tisdag, april 15, 2008

Vem var det? Friedrich Nietzsche (1844-1900)

,,,,

Friedrich Nietzsche var en tysk filosof som i viss mån avslutade filosofihistorien, men det återkommer jag till. Född 1844 och död 1900, men i praktiken dog han redan 1891 då han föll i djup sinnessjukdom, något som alltid legat honom i fatet när människor har feltolkat hans filosofi och menat att deras galna tolkningar är tecken på Nietzsches annalkande galenskap.

 

Nietzsches filosofi var influerad av pessimisten Schopenhauer, enligt min gamla lärare Lars O Ericson den ende filosof som öppet varit inspirerad av Schopenhauer som däremot haft ett gigantiskt inflytande på författare som Sartre, Kirkegaard och Kafka för att nämna några, opera geniet Richard Wagner (vars relation till vi ska återkomma senare), och evolutionsteorins officiella fader Charles Darwin. Nietzsche är kanske mest känd för sin idé om övermänniskan ("det blonda vilddjuret") och för citatet "Gud är död". Ett citat som föranleder en estetisk och moralisk nihilsm, och därmed också gör honom till något av nihilismen förste och främste förespråkare. Hans nihilistiska estetiska kultur skulle ersätta den kristna självuppoffringen och humanismens moral, något som han kallade skillnaden mellan dionysiska och apolloniska ideal. Han definierade viljan som en vilja till makt.

 

Man menar ofta att Nietzsche var en protonazist, vilket i själva verket beror på att hans nazistiska syster Elisabeth nietzsche förvanskade hans verk och det var dessa förvanskningar som nazisterna inspirerades av. Därför bör man undvika Nietzscheutgåvor pulicerade mellan 1890 och runt 1950 då hans verk började omarbetas för att få sin ursprungliga utformning.

 

Nietzsches inflytande över vår tid är oöverblickbar, han är var en viktig influens för tänkare som Max Weber, Sigmund Freud, Wittgenstein, Derrida, Lyotard, Sartre, och Michel Foucault.

 

Men vad var det egenligen som Nietzsche drev för teser. Det var flera stycken, så klart, men de viktigaste handlar om att Gud är död och övermänniskan, vilka hänger ihop och det ska jag i den följande texten försökte förklara så enkelt som möjligt.

 

Nietzsche menar att mänskligheten är uppdelad i två grupper, slavmänniskor och övermänniskor. Enkelt uttryckt kan man säga att slavmänniskor är de som slaviskt följer andra människor medan övermänniska är den som själv bygger sin moral och lever utan att följa andra. Han menar helt följdaktigt att de kristna är slavmänniskor medan Jesus var en övermänniska, men i en helt annan mening än de kristna menar att Jesus är en övermänniska. Enligt Nietzsche var Jesus en övermänniska eftersom han själv skapade sin egen moral och levde efter den. Kritikerna menar ofta att en sådan moralsyn kommer leda till ett kaos, men det är en underskattning av människan och i själva verket kommer de flesta människor att skapa en moral som fungerar för dem själva, vilket betyder att den fungerar i interaktion med andra människor. Det är nihilismens stora fördel gentemot andra värdeteorier, enbart nihilismen tar i grunden hänsyn till individen själv i kollektivet, alla andra tvingar in individen i en roll som kanske inte passar just den individen. Nihilismen skulle, som Axel Hägerström mycket riktigt påpekade skapa ett mycket godare samhälle än det vi lever i i dag eftersom om ingen sanning finns måste man vara mer ödmjuk mot sina medmänniskor.

 

Det är läran om övermänniskan som nazisterna tog till sig på ett missförstått vis och placerade in det i en förvirrad ideologi. Nietzsche skulle själv ha förkastat nazisterna, inte bara för att han bröt med Wagner för att denne var antisemit utan också för att han skulle menat att det nazisterna gjorde var att odla slavmänniskan i och med att man som tysk medborgare i det nazistiska riket var tvungen att blint följa sin ledare, den nihilistiska världssyn som Nietzsche skapar betyder istället att man aldrig ska följa auktoriteter utan anpassa sitt efter sina egna förutsättningar.

 

Nihilismen som Nietzsche bygger upp tar på sätt och vis sin utgångspunkt i citatet "Gud är död". Detta ska man tolka som att Gud enbart finns i människors medvetande och när människan inte längre tror finns inte heller Gud. Självklart var det många som fortfarande trodde på Gud men med vetenskapens framväxt och kanske framförallt Darwins teorier omöjliggjordes en tro på Gud och därmed är det vetenskapen som dräper Gud i våra sinnen. Gud är den som kan skapa objektiva värden, och om han inte finns, då måste vi själv skapa vår egen moral. Detta gör att övermänniskan får ta över Guds roll i skapandet av moralen, och det blir slavmänniskorna som enbart följer andras påhittade moral.

 

Slutligen. Jag inledde med att säga att N avslutade filsofihistorien. Det jag menar med det är att all filosofi har alltid handlat om att finna sanningen, att finna Gud eller en ersättning för Gud, men det Nietzsche gör är att visa att detta inte är fruktbart, och efter honom har filosofihistorien till stor del riktat sig inåt i människan, i språket och i logiken och lämnat den ontologiska frågan åt sitt omöjliga öde.

 

I mina ögon är Nietzsche en stor tänkare. Det är svårt att inte skratta när man läser honom, det är svårt att inte ta intryck och det är svårt att inte känna att här är en filosof som faktiskt har hittat sanningen. Att ingen sanning finns!

 

/Mattias

Inga kommentarer: