tisdag, augusti 07, 2007

Tidningsutgivarnas snålhet kan stå dem dyrt!

SJF, Svenska journalistförbundet, har varslat en himskans massa tidningar om arbetsblockad eftersom arbetsköparna vägrar att gå med på deras krav.

"- Eftersom medlarna inte tar några nya initiativ och vår motpart Tidningsutgivarna inte har hörsammat vår invit till förhandlingar i början av sommaren, måste vi vidta åtgärder för att få ett nytt avtal till stånd. Tyvärr återstår nu bara konfliktåtgärder säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén. " Detta kan man läsa på SJFs hemsida. Kraven är enligt sidan "De vill ha rättvisa löner, kontroll över sitt eget material och stopp för det systematiska utnyttjandet av otrygga visstidsanställningar. " Inte helt orättfärdiga krav tycker i vart fall jag, utan att vara speciellt insatt i hur det gamla avtalet såg ut. Men mer än en gång har jag hört någon vän som arbetar inom gebitet säga att det är så besvärligt att man får visstidsanställning som gäller en dag kortare än de får vara innan de måste vara fasta, sen får man söka tjänsten igen. Även om man så klart oftast får den så blir det väldigt jobbigt, osäkert och stressande för den anställde att alltid ha den där känslan av att man kanske inte får förlängning i alla fall. Att få bort det otyget ur mediavärlden vore väldigt. Den enda anledningen att det kan fortsätta är väl att det är omöjligt för media självt att skriva om det då det skulle slå så hårt mot dem själva. Media är, och förblir förmodligen, en väldigt ogranskad maktfaktor i samhället om man inte försöker skapa någon instans som granskar granskaren, det där är svårt och komplicerat men det borde debatteras mer av klokare hjärnor än min.

Det är självklart bra att man från arbetssäljarnas sida verkligen sätter hårt mot hårt. Synd bara att man börjar med de små tidningarna, vore det inte bättre att slå mot de stora drakarna på en gång, eller har de för stor möjlighet att skriva sönder blockaden? Kanske är det smart att ha de kvar, om de skriver positivt om det hela. Nej, inte om de är satta i blockad förstås. Fast å andra sidan är det ingen superblockad som sätts i sjön:

"Heltidsanställda vid de berörda företagen förbjuds att arbeta mer än åtta timmar per dygn och 40 timmar per kalendervecka alternativt åtta timmar per dygn och med det kortare ordinarie arbetstidsmått per vecka som gäller för medarbetaren som en följd av lokalt eller centralt avtal", skriver SJF.

Jaja, jag är inte någon strateg i strejkfrågor, inte i några andra heller så jag ska kanske vara tyst.
En annan grej i samma fråga. I DN kan man också läsa att: "- Vi har förhandlat genom medlare sedan den 1 mars. Sammanlagt har medlarna lagt fyra bud och SJF har sagt nej till samtliga medan TU har sagt ja till samtliga"

Då kan man ju nästan anta att det är fyra skitbud om TU sagt ja fyra gånger och SJF nej fyra gånger. För om arbetsköparna säger ja med en gång, då är det nog ett aningens för billigt bud som lagts!

Jag har skrivit om media i ett flertal olika inlägg, bland annat här här, och där.

Inga kommentarer: