tisdag, november 04, 2008

Att stå i tunnelbanan, ett billigt pris.

Även om det känns lite surt att behöva stå oftare i tunnelbanan så är det helt igenom positivt att kollektivåkandet ökar. En trend vi i Vänsterpartiet arbetat för under snart sagt århundraden. Borgarna har istället valt att satsa på biltrafik och till och med räknat med att öka biltrafiken i sina framtidsplaner. Något som inte bara är dålig politik, det visar också på hur helt ur tiden de är med att förstå den stora problematik som miljöförstöring och klimatförändringar är. Det är också ett tecken på hur dåliga de är att förstå vilken sprängkraft den här frågan har bland människor, för även om inte Sten Nordin och Ulla Hamilton tycks bry sig nämnvärt om miljön så gör det svenska folket det, precis som de flesta människor runt om i världen.

Ett ganska tydligt exempel på hur den borgerliga majoriteten inte tycks förstå miljöproblematiken är att man har valt att lägga ner Riddersviks plantskola. Man har valt att lägga ner denna väl fungerande verksamhet, trots massiva protester, och ska nu istället för att plantera sina egna träd importera träd från Tyskland!

Självklart kommer inte de träd man importerar från Tyskland att kunna hålla samma kvalitet som de som odlats vid Riddersvik eftersom de i Tyskland inte kan bedriva samma testverksamhet som man kan göra i Stockholm av hur träden fungerar i Stockholms klimatet.

Motiveringen till nedläggningen är kort, god och cynisk: Att driva plantskola hör inte till kommunens känruppgifter.

Man kan ju fråga sig om inte bästa möjliga miljötänk borde vara en del av kommunens kärnuppgifter? Eller om det inte är kommunens uppgift att se till att staden har friska träd, vems är då uppgiften? Och om det nu skulle vara kommunens uppgift att förse staden med friska träd, varför är det då inte i kommunens kärnuppgifter att på bästa möjliga vis se till att de träden odlas miljövänligt och fungerande i Stockholms regionen?

Nej, istället för närproducerade träd ska staden förses med träd som med lastbil ska transporteras ända från Tyskland. Kortsiktigt, dumt och rent av obegripligt borgare!

/Mattias

Andra om ståplats i tunnelbanan
GreenSweden, Peter Karlberg, Miljödemokraten

, , , , , , , , , ,
Technorati Taggar: , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

gardebring sa...

Resonemanget är väl förvisso lite väl förenklat här. Visst har de borgerliga partierna i stadshuset en väldigt tråkig bilcentrering, och speciellt att man räknar med ökad biltrafik per capita är fullständigt uppåt väggarna. Men samtidigt får vi inte glömma att de inte byggdes en meter spår i Stockholm under den förra mandatperioden, medan vi har fått se, och kommer få se, många meter byggda spår under den nuvarande mandatperioden. Att få ner biltrafiken kan inte bara handla om att försvåra för folk att åka bil. Det måste handla om att skapa kollektivtrafiksalternativ som är så pass attraktiva att folk vill välja dem.