söndag, juli 08, 2007

Vad är människan?

Ofta hörs bergfast uttalanden om hur människan är. Hon fuskar, hon är ärlig, hon är egoistisk, hon är altruistisk, hon är ond, hon är god osv. Sällan ges några egentliga belägg för uttalandena, utan det av de argument men eventuellt får höra för respektive ståndpunkt är en övervåldigande majoritet: "Det vet man ju". Men min fråga är: Hur vet man det? Hur vet vi hur människan är?

I DN beskrevs för ett par dagar sig hur många ville hjälpa till att städa hemma hos folk. Jag hajjade till på en liten sak i den artikeln:

"- [...] men det har även skett en tydlig attitydförändring angående svartjobb. Bara för något år sedan, när vissa i bekantskapskretsen fick höra att jag enbart handlade vitt, då fick jag svaret: "Är du dum i huvudet?", säger Åsa Klesbom.". Underförstått här är att en attitydförändring i samhället har skett till en lägre acceptans för svartjobb. Kunskapen därom har Åsa inte fått genom några större studier, utan av att några i hennes närhet bytt attityd.

I en bok jag läser nu som heter Kafé Sokrates förs en debatt mellan två människor som går ut på att finna svaret på varför människor ställer frågor. Den ena påstår att man ställer frågor för att få det svar man önskar, en annan menar att så är det inte alls, man ställer frågor för att man är nyfiken och vill ha svar. Hur kom de fram till dessa olika svar? Genom att utgå i från sig själva visar det sig. Inte genom att hänvisa till några vetenskapliga rön eller så, utan ett sån-är-jag-sån-är-alla-argument.

Ett annat exempel tar jag från min favvohak på nätet, springsteen.se.

"Synd om sjuka, men for alla som har jobbat så måste det vara klart som glas att en stor del (jag snackar om många procent, inte promille) av Sveriges invånare ser det som sin ratt att fuska/mygla/maska genom att sjukskriva sig aven om dom ar 100% friska. For inte att snacka om vad dom gor om halsen ar lite krasslig en dag. "

Det är uppenbart för denne debatör att det finns ett utbrett fusk, på frågan om han kan bevisa att det finns ett fusk svarar han:

"Bevisa? Hur kan jag gora det? Jag vet bara hur vanligt det har varit bland dom jag har jobbat med. [...]#

Han kunde inte bevisa det, utan utgick i från sin närmsta omgivning.

Okej, vad är min poäng här. Jo, människor skapar till absolut största del sin uppfattning om världen genom sig själva och eftersom väldigt få har vänner nog att ha ett gott statistiskt underlag, kan väldigt få dra generalla slutsatser av sina egna upplevelser av en, eller det begränsade antal individer som finns i ens närhet. De flesta människor drar sina slutsatser om världen utifrån ett för litet urval människor. Min slutsats av det blir att när människor uttalar sig om människan, uttalar de sig i själva verket om sig själv och sin omgivning.

Alltså den som säger att det finns ett utbrett fusk i samhället fuskar själv, eller har många fuskare omkring sig. Den som tror att man ställer frågor för att få det svar man vill ha vill förmodligen det själv och så vidare.

Av det kanske vi oxå kan dra slutsatsen att när den borgerliga alliansen som styr Sverige säger att det fuskas hejdlöst i Sverige, utan någon faktabakgrund, då gäller det en av två saker. 1. Man talar utifrån sig själv och sin närmaste omgivning. 2. Man ljuger medvetet för att vinna val och genomföra impopulära förändingar. Då faller kansker alternativ ett in automatiskt, i och för sig.

Betyder det att vi har en ljugande, fuskande och manipulerande regering?

Själv då, vad anser jag om människan? Hon är god och altrustisk. Vad baserar jag då det på? Se ovan.

/Mattias

Inga kommentarer: