fredag, juli 13, 2007

Utebliven folkomröstning, ett slag mot den representativa demokratin!

För ett tag sen skrev jag att det borde vara självklart att vi ska folkomrösta om ett nytt EU-fördrag, något inte borgerlighetens regering tycks tycka. Men en färsk undersökning tyder dock på att svenska folket vill ha sitt att säga till om när det gäller att ta i från oss mer makt.

Självklart är det helt oacceptabelt att låta en regering, som inte alls är vald utifrån en debatt om att överlåta makt till Bryssel, gör just det. Det kan inte finnas nån tvekan hos politikerna i Sveriges riksdag vad det svenska folket tycker om EU, därför vore det djupt odemokratiskt att ändå genomföra detta. Ett sånt beslut skulle vara ett kraftigt slag mot själva det representativa demokratiska systemet.

Poängen med den representativa demokratin är att när inte alla kan få vara med och fatta beslut får vi överlåta beslutsfattandet på de vi litar på och anser representera oss. Ett inte perfekt system, men kanske det bästa vi kan nå i större populationer. Vi väljer de vi anser kloka nog att göra ungefär som vi tycker, även i frågor som inte diskuterats i valet.

I ett sånt system blir det väldigt olyckligt när det finns frågor där befolkningen och dess representanter inte tycker lika. Så är fallet när det gäller EU, och så är fallet när det gäller EMU och så är fallet när det gäller EU-fördraget. När diskrepansen är så stor måste det ställas under proposition i en folkomröstning. Allt annat är omoraliskt.

För när har den svenska befolkningen fått säga sitt i den här frågan? Aldrig! Vad tycker svenska folket? Med största sannolikhet är svenska folket emot EU-fördraget. Därför måste vi få rösta om det, och det vet vi att svenska folket vill!

/Mattias

Inga kommentarer: