söndag, november 05, 2006

Finland redo att hoppa på Natotåget

Publicerar delar av en artikel ur finska Hufvudstadsbladet från den 3:e november 2006. Frågan man måste ställa sig är hur detta påverkar Sverige. Lägg noga märke till min fetning angående att Sverige vill bli mer integrerad i Nato. Sas det tydligt i valrörelsen? Inte så tydligt vad jag kan minnas.


"Finland vill delta i övningarna för Natos snabbinsatsstyrka NRF. Det slog presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fast i går. Även utan försvarsminister Seppo Kääriäinens (c) utspel i onsdags har det sedan en tid tillbaka varit klart att Finland - och Sverige - vill bli mer integrerade i Nato.Enligt uppgift tas ytterligare ett steg i den riktningen under Natos toppmöte i Riga i slutet av november. Nato har internt utarbetat ett förslag till under vilka förutsättningar vissa partnerskapsländer kunde integreras ytterligare.I Riga kommer Nato att erbjuda ett fördjupat samarbete med bland annat Finland och Sverige. Dessa länder skall i framtiden kunna delta i Natos snabb­insatsstyrkas NRF:s (Nato Response Force) övningar. Men inte heller ett deltagande i NRF:s operationer utesluts, dock så att partnerskapsländerna enbart kompletterar ett av Natoländerna.

Förslaget måste ännu formellt godkännas av Natos beslutsfattande organ.NRF betecknas som Natos vassa spets.Det sista ordet när det gäller om och hur man vill delta har givetvis partnerskapsländerna själva.Militärt icke-allierade länder som Finland och Sverige deltar inte heller i aktiviteter som faller under artikel fem, solidaritetsklausulen i Natostadgan

Artikel fem slår fast att ett angrepp mot en av medlemmarna betraktas som ett angrepp på alla."

Var är den svenska debatten kring detta?

/Mattias

Inga kommentarer: