onsdag, april 04, 2007

Satsa på livskvaliten för unga vuxna!

Karin Rågsjö och Jackie Nylander från Vänsterpartiets Stadshusgrupp i Stockholm har skrivt om vikten av att förbättra vården av unga vuxna inom psykiatrin. Detta skulle kunna ske genom att man tillsammans med Landstinget startar "Lightmotagningar" för unga vuxna över 20 år.

Under förra mandatperioden, då Vänstern styrde Stockholm och Vänsterpartiet hade socialborgarrådsposten, startades tillsammans med Landstinget en mottagning för unga vuxna av stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta och Vantör för att tidigt fånga upp ungdomar som mår psykiskt dåligt genom att kunna ge tid för samtal snabbt. Detta gjordes möjligt genom att flera olika kompetenser och arbetsområden samverkade.

Detta samarbete har fungerat utmärkt och behovet av att fortsätta och utveckla dessa mottagningar är skriande. Stockholms Stad måste därför tillsammans med landstinget fortsätta att utvekla verksamheten. Unga vuxna över 20 år måste få snabb tillgång till proffesionel samtalsterapi för att förebygga mera allvarliga depressioner, ångest eller vilka andra tillstånd som snabbt kan förvärras om den som drabbadeinte snabbt kan få träffa utbildad, relevant personal. Exempel på sådan personal är socionomer, psykologer och terapeuter. Dessa kan vara den hjälp som för in de som inte mår bra i en vård som kraftig kan förbättra livskvaliten för den sjuke.


Dessa frågor måste tas på allvar. Därför har Karin och Jackie krävt att man i Stockholm utreder möjligheterna att tillsammans med landstinget öppna en lightmottagning för unga vuxna i kris.

Själv anser jag att detta är ett alldeles utmärkt förslag och stöder det helhjärtat.

/Mattias

Inga kommentarer: