onsdag, januari 10, 2007

Har regeringen ett val att vinna?

Det sägs ibland, eller sas i vart fall direkt efter valet att en borgerlighetens regering inte kommer att kunna genomföra allt eftersom de vill bli omvalda. Många trodde att det skulle bli en ganska lugn borgerlighet som tog makten i Sverige. Alla som trodde på det har nog ändrat sig nu. Den här regeringen kör sitt program stenhård, kanske till och med hårdare än de sa att de skulle göra. En berättigad tanke är till och med om det inte är ganska många som trots allt känner sig lurade. Vi vet förstås från olika opinionsundersökningar att regeringen förlorat i stöd och att det i dag skulle bli en annan regering och så där. Ministrarna i borgerlighetens regering slår också oftast i från sig och säger att de har mandat för detta, vilket jag i många fall betvivlar. Men i vilket fall. Om de fortsätter som de gör nu kommer de omöjligtvis att kunna vinna nästa val, det kan vi nog vara ganska säkra på. Det kan förstås vara så att de kör det tuffa nu och försöker strö florsocker över Sverige under det sista året, så har väl sossarna vunnit en del valrörelser på. Men det är inte den poäng som jag vill komma till. Jag tror att regeringen inte ens är intresserad av att vinna nästa val!

Hur tänker du nu Mattias? kanske vissa säger. Så här.

All makt i Sverige ligger inte i riksdagen, det är oomtvistat. En ganska stor makt ligger i det svenska näringslivet, hos borgerligheten. Det är en makt som till stor del ligger utanför det demokratiska inflytandet, riksdagen kommer inte åt den. Den kan dessutom göra de sina så mycket rikare än vad demokratin kan. Den är med andra ord inte så intresserad av demokratin.

Ett sätt som demokratin når in i denna makt är via fackföreningar, bl.a. genom att den som arbetar blir stark. Ett annat är genom skatter. Sen tillkommer viss utsmyckning som lagar om säkerhet och sånt där som det tyvärr ofta går för företagen att gå runt. De första två hatas av borgerligheten, den tredje bryr de sig inte om. Borgerligheten tror sig ha ett intresse av att försvaga demokratin just för att de kommer åt dessa två saker (kanske några andra också men de är just nu av akademisk karaktär). Om facket är svagt och skatten låg, och därmed den offentliga sektorn liten är borgerligheten nöjd, för den tror sig kunna ta hand om sig själv och skita i andra.

Nåväl. Det är mycket svårare att bygga upp en stark fackrörelse än att förstöra den. Det är mycket lättare att sänka skatter och minska den offentliga sektorn än det motsatta. Alltså, om man förstör så mycket man kan nu så finns det inget behov av att sitta kvar vid makten längre! Därför kan borgerlighetens regering gå på i ullsockarna. De vinner oavsett hur det går!

Om inte motståndet blir så stort att det inte går att genomföra förändringarna. Därför är Vänstern viktigare än någonsin. Synd att den är så anonym bara, men det är ämnet för ett annat inlägg.

/Mattias

Inga kommentarer: