onsdag, juli 04, 2007

Våldtäkt. Det grövsta av brott!

Varje dag våldtas och misshandlas mängder av kvinnor över världen, och i Sverige. 2005 polisanmäldes 11 711 sexualbrott. Ungefär en tredjedel gällde våldtäkt, vilket var en ökning med 32 %. Sammar år gjordes 24 097 polisanmälningar om misshandel mot kvinnor, en ökning med nästan 30 % på 10 år. Brå har uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen. I dessa siffror räknar man inte med alla de kvinnor som utsätts för våldtäkt varje dag i bordeller runt om i Sverige, eftersom de väldigt sällan ges möjlighet att anmäla, men missta er icke. En torsk som ligger med en prostituterad våldtar henne.

Våldtäkt är det grövsta brott man kan utsätta en människa för, det sätter spår djupare än något annat en människa kan utsättas för. Det är en skam att detta problem inte på allvar tas på allvar i Sverige idag. Det finns många domar i tingsrätten där det är uppenbart att tingsrätten tillåtit åklagaren att ställa de märkligaste, ickerelevanta fakta. Om kvinnan har haft sex förut är självklart ingen förmildrande omständighet för våldtäktsmannen. Faktum är att det inte finns några förmildrande omständigheter överhuvudtaget när det gäller våldtäktsmän. Har man legat med någon som inte ville ha sex är det våldtäkt. Kort och gott. Allt annat är oväsentligt.

Tori Amos skrev denna fantastiska sång för att handskas med den brutala våldtäkt hon utsattes för av en man i hennes publik. Me and a Gun./Mattias

Statitistiken i artikeln kommer från ROKS

Inga kommentarer: