söndag, mars 18, 2007

Påbörja sprututbytesprogram i Stockholm!

De senaste två Vänsterpartikongresserna har det vid sidan om partiledarbråk och vägvalvänsterstormar varit en förvånansvärt hård strid kring sprutbytesprogram. Tack och lov har prolinjen vunnit båda gångerna så nu är det hög tid att införa sprutbyte för injektionsmissbrukare i Stockholm.

Ny statistik stärker det som sunt förnuft säger, med rena sprutor minskar HIV. I Skåne där man har sprutbytesprogram sprids HIV i betydligt mindre grad än i Stockholm där man hårdnackat stått emot såna projekt. Vänsterpartiet har nu i en motion i Stockholms landstings fullmäktige krävt att landstinget tillsammans med Stockholms stad utreder frågan, för att sedan gemensamt ansöka hos socialstyrelsen att få starta sprututbytesverksamhet.

Samarbete mellan kommun och landsting är viktigt för att finna och kombinera de olika kompetenser som krävs för att göra det hela effektivt. Det behövs till exempel kurator, psykolog och gynekolog. En väl utvecklad samverkan mellan socialtjänsten och beroendevården är även det av yttersta vikt.

Självklart är inte sprubytesprogram den enda vårdform som ska erbjudas narkomanerna, vilket det i bland kan låta som hos motståndarna. Men de har då missförstått hela poängen. Sprututbyte är i grunden ett sätt att minska redan utsatta människors risk att komma i en ännu svårare situation. En HIVsmittat knarkare är dödsdömd, en frisk knarkare kan fortfarande få ett värdigt liv om han ges de rätta förutsättningarna. Men det kräver att hela vårdkedjan fungerar med avgiftning, metadon, subutex och även särskilda avgiftningsplatser för kvinnor.

Jag har hela tiden varit för detta sputbytesprojekt och är övertygad om att om det görs rätt så ger det många människor större möjlghet att inte smittas, insjukna och dö av vår tids digerdöd. Motståndare hävdar att det legitimerar missbruk av narkotika, vilket självklart enbart är nys. Det finns ingen som står där och tvekar att trycka i sig den första nålen heroin men tänker, "Herregud. Landstinget tycker det här är rätt så jag gör det", det är andra saker som styr vem som hamnar i ett missbruk. Skulle det nån gång ändå ske att nån gör det så är det ändå bättre att det sker med en ren spruta än en som smittar med en av de farligaste sjukdommar mänskligheten någonsin skådat.

/Mattias

SvD

Inga kommentarer: