onsdag, april 04, 2007

Utan fack är vi alla förlorare!

Hade för ett tag sen en kort diskussion om vikten av facket och kollektivavtalen. Det är inte ovanligt att kollektivavtalen angrips med motiveringen att de som står utanför kollektivavtalen får en högre lön. Ska jag vara ärlig vet jag inte om det stämmer, men det är den uppfattning jag ofta får och jag kommer använda denna uppfattning som fakta för diskussionens skull. Så vad ska vi då med kollektivavtalen, och ytterst facket till?

Svaret är inte så enkelt som det först kan tyckas, alltså att vi inte behöver facket. Man måste hålla isär frågor, hålla tungan rätt i munnen och ställa sig en annan fråga. Varför får de som inte har kollektivavtal, eller de som förhandlar sin lön själva ofta högre lön?

Svaret på den frågan är däremot ganska enkel. Om arbetsgivaren betalar en något högre lön för att hålla facket borta har han mycket att vinna. Med ett svagt fack blir det lättare att sparka den personal man vill bli fri, vilket ofta innebär personal som säger emot, står för en bättre arbetsmiljö, försvarar rättigheter som kostar pengar för arbetsgivaren. Listan kan göras mycket lång på vad arbetsgivaren initialt kan tjäna på att slippa undan facket.

För ju fler som lämnar facket, desto svagare blir det, och samtidigt blir arbetsgivaren starkare. Till slut, när facket är tillräckligt svagt, då kan man genast börja dumpa lönerna, för det finns ingen som kan stå emot. Så utan facket, kommer lönerna att sjunka. Håll de två puckarna i huvet samtidigt. Med ett starkt fack kan ett gäng freeriders gotta åt sig en högre lön än snittet, men med ett svagt fack kommer många att få det mycket sämre. Detta gäller även de gottegrisande friryttarna! Vi tjänar alla på att vara solidariska och ha ett starkt fack som tecknar många och bra kollektivavtal!

/Mattias

Inga kommentarer: