onsdag, augusti 23, 2006

Alliansen VS Socialdemokraterna

DN har tagit sig jobbet att göra en sammanställning av Alliansens och Socialdemokraternas valplattformar och jämfört dom. Jag tänkte att jag snor den och ser efter vem som verkar tjäna och förlora på de olika förslagen. Jag låter A och S gå en match om makten. Den som verkar företräda det stora flertalet, arbetare, utsatta, sjuka, arbetslösa och inte överheten får poäng.

Eftersom jag gillar sossarna bättre än Alliansen finns det förstås risk att jag blir lite vinklad, men jag tänkte låta Alliansen få fördelen med att vara hemmalag istället. Vinnaren kommer jag ställa mot Vänsterpartiet och deras valplattform. Om jag orkar och hinner innan valet.


Jobb
A: Halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar. Nystartsjobb för långtidsarbetslösa, utan arbetsgivaravgifter.
S: Eliminera osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Den kvalificerade yrkesutbildningen ska byggas ut. Rätt till heltid.

Vad det gäller jobben har DN ganska kraftigt bantat ner de förslag parterna lagt. Det kan ju till en början tyckas som ganska sjyssta förslag som borgarna kommer med. Men frågan är, vem är det som tjänar på det?

a: I ett företagsklimat som det vi har idag där företagen går med miljardvinster, enbart bankerna med ca 75 miljardet, är det svårt att egentligen tro att oviljan att anställa handlar om för höga avgifter. Om ett företag går med vinst och har ett behov att anställa fler lär han göra det, om det ger honom en större vinst. Om ett företag går dåligt, men ser att en anställd till kan vara det som vänder, ja då lär han nog anställa en till. För mig framstår det snarare som att en redan stor vinst kommer bli större med sänkta arbetsgivaravgifter. Nystartsjobben vet jag inte vad det är, så det lämnar jag därhän.

s: Att de som tjänar mest på lönegapet är män och det oftast är män som är högavlönade så verkar det självklart att det är den fattigare som tjänar på denna reform.

0 - 1 till S

Företag
A: Arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Arbetsgivarna slipper betala 15 procent av sjukpenningen efter andra sjukveckan.
S: Satsningen på strategiska framtidsbranscher utökas och utvidgas. Vattenfall ska erbjuda basindustrierna konkurrenskraftiga energipriser.

A: Ang. arbetsgivaravgiften, se ovan. Angående sjukpenningen kan det vara värt att minnas ett och annat. Anledningen till att det är så att arbetsgivaren betalar en del av sjukpenningen är att man kan se att en mycket stor del av sjukfrånvaron beror på förhållanden på arbetsplatsen. Om det då kostar mycket att hålla en arbetsplats med dåliga förhållanden är tanken att man istället för att betala för att en anställd är borta lägger en slant på att göra arbetsplatsen mer hälsosam. Genom att sänka arbetsgivarens morot att förbättra för sin personal tjänar arbetgivaren, i vart fall kortsiktigt, och den anställde förlorar. Man kan se ett mönster.

S: Riktigt vad detta betyder är svårt att säga, det är dessutom svårt att se ett klassperspektiv på framtidsbranscherna. Däremot verkar det vara en rimlig strategi att skapa konkurenskraftiga energipriser, för om det inte är dyrt att producera kan man se större vinstpotential som inte går ut över de anställda. Det tjänar alla på, om det är miljvänligt vill säga.

0 - 2

A-kassan

A: Avgiften höjs. Taket sänks till 680 kr/dag i hundra dagar. Ersättningen sänks till 70 procent efter 200 dagar, efter 300 dagar till 320 kr/dag.
S: Taken höjs med 200 kronor till 930 kronor per dag de första hundra dagarna och 880 kronor per dag därefter.

är är det ju mycket tydligt att det är den svagare som förlorar på A och vinner på S så det behöver vi kanske inte gå in på djupet med. Om man nu inte menar att den arbetslösa tjänar på att ha det så dåligt att han ges ett större initiament att skaffa ett jobb som inte finns.

0 - 3

Hittills leder Socialdemokraterna överlägset, det har inte ens varit en match.

Återkommer med mer i morgon.

/Mattias

1 kommentar:

Fredrik sa...

Efter att ha läst ditt inlägg har jag svårt att se hur du tycker att S vinner överlägset.

1: (Jobb)

Här vinner A utan tvekan. Vad betyder det egentligen att eliminera löneskillnader mellan män och kvinnor. Pratar de om lika lön för lika arbete eller att de ska förändra lönesystemen i mansdominerade jämte kvinnodominerade yrken? Ska de sänka löner för män, eller höja löner för kvinnor? Oerhört luddigt svar av S.

1-0.

2: (Företag)
Återigen är S luddiga i sitt svar. Vad är egentligen framtidsbranscher och varför börjar diskutera miljövänlig enerig istället för vad frågan egentligen handlade om.

2-0

3: (A-kassa)

Här har jag svårt att välja en vinnare. Jag vill inte se avgiften höjd och a-kassan sänkt, men samtidigt bör man vara aktsam med att höja för mycket. Hur hade S tänkt budgetera höjningen av a-kassan? Fast jag förstår samtidigt hur värdefullt 200 extra per dag kan vara för en nybliven arbetslös. Så av två (nästan) lika dåliga alternativ tycker jag S plockar den.

2-1