onsdag, oktober 18, 2006

Rapport från Stadshuset 2

I min rapport från stadshuset i måndags hade jag lite bråttom och var full av upplevelser. Därför kommer rapport nummer två redan nu.

En sak som hände som var mer problematiskt och som var av mer politiskt viktigt var att vi beslutade att ha färre möten, fast längre. Vi ska sammanträde var tredje vecka i stället för varannan. Ur demokratisk synvinkel är detta mycket tveksamt, framförallt om man sätter det i ett större perspektiv.

Om möten blir mer sällan kommer mer och mer att läggas på nämnderna och de är inte öppna för allmänheten, med andra ord kommer slutenheten mot bedborgarna att öka. Det är negativt för medborgarnas delaktighet i den politiska processen. Att borgarna dessutom drar in beslut från stadsdelsnämnderna till stadshuset gör att ännu fler saker göms i stängda möten.


Borgarna har visat sin syn på demokratin, det är sorgligt.

/Mattias

Inga kommentarer: