torsdag, maj 24, 2007

Rapport från Stadshuset 3, typ. Ang. Slussen

Arbetstränade lite med Stadshusgruppen i går. Var med på ett kort möte där Slussenfrågan diskuterades. Det är en intressant och viktig fråga med tanke på vilken nyckel den är för både vanlig trafik och kollektivtrafik, samtidigt som den ligger mitt i hjärtat av huvudstaden och i kanten till Gamla stan med anor från 1200-talet.

Det var rätt mycket information om de två huvudförslagen för ombyggnad där det första förslaget bygger på den klöverformation för trafiken som finns i dag, och det andra förslaget i stället bygger på en ombyggnation där mycket mer vatten plockas fram och skapar en vacker vattenspegel. Trafikkapacitet och kostnad tycks vara ungefär desamma så det verkar mest vara en fråga om estetik och historia.

Förslaget med mer vatten är naturligtvis mycket vackrare och mer tilltalande, medan det andra förslaget försöker bevara det som gjorde att Stockholm blev Stockholm, nämligen den trånga passagen där man kunde tullbelägga trafiken in och ut ur Mälaren. Att öppna upp mer vatten är inte historiskt riktigt, det har aldrig sett ut på det viset och det skulle därmed försvåra förståelsen av Stockholms historia. Dessutom är klöverbladslösning så brilljant att den borde kulturminnesmärkas. Så där står man och väljer. Historia eller skönhet? Jag vet inte jag. Jag tror jag kommer rösta på skönhet.

/Mattias


Läs mer om Slussenbyggnationen på SvD, DN1, DN2, DN3

Inga kommentarer: