torsdag, augusti 24, 2006

FLYKTINGMANIFESTATION

Osså lite reklam:

FLYKTINGMANIFESTATION

Fredag 25 augusti, Sergels torg kl 17I samband med att valrörelsen drar igång håller Nätverket ASYL och PAPPER NU i Stockholm en manifestation för de tusentals flyktingar
som har fått avslag på den tillfälliga asyllagen som gällde i vintras.Vi är mycket besvikna och förbannade på att den tillfälliga lagens intentioner inte har uppfyllts och har lämnat många med oss utanför. Under sommaren har avslagen från Migrationsverket kommit på löpande band utan att få sina asylskäl ordentligt prövade. Många har blivit utvisade och antalet människor som tvingas gömma sig igen ökar i snabb takt. Nu ramlar vi återigen ner i rättslöshet, ovisshet och fruktan.Därför kräver vi
nu amnesti för alla.Flyktingfrågan engagerade hundratusentals människor i Sverige under år 2005 och skapade en stark folkrörelse som krävde en human och solidarisk flyktingpolitik. För stora delar av befolkningen är det en av de viktigaste valfrågorna och partierna måste visa var de står.Nätverket ASYL i Stockholm består till stor del av grupper av papperslösa, gömda och väntande asylsökande. Vi arbetar för att uppmärksamma den ohållbara och
desperata situationen som har uppstått efter att tusentals människor har fått avslag den senaste tiden.Manifestationen kommer att äga rum fredag 25 augusti kl 17- 20 på Sergels torg. Såväl talare från samtliga riksdagspartier som talare med egna erfarenheter från det havererade svenska asylsystemet kommer att delta.Med vänliga hälsningar

PAPPER NU i
Stockholm

Nätverket ASYL i StockholmFör mer info kontakta:

Yacine Asmani

adrianasmani@yahoo.fr
tel: 0739557258www.geasyl.nu

Inga kommentarer: