tisdag, oktober 28, 2008

Miljömotioner som skulle förändra inte bara staden, utan världen!

För ett tag sedan lämnade jag in min första motion och i onsdags var den uppe för behandling i kommunstyrelsen för att sen skickas vidare på remiss. Protokollet har tyvärr inte kommit upp på insyn än så jag vet inte vilka remissinstanser den skickats till.

Min motion lyder enligt följande:

Att vi befinner oss inför en miljöproblematik som saknar motstycke i historien är varken någon nyhet eller hemlighet. Ändå kan man förledas att tro det när man ser de insatser som görs från Stockholms Stads sida för att dra vårt strå till den globala kampen mot klimatförändringarna.

Problemen vi står inför handlar inte enbart om den förändring av havsnivåerna som oftast diskuteras, utan i uppvärmningens spår kommer sjukdomar att sprida sig till tidigare osmittade områden. Vi kommer att få nya grupper av flyktingar som flyr pga. ekologiska förändringar som omöjliggör odling, tillgång till vatten etc. Dessa eko-flyktingar kommer självklart att kämpa för grundläggande mänskliga rättigheter och de kommer att konkurrera om dessa även med oss i den rika välfärdsstaten Sverige. Detta är väl känt och Stockholm som stad måste bli ett föredöme och en inspirationskälla för andra länder och städer.

En av de stora bovarna i miljödramat är elproduktionen. El som produceras via kolkraftverk och kärnkraft har en massivt negativ inverkan på miljön och klimatförändringarna. Därför måste Stockholm göra sig fri från miljönegativ el och istället börja producera miljövänlig el och i de fall ytterligare el behöver köpas in endast köpa el från företag som producerar klimatsmart eller miljömärkt energi.

Arbetet med klimatförbättrande åtgärder måste föras på flera olika plan, men utan massiva satsningar och investeringar är det inte möjligt.

Det miljövänligaste viset att producera el är att solproducera el. Stockholm Stad har en enorm potential till att använda solceller genom att utnyttja de tiotusentals hustak som staden själv i olika bolagsformer äger och har tillgång till. Detta kan ske utan att nämnvärt påverka stadens utseende eller på annat sätt negativt inverka på den vackra stad vi lever i.

Utöver solceller på taken finns även möjligheten att i fönster placera solfångare som redan i dag kan driva t.ex. en dator. Stockholms Stads fastigheter har ett nästintill oändligt antal fönster och kan på det viset producera en icke försumbar mängd energi enbart genom att inhandla denna typ av produkter och börja placera ut.

Att finna platser att placera ut enklare vindsnurror på t.ex. tak och väggar är andra sätt att själv producera el.

Målsättning måste vara att varje enskild byggnads el ska vara miljövänligt producerad av fastigheten själv genom solceller på tak, väggar och i fönster, vindsnurror eller andra för ändamålet väl anpassade tekniker.

Mycket av tekniken finns som synes redan i dag, men det finns även problem som forskningen måste ges medel att lösa. Stockholm kan som stad stimulera forskningen genom att skapa en fond för att stimulera framtagandet av mer effektiva miljövänliga el-lösningar, Stockholms El-fond, som varje år ska satsa pengar i forskningsprojekt för att stödja forskningen kring miljövänlig elproduktion. Stockholm ska vara en spjutspets och ett föredöme när det gäller forskningen kring miljövänlig och klimatsmart el.

Det kommer att ta tid för staden att själv producera all den el den behöver via dessa investeringar. Fram till dess finns dock möjligheten att köpa in elen via elbolag som enbart producerar miljövänlig och klimatsmart el.

Genom följande beslut kan staden investera sig till klimatförbättringar i världsklass!
Jag yrkar därför att kommunfullmäktige fattar beslut att:

- Stockholms Stad gör en massiv investering i klimatsmart energi finansierad bl.a. av de investeringsfonder som finns efter de stora utförsäljningarna.

- en utredning tillsätts för att undersöka möjligheter och kostnader med mål att investera i och bygga solceller på nybyggnation i staden, på allmännyttans bestånds tak och stadens egna fastigheter.
Utredning skall också undersöka möjligheten att subventionera inköp av solceller, och andra klimatsmarta sätt att producera egen el till villaägare som vill satsa på att stoppa klimatförändringarna.

- all upphandling av el som sker inom staden ska ske genom bolag där elen är miljövänligt och klimatsmart producerad.

- staden skapar en fond för att stimulera framtagandet av mer effektiva miljövänliga el-lösningar, Stockholms El-fond som varje år ska satsa pengar i forskningsprojekt för att stödja forskningen kring miljövänlig elproduktion.

Mattias Ericson, Vänsterpartiet

I går fick jag ett gäng motioner hemskickade, bland annat min, och såg att sossarna Tomas Rudin och Hasan Dölek lämnat in en motion på ett liknande tema. De föreslår att staden ska undersöka möjligheterna tt bilda ett energiutvecklingbolag i syfte att hitta energibesparingar och stimulera energiutvinningstekniker i hushållsnära miljö. I kombination med mitt förslag känns det som om Stockholm Stad skulle kunna bli en riktigt god miljöstad i teknikens framkant. Nu är det bara att hoppas att Ulla Hamilton inte får mest att säga till om, utan att det blir några som förstår sig på miljö inom majoriteten så att dessa motioner faller god jord och deras förslag genomförs!

/Mattias


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Technorati Taggar: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Johan sa...

"El som produceras via kolkraftverk och kärnkraft har en massivt negativ inverkan på miljön och klimatförändringarna."

Det skulle vara intressant att se några granskade referenser på att kärnkraftens miljö och klimatpåverkan är signifikant större än sol och vindkraftens.