onsdag, mars 12, 2008

Varför alltid så bråttom? - eller Om hur borgarna åsidosätter demokratin

Idag fick jag ärendena för fastighetsnämnden där jag sitter som ersättare. På grund av sjukdom har jag inte kunnat vara där så många gånger, men jag brukar i alla fall se över handlingarna när man ligger här och inte orkar göra nåt. På nästa möte, som är nästa vecka ska beslut fattas om en remiss om växthusgaser i Stockholm. Med andra ord en ganska viktig fråga man borde ta på allvar och verkligen diskutera grundligt.

Men det vill visst inte majoriteten då detta ärende skickas ut senare. Med andra ord kommer vi i opposition bara få någon, eller några dagar på oss att läsa igenom, sätta oss in i, granska fakta och så vidare, i ett förmodligen, och förhoppningsvis ganska digert dokument. Med andra ord är det väldigt svårt för oss att på ett sakligt och bra sätt utöva vår granskande roll som opposition och majoriteten kan, om de inte går med på en bordläggning bara hamra fram sin uppfattning i frågan utan att vi ens ges möjlighet att ge vettiga skriftliga alternativ.

Det är inte att ta demokratin på allvar kära borgare, det är att åsidosätta den, och det är mycket, mycket illa.

/Mattias

Inga kommentarer: