onsdag, september 06, 2006

Poomas demokratiskola

Poomas demokratiskola är ett försök att beskriva vad jag vill kalla genuin demokrati. Det är något större och mer vittomfattande än den politiska demokrati vi har i dag, den innefattar även ekonomin och sociala rättigheter och skyldigheter. Målet med den genuina demokratin är att alla människor ska beredas möjlighet att vara med och påverka de beslut som påverkar just dem. Att medborgarnas röster inte bara ska räknas på valdagen, de ska räknas hela tiden, året runt i alla beslut. Demkratin är till för att frigöra människorna, politiken är vägen till frigörelsen. Alla andra vägar är en återvändsgränd!

Poomas demokratiskola 1: Varför demokrati?
Poomas demokratiskola 2: Vad behövs för att skapa en genuin demokrati?
Poomas demokratiskola del 3: Vad är vågrät och lodrät demokrati?

Inga kommentarer: