lördag, september 27, 2008

Sänkta arbetsgivaravgifter gav få och dyra jobb

"En sänkning av arbetsgivaravgifterna ledde inte till fler anställda i redan etablerade företag. Sänkningen gav en del nya jobb genom att nya företag startades men statens kostnad för dessa nya arbetstillfällen var mycket hög. Det visar en ny studie från IFAU."

Det skriver IFAU som på uppdrag av Riksrevisionen utvärderat effekterna av en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 10 procentenheter som genomfördes i Norrlands inland och nordvästra Svealand. I redan etablerade företag ökade lönerna, inte sysselsättningen

Man skriver också att resultaten stämmer väl överens med resultat från liknande studier i andra länder, bl.a. Finland.

"Ett fåtal sysselsättningstillfällen skapades genom att företag startades till följd av att arbetsgivaravgifterna sänktes. Dessutom kunde arbetstillfällen behållas i företag som annars hade tvingats till nedläggning. Antalet jobb som skapades och räddades – under 500 – var dock lågt i förhållande till kostnaden för sänkningen av arbetsgivaravgiften. Per jobb var kostnaden ca 800 000 kr, vilket motsvarade lön och arbetsgivaravgifter för två anställda i ett genomsnittsföretag."

Detta rör sig om en utvärdering av en säkning av arbetgivaravgiften 2002, men det är värt att minnas när borgarna i dag diskuterar åtgärder som de påstår ska minska arbetslöshet och s.k. utanförskap. Undersökningen är tydlig, att sänka arbetsgivaravgifterna är bra för arbetsgivaren, inte för arbetstagare och den arbetslösa!

/Mattias
 
Kolla också in följande gamla blogginlägg:
Skolk i betyget. Nja, det är nog inte en så brilljant idé ändå
Borgarna sköter inte skogsförvaltningen!
Alvendal, höga hus och konstigheter!

Intressant?pressmeddelande - Expertsvar

Inga kommentarer: