tisdag, september 16, 2008

Järvalyftet är idioti - och borgarna skiter i de fattiga!

I dag skriver Stockoholms oppositionsborgarråd Ann-Margrethe Livh om att Järvalyftet borde läggas ner. Hennes analys går ut på att dess konsekvenser inte blir att lyfta för de som bor i Järva utan snarare att lyfta bort de som bor där nu och lyfta in en ny typ av befolkning. En befolkning som kan betala de hyror och priser som nyggnationerna kommer att kosta, med andra ord helt andra än den relativt fattiga befolkning som i dag bor vid Järva.

Hennes analys är naturligtvis helt korrekt. Att bygga dyrt ger väldigt få fattiga bostad. Med andra ord är det rent ut sagt oförskämt, ja till och med grymt, att riva hus där människor trivs och har råd att bo, för att bygga bostäder som människorna som bott i husen inte har råd att flytta tillbaka till. Var ska de flytta är det tänkt? Det är en fråga man väldigt sällan får svar på av borgarna. Precis som de inte vill svara på vad de som faktiskt är sjuka ska leva på när de sänker ersättningarna för den extremt lilla grupp som antas fuska. Att man inte får något svar är naturligtvis för att svaret är alldeles för mycket av politiskt självmord, nämligen "Vi skiter i dom!".

/Mattias

Intressant?

1 kommentar:

gardebring sa...

Idén om rivningar är överlag väldigt olycklig. Husen är fulla, så var skall folk ta vägen? Och att bygga nya radhus, vad tillför egentligen det? Det förstärker bara bilden av förort.
Det finns en lösning som är så mycket bättre och så mycket enklare. Runt centrumanläggningarna, och längs med huvudstråken, bör det tillföras ny stadsmässig bebyggelse. Jag pratar alltså om en ombyggnad av de ödsliga gångvägarna så att de dels tillåter biltrafik (lämpligen någon form av gångfartsgator) och omgärdas av stadsmässig bebyggelse med verksamheter i byggnadernas bottenplan. Vid centrumen gör man lämpligen infills och förtätningar med bostäder så att bostäder finns direkt ovanpå centrumbyggnaderna.

Vad händer? Jo, de befintliga husen får stå kvar, de som bor där kan bo kvar. Viss upprustning behövs såklart, men några stora ombyggnader bör inte göras av de befintliga husen på grund av det faktum att folk sedan inte har råd. Men vad som också då händer är att den nya bebyggelsen tillför en massa nya värden som ökar attraktiviteten på området och tillför nya verksamheter och service till de som redan bor i området. Att ersätta ödsliga och mörka gångstråk ökar dessutom tryggheten.