torsdag, augusti 16, 2007

Friskoleepedemi och den religiösa friskolans homofobi

En friskoleepedemi drabbar just nu Stockholm och Sverige. Det är enligt SVT så många friskolor som ska öppna i Stockholm att det i vissa områden blir svårt att finna på en enda kommunalskola. Jaja, valfrihet kan ju se olika ut, man får välja på allt möjligt utom en kommunalt ägd skola. Men det tycks som om till och med borgarna i Stockholm har förstått det ologiska, problematiska och till och med olagliga i detta.

Det är med en lättnadens suck jag ser att Alzahra Idealiska Akademi har fått avslag på sin ansökan om att få ta över Solbergaskolan. Varför? Är det för att det är en muslimk friskola, Nope. Är det för att det är en religiös friskola? Ja, delvis. Religiösa friskolor är ett aber i det svenska samhället då de i princip per definition inte kan följa läroplanen. Är det för att jag har insyn i hur Alzahra funkar? Ja, helt och fullt. Jag har själv arbetat på akademin för några år sedan. Ett på flera sätt belönande arbete där jag lärde mig mycket om den muslimska kulturen och lärde känna underbara barn och kollegor.

Men man fick också se vissa obehagliga baksidor, lärare som inte anmälde känd misshandel i hemmen, det fanns ett ämne att välja i fria aktiviteter, det var islam, vilket gjorde att islam i praktiken var ett obligatoriskt ämne. Den största anledningen att föräldrar satte sina barn i skolan upplevde jag var för att man skjutsade barnen från hela Stockholm till skolan och barnen därför slapp utsättas för den omkringliggande världen. Barnen fick på det sättet väldigt lite kontakt med den omvärld de sen kommer att leva och verka i. Något som knappast är förenligt med skolans uppdrag att göra eleverna redo för livet som vuxna.

Men det finns en annan sak också och det har att göra med varför jag slutade arbeta på skolan. Vi var på en föreställning med Moraträsk, där det uttrycktes både sexistiska och homofoba skämt och uttalanden från scenen. Inför förskole- och lågskoleelever. Efter att jag på nästkommande personalmöte påtalade detta och att jag inte tyckte att vi skulle gå på homofoba föreställningar märkte jag att detta inte fanns med i det obligatoriska protokollet som skulle läras av föräldrarna, och jag blev kallad till rektorn som meddelade att jag inte längre kunde ha kvar mina arbetsuppgifter utan skulle degraderas till en betydligt sämre tjänst. Någon motivering till detta kunde jag inte få.

Med andra ord, att stå upp för de homosexuella ger en sparken på Alzahra Idealiska Akademi. Därför är jag glad att de inte får fler uppdrag än de redan har!

/Mattias

Läs även: Halleluja så bra Michel är!

Inga kommentarer: