torsdag, oktober 26, 2006

Låt det fria museet leva!

Gå in på http://www.frittmuseum.se och skriv under uppropet mot att avskaffa den fria entreen på Sveriges museum! Här kommer några anledningar till varför:

* För museerna har det inneburit en ny och större publik. På
många museer har tomma salar blivit levande mötesplatser.
* För staten har ökade anslag på tio procent (vilket är vad reformen kostar) resulterat i en ökning av antalet besök på 159 procent. I faktiska siffror har antalet besök ökat med 2,9 miljoner!
* För alla de människor som av tradition inte besöker museer har det slopade inträdet gett den extra skjuts som fått dem att ta klivet in i museisalarna, till de värdefulla samlingar och konstskatter som de faktiskt är med och äger.
*Av tradition är det högutbildad medelklass som har njutit av museernas samlingar, och fört traditionen vidare till sina barn. Med 2005 års reform med fri entré lockades nya grupper in till museerna. Nu vill regeringen stänga porten i ansiktet på dem.


Anledningarna snodda från ABF!

/Mattias

Inga kommentarer: