fredag, september 14, 2007

Stoppa Rasismen! Del 3 - Det ekonomiska argumentet!

Ett vanligt argument mot invandring är att vi helt enkelt inte har råd att ta emot invandrare. Argumentet kan variera från vi har inte råd med några invandrare alls till vi har inte råd med fler invandrare. Väldigt sällan hör man några siffror som stöder påståendet och anledningen till det är ganska enkel. Det är en galen ekonomisk uträkning som ligger till grund för den här typen av argument. I själva verket så går Sverige plus på de invandrare som kommer, och även om vi inte skulle göra det så är det en väldigt liten del av vår BNP som går till att ta hand om de som invandrat till Sverige.

Titta t.ex. på Sveriges budget från 2002. I detta års budgetprop anslogs 5,3 miljarder kronor till "migrationspolitik och integrationspolitik". Av dessa var hälften stöd till kommunerna för att de skulle ta emot flyktingar. Pengar som alltså gick till, företrädelsevis fattiga kommuner som med dessa pengar kunde skapa jobb och fler konsumenter och därmed förbätta för hela samhället.


Av de övriga pengarna gick en del till den apparat som hindrar människor att flytta hitta, en kostnad vi helt skulle slippa om vi tillät fri invandring, och en del till integration till det fåtal som får stanna. Dessa 5,3 miljarder motsvarar ungefär 4% av vårt handelsöverskott med omvärlden, eller för att jämföra med en annan siffra, 5% av de vinster de stora börsbolagen gjorde efter skatt samma år. Alltså inga jätteutgifter som hotar vår samhällsekonomi.

Egentligen är det hela enkelt. Ju flera människor vi är, desto fler finns det som efterfrågar varor, och därmed produceras fler varor, fler får jobb och det positiva ekorrhjulet är i gång. Det är ur ett ekonomiskt perspektiv bra om befolkningen ökar. Vi blir rikare om vi blir fler eftersom vi kan skapa mer värde i samhället. Det är enkelt att förstå att om vi helt plötsligt skulle förlora halva befolkningen skulle vi inte bli dubbelt så rika, istället skulle hela samhället haverera.Vi har ett samhälle som får en äldre och äldre befolkning. Det betyder att våra behov av människor som kan arbeta för att betala pensioner och ta hand om de gamla bara ökar och ökar. Som det ser ut i dag finns det ingen möjlighet att vi genom vår egen nativitet kan hindra denna utveckling, utan vi måste bli fler på andra sätt. Om vi inte kan göra det genom att göka återstår bara att det flyttar in människor. Landstingsförbundet räknar med att om vi ökar födslotalen radikalt, behövs 500000 som flyttar in. Vi behöver med andra ord invandringen!

Dessutom är det på så sätt, som jag nämnt ovan, att en invandad vuxen är betydligt mer ekonomiskt lönsam för samhället än en svenskfödd person. Vi kan ta ett enkelt exempel

Vi jämför två personer, en som är född i Sverige och en som flyttar hit vid 30-års ålder. Det tar fem år för den inflyttade att utbilda sig och vänta på jobb innan den personen får jobba fullt ut.


Den andra personen är född i Sverige och börjar arbeta för fullt vid 24-års ålder. Bägge går i pension vid 65 och dör vid 85, de är båda sjuka eller förtidspensionerade 20% av tiden. Då kommer den infödde att ge samhället mer än den infödde. Se här:
Det som blir uppenbart här är att den stora kostnaden för ett samhälle är förskolan och utbildningen av individen. Denna kostnad blir betydligt lägre för en invandrad person.

Kort och gott. Vi har inte råd att neka människor att komma hit. Så kom ihåg, nästa gång någon säger att invadnringen är så dyr att vi därför måste stänga våra gräser så ljuger den personen för dig! Eller också är personen okunnig.

Till Stoppa Rasismen!
Till första argumentet: Det mänskliga!
Till det andra argumentet: Det ekonomiska!

/MattiasKälla: Nya ekonomihandboken

2 kommentarer:

Jesper sa...

varför den stora skillnaden på posten ej jobb/sjuk. 8000 000 mot 900 000. Det är en gigantisk skillnad. Varför?

Mattias Ericson sa...

Det har att göra med att svensken jobbar tio år mer, alltså hinner han vara sjuk mer.

/Mattias