måndag, augusti 20, 2007

Även vården måste spegla samhället!

En ny undersökning visar att kvinnor födda i Latinamerika och Afrika söder om Sahara får oftare komplikationet vid förlossningar. Det är inte någon liten skillnad, det handlar om 50% större risk för dessa grupper än för infödda svenskar. Även andra invandrargrupper har ökad risk för komplikationer, kvinnor från Iran och övriga Asien har en 30% större risk för komplikationer.

Förklaringarna som syns är det vänstern hela tiden talar om, det finns strukturer i samhället som gör att individer behandlas olika. I det här fallet handlar det om att det finns en rasistisk struktur. För att förtydliga, det handlar inte om att att varje agerande individ inom sjukvården är rasistisk, utan det är ett system där de gemensamma handlingarna skapar en struktur som till sin natur blir rasistisk. Det som skapar detta i det här fallet är det enkla faktum att människor man har lättare att kommunicera med personer man förstår, och den vars behov man förstår kan man lättare hjälpa och tillfredsställa.

Därför måste sjukvården spegla samhället i betydligt större utsträckning än det gör idag. Vi måste få en personal inom vårdsektorn som är kunnig i kulturella och språkliga olikheter och har olika bakgrunder för att kunna möta den varierande befolkning vi har i Sverige i dag. För kan man inte ens undvika diskriminering när det gäller att låta barnen komma till världen är det faktiskt att betrakta som skandalöst. Ett samhälle som inte sköter om de som ska föda och komma till världen är knappast att betrakta som civiliserat. Vi får skämmas i dag! Eller börja göra något åt problemet.

/Mattias

1 kommentar:

Björn Björnson sa...

Vore det inte betydligt enklare om man la ner en hel del krut på att sprida det svenska språket bland våra nya medborgare! Problematiken har inte ett dugg med rasism att göra utan kan snarare hänföras till språkförbistring och kulturkrockar. Ordet rasism används lite lättvindigt.