fredag, september 26, 2008

Alvendal, kaoset och rädslan - och vänsterns idrottspolitik!

Jag tror oftast gott om människor. De flesta människor vill väl, är något så när ärliga och kan tänka sig hjälpa andra människor när det behövs. T.ex. tror jag gott om Kristina Alvendal. Jag tror att hon tror att hennes politik fungerar, utifrån de perspektiv hon tycker att politiken ska fungera. Att jag själv inte tror det är en annan sak och det är inte riktigt det jag vill skriva om just nu.

Däremot vill jag skriva om ett par uttalande om något derbykoas häromdan, där Alvendal säger att Utvecklingen skrämmer henne, och vem fan skrämmer den inte?

Tydligen har Alvendal varit på Råsunda och tittat på fotbollsderby och skrämts av att där inte fanns några barnfamiljer, det är ett oroväckande tecken eftersom huliganer tagit över och skrämmer bort familjer från fotbollen. Det är dåligt, och förmodligen farligt för sporten som helhet, för om publikunderlaget sviker, sviker sponsorerna och då börjar klubbarna gå under eftersom vi inte längre har ett särskilt väl fungerande system för att kollektivt betala för idrotten via skattesedeln.

Vänsterpartiet presenterade i onsdags sin budgetreservation i Stockholms Stadshus och där har vi några skarpa förslag för att skapa ett nytt och rättvist bidragssystem för idrotten. För det första vill vi införa ett barnperspektiv i bidragssystemet som understryker att barn är självständiga individer  med rätt till stöd och skydd.

Det är tydligt att att aspekter som kön, socioekonomi, etnicitet,familjeförhållanden, utbildning, geografi m.m. alltjämt inverkar på barns och ungdomars delaktighet i föreningsidrotten. I dag idrottar pojkar mer än flickor, rika idrottar mer än fattiga.

Vi vet att idrottens betydelse för folkhälsan är omöjlig att överskatta: positiva hälsoeffekter i form av minskad risk för framtida sjukdomar och ökad upplevelse av fysiskt/psykiskt välmående är några av idrottens positiva effekter. Med andra ord blir människors förutsättningar för hälsa och välbefinnande
är ojämnt fördelade i samhället.

Därför vill Vänsterpartiet som enda parti ändra bidragssystemet i grunden till att bidragsnivåerna
måste anpassas utifrån faktorer som ålder, kön, bostadsort m.m. och inte
som idag bara utgå från antalet deltagare och sammankomster. Idag har bidraget
en konstruktion som i praktiken gynnar lagidrotter före individuella idrotter
och pojkars idrottande före flickors. Vidare gynnas idrotter med låga omkostnader
och föreningar med stora intäkter från annat håll, eftersom bidraget inte
heller tar hänsyn till denna typ av faktorer. Vänsterpartiet anser att idrotten ska vara till för alla och den ska vara demokratisk.

Tillbaka till Alvendal, kaoset och rädslan.

Alvendal blir med rätta rädd för utvecklingen och föreslår kraftiga åtgärder för att rätta till problemet. Eller nja, som alltid handlar det inte om att rätta till problemet, istället handlar det om åtgärder för att dölja problemen som ligger till grund för att Alvendal blir rädd. Och här blir det tydligt att politik som utgår ifrån rädsla och inte ideologi blir blind, för Alvendal är nöjd när hon inte längre märker av effekterna av den politik som hon själv är med och för!

Att människor slåss beror på något, och det har inte så mycket att göra med att de slåss för att de inte åker fast. Istället slåss människor för att de är arga, och den ilskan är de facto en effekt av det samhälle vi lever i! Ett samhälle som inte tar hänsyn till människors grundläggande behov, utan stressar människor till en köphets som gör oss rikare än någonsin, men också tröttare än någonsin, och i direkt följd argare än någonsin.

Jag tror också att det behövs direkta åtgärder i dag för att stävja publikvåldet, men när det som för borgarna är det enda man gör så är det dömt att i längden misslyckas. Det som behös för att på riktigt stävja problemet är att föra en politik som ger effekt på folk, där klyftor minskar, där konsumtionshets minskar och där människor som är sjuka får vara sjuka och de som har det svårt får hjälp.

Med en sån politik Alvendal skulle du också kunna få känna dig trygg!

/Mattias

Missa inte Fetknoppar - från bulle till pinne!, där jag och tre andra fetton beskriver vår vånda och glädje över viktminskningsproblematiken! Nu även med matlagningsTV!

Kolla också in följande gamla blogginlägg:
Skolk i betyget. Nja, det är nog inte en så brilljant idé ändå
Borgarna sköter inte skogsförvaltningen!
Alvendal, höga hus och konstigheter!


Media
[AB] [DN] [SvD] [SvD2] [ArbBl] [SvD3] [DN2][KvP] [SvD4]Bloggosfären:
Bråkigt i stan efter derbyt. Ligister och terrorister

"Utvecklingen skrämmer mig"


Inga kommentarer: