vittnar om en sympatisk omsorg om rättvisan, men samtidgt grovt spekulativa. Du måste minnas att det är dagens situation vi får jämföra med, inte din kanske ganska mjukrosa folkhemsbild av rättssystemet.

Ökad insyn i och modernisering av rättsskipningen skulle vara av godo för vår rättsstat och rättssäkerheten. Detta förslag är dock endast en mindre del av en sådan process.

Mattias Ericson sa...

Oskar skriver:

"Endast en liten andel av rättegångarna blir TV-sända [...]. Exempelvis de rättegångar som det redan finns ett stort intresse för, eller de som är viktiga ur ett juridiskt-, konstitutionellt- eller medborgarrättighetsperspektiv.

Vidare kommer man i besluten om TV-sändning ta hänsyn till svarande, kärandes och vittnens önskemål."

Här finns en alldeles uppenbar inbyggd problematik.

Kommer den enskilda individen våga stå emot de samhälleliga krav som kommer ställas från media och allmänhet om det är sådana viktiga fall som du pratar om?

Jag tvivlar. I vissa fall ja, men i väldigt många fall kommer människor med stor sannolikhet att mot sin vilja offra sin personliga integritet. Det är och blir djupt problematiskt och förslagets rimlighet faller i och med detta.

När det gäller rädslan att vittna tillexempel så finns den så klart kvar, då man inte vet om det kommer att TV-sändas eller inte. Ett betydligt större hot mot rättssäkerheten i dag än att rättegångar inte TV-sänds är att vittnen inte vågar vittna. Att ytterligare skrämma bort vittnen är inte att rekommendera.

Med tanke på hur det ofta ser ut i verkligheten där vissa beslut hastas igenom och där advokater är stressade och klienter inte pålästa kommer det i många fall gå ganska lätt att trolla sig enkelt förbi detta skede i förhandlingarna för rätten. Här är det nog du som lever i ett fjollrosa hus.


Blurrade fejjor eller inte. Så vitt jag kan förstå görs blurrning i efterhand, så på originalinspelningar kommer det vara oblurrat, och hur var det nu med spridning på nätet, jo, den risken finns.

Du skriver:
"[media] kommer bli utsatta för ökad konkurrens både av andra journalister (som tidigare inte fått plats i rättssalen) och vanliga medborgare. Det sannolika utfallet är att rapporteringen blir mindre partisk och kvalitativ bättre."

Det är väldigt sällan som det inte finns plats för alla de som vill beskåda en rättegång. Förutom i väldigt uppmärksammade fall, men då går det väldigt enkelt att skapa åhörarsalar med videolänk. Som att sitta i rättsalen, fast bredvid.

"Ökad insyn i och modernisering av rättsskipningen skulle vara av godo för vår rättsstat och rättssäkerheten. Detta förslag är dock endast en mindre del av en sådan process."

Hear Hear! Men förslaget är dock en så liten del att den närmast bör vara försvinnande. Så bort.

/Mattias

Anonym sa...

hi, mattiase.blogspot.com!
[url=http://cialisdea.fora.pl/] cialis kaufen rezeptfrei[/url] [url=http://cialisdeb.fora.pl/] cialis rezeptfrei[/url] [url=http://cialisdec.fora.pl/] cialis bestellen rezeptfrei[/url] [url=http://cialisded.fora.pl/] cialis bestellen [/url] [url=http://cialisdee.fora.pl/] cialis bestellen online[/url] [url=http://cialisdef.fora.pl/] cialis bestellen rezeptfrei[/url]