måndag, november 03, 2008

Pressmeddelande: Bostäder - en bristvara för hemlösa

Pressmeddelande

Vänsterpartiet Stockholms stad
23 oktober 2008

Bostäder - en bristvara för hemlösa

Fram till och med september har Familjebostäder för 2008 förmedlat 87 förturer samt 53 försöks- och träningslägenheter till bostadsförmedlingen.
Det är illavarslande; antalet förmedlade lägenheter minskar. Under 2005 förmedlades 198 förturer till bostadsförmedlingen och 100 försöks och träningslägenheter från Familjebostäder.

- Det är helt tydligt att de hemlösa kommer att få betala ett högt
pris för utförsäljningen av allmännyttan och att det byggs så lite i Stockholm, säger Karin Rågsjö (v), vice ordförande i socialtjänstnämnden. Enheten för hemlösa märker redan av att bostadslösa inte kommer vidare i boendetrappan. Det innebär dyrare och sämre lösningar.

Från 2001-2008 har allmännyttan lämnat 5315 lägenheter som förturslägenheter samt försöks- och träningslägenheter. Under samma tid har de privata fastighetsägarna lämnat 187 lägenheter.
Siffrorna talar sitt tydliga språk, när allmännyttan nu säljs ut blir konsekvenserna förödande.

- Frivilligorganisationerna; KRIS, Stadsmissionen och RFHL märker
av att det blir svårare och svårare att hitta bostäder till hemlösa som har kommit en bit på vägen. Den hemlösa fastnar i ett annat boende och kommer inte vidare till nästa steg, säger Jackie Nylander (v) ersättare i socialtjänstnämnden.

Vänsterpartiet lämnar idag en skrivelse till socialtjänstnämnden om ”Konsekvenser av minskade antal försöks- och träningslägenheter”

Vi ger förvaltningen i uppdrag att

● göra en treårig framåtsyftande beskrivning av hemlösas
möjligheter få försöks- och träningslägenheter utifrån det förväntade lägenhetsbestånd som kommer att finnas åren 2009 -2011

● ge förvaltningen i uppdrag att utreda eventuella konsekvenser av
en minskning i antalet lägenheter som tilldelas bostadsförmedlingen.- Bostadssituationen kommer snabbt att utvecklas till ett kaos i
Stockholm. Värst drabbas de Hemlösa och Unga Vuxna. Högeralliansens bostadspolitik vittnar inte bara om total avsaknad av socialt ansvar utan även av en total brist på planering och struktur, avslutar Karin Rågsjö.

Karin Rågsjö och Jackie Nylander

/Mattias

Technorati Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: