onsdag, september 13, 2006

Att utveckla vår demokrati

Har idag på ett sätt tagit paus i valarbetet, samtidigt som det varit en intensifiering. Var på ett möte om utveckling av demokratin, i Stockholm och i Santa Tecla i El Salvador. Mitt i demokratins höjdpunkt i Sverige, valet, befinner vi oss i en diskussion om hur denna demokrati ska utvecklas för att skapa en större delaktighet för alla som bor i Stockholm.

Det finns mycket att lära och det är som alltid vänstern som befinner sig i tankar och diskussioner om hur demokratin verkligen kan se ut, långt bortom pratet om att göra din röst hörd en gång vart fjärde år. Istället. Där din röst är aktiv året runt i alla de beslut som rör dig. En genuin demokrati.

Det är den utvecklingen som kan skapas med en röst på vänstern, men aldrig på våra motståndare. När vi menar att det behövs fler mötesplatser där människor kan mötas på lika villkor, bryta åsikter och fatta beslut. Då menar våra motståndare att vi ska montera ner dessa och istället ha ett system där den som är stark får starkast röst och den som är svag inte någonsin kommer att klara att göra sin röst hörd. I stället för rättvisa och demokrati vill de skapa ett samhälle där än mer kommer att styras av dem som redan är priveligerade och en förändring och förbättring blir svårare och svårare. Högeralliansen menar att det är när människor står mot varandra som de kommer till sin rätt, när den starke får slå den svage, då menar högern att vi har demokrati.

Det menar inte vänstern, varken i Sverige, eller i El Salvador. När man ser utvecklingen i Latinamerika och i t.ex. Santa Tecla blir det så tydligt att det är vänstern som lärt av historien och förstår att makten måste ligga hos människorna och för det krävs organisering, parlament. För den som bryr sig om en genuin demokrati är det självklart att rättvisa kommer ur demokrati, och demokratin kommer från vänster.

/Mattias

Inga kommentarer: