fredag, september 14, 2007

Stoppa Rasismen! Del 2. Det mänskliga argumentet

Det första argumentet vi kommer diskutera är det mänskliga argumentet och bygger på alla människors lika värde. Grunden för demokratin är att alla människor har ett värde, och ingen människa har ett värde som är större eller mindre än någon annan. Detta finns inskrivet i FN´s förklaring om de allmänna universiella mänskliga rättigheternas första stycke: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter."

Ur detta enkla påstående vill jag påstå att grunden för fri invandring och mot rasism och främlingsfientlighet ligger. Om man på fullt allvar köper denna grundsats, vilket de flesta gör, inklusive jag, så menar jag att det följer att man inte kan stänga gränserna.

För mig är detta argument överordnat alla andra och är det enda argument som behövs. Det är kort och gott, "Ingen människa har rätt att hindra en annan människa från att flytta.". Det kan inte vara upp till mig, eller nån annan att säga till en annan människa att hon eller han inte får flytta och bosätta sig var hon eller han vill. Den som vill argumentera in absurdum kan naturligtvis hävda att detta leder till att vem som helst kan flytta in i min lägenhet och jag kan inte säga nej till det. Enkelt undantar jag mig den diskussion genom att säga att det är ett befängt argument. Befängt eftersom det bygger på viljan att inte förstå att på samma sätt som jag inte har rätt att säga åt någon att flytta, ska heller ingen kunna tränga sig så nära inpå mig att jag måste flytta. Alla människor ska ha rätt att bo kvar där de bor om de vill, och de ska ha samma rätt att flytta om de vill det. Detta är en mänsklig rättighet.

Jag som individ kan alltså stänga min dörr för andra utan att inskränka andras rätt att flytta, däremot kan vi som nation inte stänga dörren för vårt terrirorium emot omvärlden, för då säger vi att ni har inte rätt att flytta, hit.

Man kan inte heller hävda att vi inte skulle få plats. Det bygger för det första på tron att hela världen skulle emigrera till Sverige, eller västvärlden bara de fick, vilket självklart inte är fallet. Men även om det skulle vara så skulle det i verkligheten inte leda till att en enda människa skulle behöva flytta från sitt hem här i Sverige om så all världens befolkning stog och knackade på dörren är det ett. Utrymme är ingen bristvara. Men detta om detta.

Den som argumenterar för att vi har rätt att bo här men inte ni gör det utifrån ett förlegat vi och dom tänkande, det kan finnas många argument runt om kring detta, men i grunden ligger ett normerat vi och ett dom. Det betyder att argumentationen bygger på att Viet har ett annat värde än Niet. Det är grunden för all rasism, om det inte fanns som botten skulle rasism inte var möjlig.

Det är inte möjligt att argumentera för att vi får bo här men inte ni utan att för den skull värdera människor olika. Detta eftersom vi aldrig kommer säga till barn födda inom vi-kollektivet att de måste flytta för ni får inte plats. Om vi inte behandlar alla nitillkomna till Sverige på samma sätt så värderar vi olika. När vi säger till Ahmed från Bagdad att du är inte välkommen men till Lisa från Skövde att du är välkommen så gör vi en skillnad, en skillnad som endast kan upprätthållas genom ett värderande vi och dom, där viet är mer värt än niet.

Med andra ord har den som hävdar att vi har rätt att stänga människor ute två val. Antingen går de med på att de gör en skillnad i hur de värderar människor, där vi är mer värda än dom och på det viset avisar den första av de mänskliga fri och rättigheterna, den som säger att vi alla har samma värde. Eller så säger man att vi har samma värde, och därmed kan vi inte neka människor att bo i Sverige, eller i vilket land de vill.

Med denna rätt för alla att flytta var de vill faller egentligen alla andra argument mot invandring, men tyvärr kommer inte särskilt många rasister att nöja sig med detta då de envetet kommer att bita sig fast i vanföreställningar som de tycker ger dem rätt att stänga nationens dörr för andra människor. Därför måste vi ge oss i kast med nästa argument trots allt. Det ekonomiska argumentet.

Till Stoppa Rasismen!
Till första argumentet: Det mänskliga!
Till det andra argumentet: Det ekonomiska!
/Mattias

Inga kommentarer: