måndag, augusti 04, 2008

Sten Nordin har blitt en kommunist, eller?


Äntligen har borgarna förstått att det inte är de privata aktörerna och den fria marknaden som kan rädda miljön, i själva verket är det staten som om den har viljan också har förmågan att på allvar börja förändra världen. Sten Nordin har enligt Svenskan häromdagen (hittar ingen länk, såg det i pappersutgåvan) gått ut och deklarerat att han vill förstatliga Arlandabanan för att kunna sänka priserna och därmed få fler flygresenärer att ställa bilen och istället åka tåg ut till Arlanda, med relativt stora miljövinster som följd. Att det i själva verket handlar om att istället få förstöra miljön med ökat antal flygresor kan vi i sammanhanget lämna därhän. Men det vore intressant om borgarna i Landstinget kunde ta efter och sänka avgifterna i kollektivtrafiken, för då torde även här fler åka och lämna bilen hemma. Likaså kan man tänka sig att man faktiskt återtar kollektivtrafiken i SLs händer eftersom det, precis som med Arlandabanan torde gå lättare att få ner priserna om det är det offentliga som äger trafiken, och inte vinstdrivande företag. Men det lär inte hända, om inte Sten Nordin också sätter sig på en landstingsstol vill säga.

/Mattias

Inga kommentarer: