måndag, maj 21, 2007

Hatbrott prioriteras ner!

Läser i DN att polishögskolan kanske ska sluta undervisa om hatbrott. Det är i ett utkast till den nya polisutbildningen som avsnittet om hatbrott tagits bort. Hatbrott, olaga diskriminering, hedersrelaterade brott och jämställdhet har försvunnit som mål för utbildningen.

I dagens utbildningsplan finns jämställdhet och förståelse för andra kulturer tydligt uttryckta, bl.a. en fem veckor lång kurs om hatbrott. Målen för kursen har som mål att en polis ska kunna uppmärksamma hatbrottsmotiv vid en anmälan och ha grundläggande kunskaper i migration, svensk invandringspolitik, integration och internationella konventioner. Polisen ska också reflektera över sina egna förutfattade meningar och fördomar.

Men nu är det nya vindar i Sverige. Tydligen kan vi i dag förvänta oss att polisen inte behöver förstå vad ett hatbrott är. Ett brott som begås enbart på grund av inskränkthet och oförståelse för andra människors kärlek. Det är ganska väl känt att polisen haft svårt att förstå vad det innebär att vara utsatt som HBT-person, exemplen på hur denna typ av brott behandlats på felaktigt sätt är många. Brott som kunnat lösas och bekämpas om bara förståelsen från polisen varit bättre. Dessutom är antalet brottsoffer som hade kunnat bemötas på ett värdigt sätt oräkneligt. Något som den förra utbildningsplanen försökte förändra. Men nu ska vi på ännu ett fält vandra ett par år tillbaka. Det är snålblåst i Sverige. Man får hoppas det mojnar snart.

/Mattias
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=652531

Inga kommentarer: