tisdag, september 16, 2008

Borgarna sköter inte skogsförvaltningen!

Nu kamrater medborgare har jag hittat en fråga att stenhårt slå ner på borgarnas förhatliga klasspolitik. Stadsrevisionen har gjort nedslag i Fastighetnämndens styrning och kontroll av den inköpta tjänsten skogsförvaltning.

En entreprenör förvaltar 11200 hektar av Stockohlm Stads 15500 hektar skogsegendomar. Stadsrevisionen har framförallt kontrollerat fastighetsnämndens kontroll och uppföljning av detta avtal.

Det avtal som slutits mellan nämnden och entreprenören är utformat efter de mål och ambitioner som fullmäktige beslutade om 1991 (om jag räknat rätt). I detta avtal finns stora möjligheter att både styra och kontrollera entreprenören, men detta har man inte valt att göra från fastighetsnämnden. Dels har man underlåtit att föra regelbundna möten med entreprenören, dokumentationen kring fastighetskontorets synpunkter på förslag om budgetar och verksamhetsplan från den löpande styrningen och så vidare saknas, ingen kontroll om virkesförsäljningen skett på för staden bästa möjliga villkor, ekonomiska bokslut och redovisning över uppdraget granskas inte närmare, det gröna bokslutets betyg har sjunkit, med mera.

Det är inte utan att man kan tycka att majoriteten i nämnden har fått anledning att skämmas över sitt agerande. Kommer det att bli någon förbättring nu när Alvendal tar över?

/MattiasIntressant?

Inga kommentarer: