söndag, september 03, 2006

Poomas demokratiskola 2: Vad behövs för att skapa en genuin demokrati?

I den första delen av Poomas Demokratiskola diskuterades vad syftet med demokrati är för något. Mitt svar på den frågan var att släppa människan fri, bryta alienationen, att skapa ett socialistiskt samhälle.
Den här gången ska vi börja diskutera vad som krävs för att denna frigörelse ska vara möjlig, hur demokration kan vara ett verktyg för att bryta alienationen. För det krävs en genuin demokrati! Vad är då det?
Som de flesta människor vet kommer ordet demokrati från grekiskan och betyder ”folkmakt”. Utgångspunkten när beslut fattas måste alltid vara folket, eller som vi kanske hellre säger idag, befolkningen. För att det verkligen ska kunna vara fråga om en "folkmakt" måste varje individ ha rätt att påverka de beslut som påverkar henne. Självklart finns det också en privatsfär där ingen har nån rätt att komma in och styra och ställa, en det är en annan diskussion vi tar senare. Den tolkningen jag alltså gör av den lexikala betydelsen av ordet demokrati är varje individs rätt att vara med fatta de beslut som påverkar honom. När det är en verklighet har vi en genuin demokrati.
Vad krävs för att alla människor ska kunna bryta alienationen och vara med och fatta beslut? Det krävs vissa rättigheter, det krävs administration och det krävs spelregler. Detta kräver en breddning av demokratin. En genuin demokrati står på fyra olika ben; ett politiskt, ett ekonomiskt, ett socialt och ett ben bestående av civila rättigheter. Vi kommer senare att gå igenom de fyra olika benen mer ingående. Vi kallar detta den vågräta delen av demokratin.
Men genuin demokrati kräver också en geografisk förändring av demokratin där befolkningens makt inte slutar vid nationalstatens gräns. För att skapa detta krävs det fler nivåer av demokratin än vad som finns idag, det nationella parlamentet ska inte vara det sista demokratiska steget. Det krävs internationella parlament där folket har rätt att rösta i öppna och allmänna val, detta är också en sak som kommer diskuteras vidare i ett senare kapitel. Man kan kalla detta den lodrätta delen av demokratin.
Inget samhälle kan vara en genuin demokrati genom att bara stå på ett ben. Det räcker inte med parlamentarism för att samhället ska kunna kallas demokratiskt, men den är en av förutsättningarna. Om det är den viktigaste låter vi vara osagt, men så är det kanske. Den demokrati som haltar är ingen fullbordad demokrati, och än så länge haltar hela världen. Men den linkar trots allt mindre och mindre. Det vi måste göra nu är att hjälpa till och läka såren så att den genuina demokratin kan hoppa och skutta så snart som möjligt.
I de närmsta avsnitten av Poomas Demokratiskola kommer vi att gå igenom:
1. Den vågräta demokratina. den politiska demokratinb. den ekonomiska demokratinc. den sociala demokratind. den civila demokratin
2. Den lodräta demokratin. den geografiska gränsen för demokratin.
Det var allt för Pooma Demokratiskola för den här gången.

Till andra avsnitt av Pooma Demokratiskola:
Varför demokrati?
Vad är vågrätt och lodrät demokrati?

Inga kommentarer: