lördag, mars 15, 2008

Var har vi demokratin i partiet? Upprop till debatt!

Var har vi demoktratin?

 

Följande text av mig fanns med i senaste Vänsterpress. Jag hoppas att den leder till en debatt inom partiet kring vad demokrati är och hur vi som parti formulerar demokratin. Sänder uppmaningen vidare till alla vänsterbloggare, alla som skriver på vår debattsida och i vår papperspress att inför kongressen i vår rejält diskutera vad demokrati är, både intern demokrati och samhällets demokrati. Kom igen. Börja debatten!

 

"Vi står som bekant inför en kongress där vi ska välja en ny partistyrelse. Med det förfaringssätt som vi idag har är det ganska svårt att veta vilken av de eminenta kandidater som det pläderas för som man ska välja som ombud. Bland annat för att vi bara talar om kamraters positiva sidor, men inte minst för att vi i valpläderingar väldigt sällan får veta var kandidaterna står i olika politiska frågor, något som kanske vore viktigare än att veta hur allmänt dugliga de olika kandidaterna är.

 

Jag tror att alla i partiet är överens om att samhället som det ser ut i dag är katastrof och att oavsett vem som väljs in i partistyrelsen kommer att jobba för att världen blir en bättre plats än den är i dag, oavsett om de tycker som jag eller inte. Allt vänster om dagens politik är till det bättre.

Men det finns en punkt där jag kan se att vi i partiet är väldigt splittrade och som jag anser det väldigt viktigt att veta var de som ska sitta i partistyrelsen står. Det handlar om demokratifrågan.

 

Det finns så vitt jag vet ingen i vårt parti som är emot den parlamentariska demokrati vi har i Sverige i dag, och det är inte den jag här syftar på. Det handlar istället om interndemokratin, där har vi ganska skillda uppfattnignar om hur vi bäst tar tillvara den kraft som finns i partiet. Vissa vill se en mer centralistisk modell där det är en kongress som fattar beslut som utförs av partistyrelsen som via påbud till distrikt och medlemmar försöker skapa en enad front. Andra menar att demokratin bäst kommer till sin rätt genom deltagande demokrati där det är den skjudande medlemsverksamheten som formar partiet och dess ledning.

 

Detta är en väsentlig skillnad och för mig, och jag antar för väldigt många andra i partiet, avgörande för vem vi ska övertyga våra kongressrepresenter ska få deras stöd att sitta i partistyrelsen. Därför vill jag uppmana alla som kandiderar till partistyrelsen att här i Vänsterpress presentera sin syn på hur ett parti byggs upp demokratiskt och hur partiet ska styras i framtiden.

 

Mattias Ericson, Vänsterpartiet Vantör"

 

/Mattias


Inga kommentarer: