söndag, september 03, 2006

Poomas demokratiskola 1: Varför demokrati?

Jag har tidigare på Poomas hemsida påbörjat en demokartiskola. Jag kommer fortsätta det projektet här på bloggen i stället. Först publicerar jag dock de första tre delarna.


Mycket sällan hör man någon ställa sig upp och säga: Det där med demokrati är en dålig grej. Nej, man skulle faktiskt kunna säga att nästan hela samhället är ense om att vi vill leva i en demokrati. I dag ansluter sig nästan alla människor till tanken på demokrati, vilket vi för evigt måste vara tacksamma för. Men tyvärr verkar som om ganska få verkar sluta sig till tanken på genuin demokrati. En genuin demokrati är en demokrati där alla människor på allvar kan ta kontroll över sina liv och vara med och påverka de beslut som påverkar dom. Jag kommer i en serie texter att diskutera demokrati med målsättningen att faktiskt komma fram till en idé om en fullt fungerande demokrati som för makten till individen och inte individen till makten.
De flesta människor har en bild av vad demokrati är. Du kan ha kvar den i ditt huvud ett litet tag till, för att sedan kanske revidera den, eller behålla den, stärkt i din tro. Men den första frågan vi måste ställa oss är: Varför demokrati? Vad är demokratins syfte? För inte har den väl ett syfte i sig. Eller finns demokratin till för demokratins egen skull. Nej, skulle jag säga. När ett system finns för sin egen skull kan den bli farlig, och för demokratin själv kan det leda till en paradox som river hela bygget. För när demokratin måste försvara sig genom att inskränka sig själv är den inte längre en demokrati. Man kan ta den amerikanska lagen the Patriot Act som exempel. Den sägs vara skapa för att skydda demokratin och människornas säkerhet. Men vad är det för demokrati där staten vet vilka böker du lånar på biblioteket, där en person kan bli bortförd utan rättegång eller rätt att kontakta dina anhöriga. Det är bara en demokrati till namnet, för de har förlorat ett av sina be, rättigheter, vi kommer återkomma till det. Man kan också fråga sig vad det är för säkerhet i att leva i osäkerhet.

Demokratins syfte är alltså inte demokrati, den är inget självändamål. Då måste demokratin ha ett så kallat instrumentellt värde, den behövs för att uppnå något annat. Det finns nog ett par olika saker som folk nämner om man frågar vad demokratin syftar till: Skapa välfärd, Skapa trygghet.
Jag menar att demokratins syfte är att bryta alienationen som fångat människan. Alltså, demokratin är här för att frigöra människorna, skapa en värld där människan ges en möjlighet att må bra. Då blir frågan, vad behövs för att göra detta på bästa sätt? Det återkommer jag till.

Till andra avsnitt av Pooma Demokratiskola:
Varför demokrati?
Vad behövs för en genuin demokrati?
Vad är vågrätt och lodrät demokrati?

Inga kommentarer: