fredag, mars 23, 2007

Vad har egentligen sagts i Kubastriden?

När debatter går höga kan det alltid vara värt att veta vad som egentligen sagts. Lägger därför ut en översättning av vad Kubas representant Rodolfo Reyes Rodriguez egentligen sagt.

Det är intressant att jämföra vad han sa med vad som stod i det skrivna manus han skulle hållit sig till. Där stod så här:

"Kuba är en rättstat som innefattar alla. I Sverige ökar förföljelse och diskriminering av invandrare och minoriteter som inte motsvararrasistiska ideal från vikingatidens erövringståg och förtäckta etniskarensning."

Det går att diskutera, men det är ju klart intressant beskrivning av hur vi behandlar våra invandrade svenskar. Vad som istället kom ur hans mun är en aning hårdare, och sämre formulerat, men det är inte så långt från sanningen.

"Till skillnad från Sverige är Kuba en rättstat som innefattar alla. På Kuba förföljer vi inte invandrare, och vi försöker inte heller genomföra etniskt rensning för att behålla dem i landet vilkas hud- och hårfärg bäst ansluter till rasistiska ideal från vikingatidens erövringståg. "

Nåväl. Här kommer vad som sas.

”Vi har nu på morgonen med bestörtning lyssnat till Kungariket Sveriges representant. Hans stridslystna och mästrande inlägg påminner om den svenska imperialismens alls icke ärorika dagar, som drabbade grannfolk med blod, tårar och kolonialt slaveri under härskarstöveln.

Cynismen, hyckleriet i hans ord är helt enkelt förfärande, liksom Sveriges medskyldighet.

Hur kan han tala om läget för de mänskliga rättigheterna i världen utan att nämna tortyrcentrat i Guantanamo?

Hur kan han tala om läget för de mänskliga rättigheterna utan att nämna de krigsförbrytelser som begås av USAs ockupationstrupper i Irak?

Hur kan han i denna sal tala om läget för de mänskliga rättigheterna utan att nämna de hemliga flygningarna och de spöklika tortyrcentraler som etablerats i flera länder i Europa, och som flera av dem varit medskyldiga till, denna process och praktik som Sverige inte på något sätt står utanför.

Till skillnad från Sverige är Kuba en rättstat som innefattar alla. På Kuba förföljer vi inte invandrare, och vi försöker inte heller genomföra etniskt rensning för att behålla dem i landet vilkas hud- och hårfärg bäst ansluter till rasistiska ideal från vikingatidens erövringståg.

Sveriges representant bör helt enkelt komma ihåg att Kuba sitter här som medlem av Rådet, just p g a våra erkända meriter. Sverige är inte medlem därför att landet saknar de meriter som krävs. Och med dagens angreppssätt kommer det nog inte att bli lätt att inom den närmaste framtiden få plats i detta nya Råd för Mänskliga Rättigheter. Det var i den gamla förkastade Kommissionen Sverige kunde ta plats.

Men i detta nya Råd som upprättats på grundval av samarbete och dialog finns inte rum för Sveriges angreppssätt, och det vore bättre om den svenske representanten stannade hemma i sin huvudstad i stället för att komma till denna sal med dessa stridslystna och hatfyllda ord."

/Mattias
översättningen gjord av Eva Björklund

Inga kommentarer: