onsdag, december 20, 2006

NYHET - Poomas läsblogg

I dag börjar en ny del av Pooma. En läsblogg. Detta kommer bli ett ganska privat filosoferande utifrån den litteratur jag läser. Det finns ingen plan bakom läsandet eller skrivandet, det kommer få utvecklas som det vill. Läsandet kommer vandra från högt till lågt. För att ge en hänvisning till vad som kan komma är detta mina senaste tre böcker jag läst:

Eva Moberg - Simone och jag
Anders R Olssons - Lögn, förbannad lögn, jpurnalistik.
Anna-Lena Lodenius - Gatans parlament
Tala om klass

Böcker som ligger på nattduksbordet och väntar just nu:

En biografi om Hegel
The plot against America
Nietzsche samlade skrifter vol. 7.

Favoritböcker:
Saramago - "Blindheten" och "Historien om Lissabons belägring"
Oriana Fallaci - En man


Hoppas ni som droppar in får nöje av mina tankar födda ur litteraturen!

Till läsbloggen

/Mattias

fredag, november 10, 2006

Terry Jones vs. George Bush

I går publicerade Aftonbladet en artikel av den gamla Monte Python medlemmen Terry Jones som jämför Bush och en annan diktat, eller jag menar ledare för ett imperi, eller jag menar land. Nu hävdar min kompis Tomas att Terry Jones kunskaper om Julius Ceaser är bristfälliga, men va fan, det är skoj!

Artikeln

/Mattias

torsdag, november 09, 2006

Tom Waits är jäkligt skojjig!

Bruce Springsteen - Jungleland 1975

Jag har ramlat in i en ny Bruceperiod,det här är när det är som bäst!/Mattias

Coca Cola står över lagen?

Fick ett mejl om situationen för länder i Sydamerika och den nya regeringens planer att avskriva "ilegitima" lån. Alltså lån SVerige gett till länder när det varit t.ex. militärdiktaturer. Tanken är väl att den som haft en skurk som ledare ska inte behöva betala tillbaka skurkens lån. Mitt i mejlet fanns dock en intressant grej jag inte hade en aning om, och fortfarande egentligen inte vet om det är nåt annat än snack, det finns så mycket märkliga rykten i världen:

"... trots det internationella förbud mot kommersialisering av kokabladet så har Coca Cola ett undantag i internationella avtal eftersom de handlar med Koka blad..."

Va fan! Har Coca Cola undantag i internationella lagar om att handla med kokablad? Vad är detta? OM nån har mer information om detta skulle jag bli glad. Kan jag få detta belagt blir jag ännu gladare, men oxå ledsen då jag älskar Coca Cola. (Ja, jag vet att de är värsta svinföretaget redan, men det är ju så sött och gött!)

/Mattias

Inga fler kristallnätter

Manifestera mot rasism imorgon, på årsdagen av den så kallade kristallnatten 1938.

I Stockholm ordnas en manifestation på Sergels Torg klockan 18:00. (Fackeltåg från Södermalms torg 17:30).

Arr: Ung Vänster, Vänsterpartiet, Judar för israelisk-palestinsk fred, LO-distriketet, RFSL Ungdom, Centrum mot rasism, Grafiska fackförbundet, SSU Stockholms stad, SSU Stockholms stad, Fastighets avd. 1, Seko Stockholm.

På Ung Vänsters hemsida finns en lista med manifestationer på en rad platser runt om i landet.

söndag, november 05, 2006

Fortsatt fritt inträde på Stockholms stads museum

DN rapporterar i dag att borgarna inte kommer att avskaffa det fria inträdet på Stockholms stads museum. Det är ett jättebra och viktigt beslut om det stämmer. Ett kulturliv som är tillgängligt för alla är oerhört viktigt för en fördjupning av demokratin. En utbildad befolkning, en befolkning som lär sig i frågasätta och se nyanser är en befolkning som kan bära demokratin! Hoppas borgarna fattar fler såna beslut, det kommer få dem att falla till slut!

/Mattias

P.S. Kanske sänder detta en signal till regeringen! D.S.

– Stoppa abortförbudet i Polen

Uttalande antaget av Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott:

"Allt pekar nu mot att Polen går mot ett totalt abortförbud.
Detta skulle innebära ett fullständigt förnekande av de polska kvinnornas grundläggande rättigheter. Tyvärr är detta inte en isolerad företeelse utan en del av en reaktionär internationell våg. Kvinnors rätt till abort ifrågasätts på allt fler håll i världen. Vänsterpartiet fördömer denna utveckling och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
Rätten till abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. När samhället inskränker denna rätt är det ett uttryck för samma patriarkala värderingar som omyndigförklarat kvinnor genom hela historien. Kvinnor ses inte som förmögna att fatta egna beslut i viktiga frågor utan samhällspatriarken måste träda in och kontrollera kvinnan ända in i hennes livmoder.
Förslaget att ändra den polska grundlagen så att det blir statens skyldighet att skydda alla medborgares liv ”från befruktningsögonblicket”, tycks för närvarande ha stöd av en majoritet i det polska parlamentet. Polens redan idag kraftigt inskränkta aborträtt riskerar att fullständigt avskaffas så att abort inte ens tillåts när kvinnans liv är i fara eller då hon utsatts för våldtäkt och incest.
Då lagförslaget saknar folkligt stöd kommer det inte att prövas i en folkomröstning. 60% av den polska befolkningen motsätter sig förslaget och redan idag utförs mellan 80 000 och 200 000 – dyra och riskabla – olagliga aborter per år i Polen. Trots lagförslagets svaga folkliga stöd riskerar en ändring att bli svår att ta tillbaka. Starka konservativa krafter, inte minst den katolska kyrkan, försöker kringgå det folkliga motståndet. Två gånger under 1990-talet har parlamentet beslutat att liberalisera abortlagen, något som stoppats med formalistiska metoder, av presidenten, talmannen och författningsdomstolen.
Vänsterpartiet fördömer denna odemokratiska hantering och kräver att de polska lagstiftarna röstar nej till den föreslagna lagändringen.
I den svenska regeringsförklaringen sägs att Sverige ska ”föra en mer aktiv utrikespolitik och ta ett större ansvar för mänskliga rättigheter” och att ”ett aktivt jämställdhetsarbete kommer att prägla regeringens arbete”. Då kan regeringen inte stillatigande se på medan kvinnors grundläggande rättigheter avskaffas i ett grannland som också är medlem i den Europeiska Unionen. Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen tar upp denna fråga i EU.
Den svenska regeringen måste med kraft försvara kvinnors rätt till sin egen kropp i både EU och FN och driva kravet att abort ska vara en mänsklig rättighet.
Enligt den svenska abortlagen får abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd. Utredningen Abort i Sverige (SOU 2005:90) har föreslagit att abortlagen ska ändras så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna. Det är nu dags för Sverige att återgällda den solidaritet de svenska kvinnorna mötte i Polen när Sverige hade en restriktiv lagstiftning.
Regeringen måste snarast verkställa utredningens förslag så att utländska kvinnor ska kunna få abort i Sverige.
Vänsterpartiet kräver också att regeringen ska informera om svensk abortlagstiftning i länder där abort är förbjudet och att vissa landsting ska inrätta särskilda abortkliniker som inriktar sig på att behandla kvinnor från länder där abort är olagligt. Sådana kliniker skulle lyfta frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, samtidigt som det skulle ge utländska kvinnor möjlighet till en professionellt utförd abort till en rimlig kostnad.
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott, 2006-11-03"

/Mattias

Finland redo att hoppa på Natotåget

Publicerar delar av en artikel ur finska Hufvudstadsbladet från den 3:e november 2006. Frågan man måste ställa sig är hur detta påverkar Sverige. Lägg noga märke till min fetning angående att Sverige vill bli mer integrerad i Nato. Sas det tydligt i valrörelsen? Inte så tydligt vad jag kan minnas.


"Finland vill delta i övningarna för Natos snabbinsatsstyrka NRF. Det slog presidenten och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fast i går. Även utan försvarsminister Seppo Kääriäinens (c) utspel i onsdags har det sedan en tid tillbaka varit klart att Finland - och Sverige - vill bli mer integrerade i Nato.Enligt uppgift tas ytterligare ett steg i den riktningen under Natos toppmöte i Riga i slutet av november. Nato har internt utarbetat ett förslag till under vilka förutsättningar vissa partnerskapsländer kunde integreras ytterligare.I Riga kommer Nato att erbjuda ett fördjupat samarbete med bland annat Finland och Sverige. Dessa länder skall i framtiden kunna delta i Natos snabb­insatsstyrkas NRF:s (Nato Response Force) övningar. Men inte heller ett deltagande i NRF:s operationer utesluts, dock så att partnerskapsländerna enbart kompletterar ett av Natoländerna.

Förslaget måste ännu formellt godkännas av Natos beslutsfattande organ.NRF betecknas som Natos vassa spets.Det sista ordet när det gäller om och hur man vill delta har givetvis partnerskapsländerna själva.Militärt icke-allierade länder som Finland och Sverige deltar inte heller i aktiviteter som faller under artikel fem, solidaritetsklausulen i Natostadgan

Artikel fem slår fast att ett angrepp mot en av medlemmarna betraktas som ett angrepp på alla."

Var är den svenska debatten kring detta?

/Mattias

Lars Ohly intervjuad

ETC har gjort en ganska lång och intressant intervju med Lars Ohly. Läs den!

Intervju


/Mattias

Bruce Springsteen - Pay me my moneydown (2006)

För alla oss som gillar Bruce och hans Seeger Sessions band är det en liten gobit./Mattias

fredag, november 03, 2006

Angående att vara kommunist

Jag får ofta frågan om jag är kommunist eftersom jag är aktiv i Vänsterpartiet. JAg svara alltid nej på den frågan. Jag svarar i stället att jag tror på ett klasslöst samhälle, jag tror på en rättvisa baserad på tesen: av var och en efter förmåga, till var och en efter behov, jag tror att människorna i alla länder måste förena sig för att förändra samhället på ett revolutionerande sätt. Jag tror att allt detta behövs för att vi ska kunna skapa en värld där människan är fri, för att kunna bryta den alienation som förtrycker människorna och att den enda vägen till en rättvis värld är en värld där alla människor är trygga och girigheten inte är grunden för samhällets framväxt och utveckling. Med andra ord; Jag tror på en socialistisk värld.
Dessa åsikter kanske gör mig till kommunist, men jag väljer ändå att inte kalla mig för det. Varför? Ordet kommunist är intimt förknippat med de värderingar och mål som jag beskrev ovan, men det är hos många människor missförstått som de diktaturer som plågat människor under hela förra seklet och ända in i detta. Att kalla sig för kommunist gör att man riskerar att bli sammanblandad med dem som stött, och stöder diktaturer, de som anser att människolivet och den genuina demokratin inte ska stå i första rummet, de som står på samma sida som våra främsta motståndare när det gäller att frigöra människorna från alienationen och kapitalismens förtryck. Jag vill inte det. Visst kan en diktatur ibland verka vacker på ytan med vissa sociala framsteg och bra kulturpolitik, men under fernissan döljer sig alltid varbölder av mänskligt lidande, oskyldigas död och allt annat som vänsterrörelsen kämpar emot, det måste vi alltid våga se och ta avstånd ifrån.
Jag väljer att inte kalla mig kommunist eftersom jag inte tycker att ord är viktigare än människors liv. Min övertygelse är att varje dag som det socialistiska projektet att förbättra världen försenas kommer människor att dö i onödan och det vägrar jag att vara skyldig till. I dag måste vi utkämpa en strid som inte handlar om vår politik utan om något som borde ligga årtionden tillbaka i vår historia. Vi måste göra allt vi kan för att lämna skendebatterna bakom oss så att vi istället får stå till svars för det vi står för i dag; kampen för genomgripande genuin demokrati som även innefattar den ekonomiska sektorn, kampen för rättvisa och frihet som vi definierar den och kampen för alla människors möjlighet att leva ett liv utan kapitalismens förtryck. Låt inte ett ord stå i vägen för det som betyder mest för oss alla, genuin rättvisa och genuin demokrati: Det klasslösa samhället!

/Mattias

ursprungligen publicerad i Vänsteraktuellt nr 1 2005, "vi" i texten syftar till Vänsterpartiet

tisdag, oktober 31, 2006

Bruce Springsteen - Globen 20061030
Glödhett, men aldrig så bra som när det är som bäst. Det är sammfattningen av Bruce konsert i går på Globen i Stockholm. Men det måste ändå vara ett unikum i rockvärlden att det faktiskt fortfarande förväntas att han ska göra det bättre än han gjorde det förr. Det är ingen som tror att Dylan ska göra något live som är bättre än 75, eller Stones bättre än 71. Men för varje gång Bruce ger sig ut på vägarna förväntar man sig att det ska vara bättre än förra gången. Det beror självklart på att Bruce gång på gång överträffar sig själv, att han aldrig nöjt sig med att åka ut och göra det han kan. Han vill alltid flytta en gräns och prova något nytt. Men den här gången når det inte riktigt ända fram. Han överraskar, han är jäkligt bra, men inte är det bättre än Ullevi, eller Devils and Dust turnen, och det är jäkligt långt i från Circus 96. Men att det är den bästa konsert Bruce gjort i Globen är nog ingen överdrift. För det svänger, det rockar, det är eftertänksamt. Alla ingredienser som Springsteen gjort sig känd på. Men det är en sak som fattas. Det skakar inte om. Det rör aldrig fundamentet. Det sätter inte hela världen i rörelse. Men det är jäkligt bra.

Styrkan är glädjen, överaskningarna och skickligheten. Bristen är en viss slentrian i arrangemangen. Det blir tjatigt med att alla låtar blir snarlika. Var för sig är det skitbra, men som en massa blir det svårt att hitta nyanser. Även om detta var ett större problem i våras finns det fortfarande kvar och det är synd. Springsteen har verkligen en fantastisk möjlighet att skapa en helt ny välrd av sina låtar. Lägga till en dimension som skulle kunna lyfta världens bästa låtar och göra dem omöjligt bra. Men det verkar som om han inte orkar, istället blir det standardnummer av det som kunde bli som bäst.

En del av sakerna måste han ta med sig in i e-street band. Blåset och banjon. Han kan lämna en del av fiolerna, variera arrangemangen och självklart gräva djupare i sin egen katalog. Men det är framtiden, i går inne i Globen befann vi oss i samtiden och fick oss intressanta tolkningar av intressant musik.


Det förhöjer många gånger låtarna när Bruce kliver åt sidan och låter de andra aristerna i bandet ta utrymme. Inte för att Bruce inte klarar att leverera, för det gör han. Men det ger en bredd och styrka med många röster och många nyanser.

Som alltid är jag mest förtjust i det lite mörkare, det som inte är så lätttillgängligt. När det är tyst, när han sjunger själv, när magin blir påtaglig och fysiskt närvarande.
Konserten innehöll många höjdpunkter men det som allra mest klamrar sig kvar är den makalösa antikrigslåten Mrs. MacGrath . När Bruce sjunger om den olyckliga underklass som oförstående tvingas ut i krig positionerar sig bandet och rustar sig för krig mot kriget. Det känns dessutom som om Bruce vet att vi fått en högerregering i Sverige när han putsar av the Ghost of Tom Joad, en låt om effekterna av den högerpolitik vi nu kommer få se i Sverige. En makalöst stark version en vän till mig tyckte vi skulle ta och sända till Reinfelt. Tom Joads spöke kommer snart att ta fysisk form.

Även om Bruce inte var så där bra som han gång på gång visat att han fortfarande kan vara visade han att han fortfarande är bäst.

/Mattias

måndag, oktober 30, 2006

Bruce är i stan. Igen. - om verkligheten och dess beskrivning.

Som obotligt Brucefan är det så klart alltid lite pirrigt morgonen innan en konsert. Inte som när man var 18 och det var nervöst månader i förväg, eller för den delen 29. Men efter ett par månaders, jaha-han-kommer-igen-känsla är det först nu 12 timmar innnan konserten som man känner sig lite störd i sitt vardagsliv. Fast det började lite i går när man kunde läsa att hans trailer krockat på vägen till Norge. Det var skönt att återigen få uppröras över kvällspressens underliga sätt att beskriva verkligheten.

I expressen beskriver man olyckan med underrubriken att lastbilen kunde han fallit i vattnet, men det var tydligen långt i från att den gjorde det eftersom borar är byggda för att det inte ska hända och bron fungerade. Dessutom hade man en bild på Bruce med skadad arm. DEt kan ju få de flesta fans att bli lite oroliga. Men tittar man noga på bilden så ser man (alltså om man är dum i huvet som jag och några andra) att bilden är flera år gammal och kommer från the Rising turnen. VA FAN! Eller, VA SKÖNT! Men en sak är återigen bevisat, lita aldrig på media. Drar mig till minnes den här grejjen:


Den 05-06-27 12.23, skrev "Mattias Ericson" :
Hej hej!

Jag sitter och funderar lite kring den där hälsningen ni skrev att Bruce plitade ner på ett papper med en lånad penna i Göteborg. Det är så märkligt att det inte är med hans handstil, och att det är skrivet med två olika pennor? Hur gick det till, tog det slut på bläck eller vad hände? Varför är det inte hans handstil? Och hur kommer det sig att han skrev precis den hälsning som flera reportrar sprang omkring med på papper innan Bruce dök upp utanför hotellet? Märkligt sammanträffande.

Som fans är det förstås lite småkul att läsa om favoriten, men man vill ju vara säker på att det man läser är sant!

Vänliga hälsningar och med hopp om att få ett förklarande svar

Mattias
www.pooma.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Martin S öderströ m [mailto:martin.soderstrom@aftonbladet.se]
Skickat: den 29 juni 2005 09:30
Till: Mattias Ericson
Ämne: Re: ”Publiken+var+helt+otrolig”

Hej Mattias.
Vi skrev ner en egen midsommarhälsning för Bruce att skriva under - för att spara tid. Vi informerade honom om vad hälsningen innebar och FRÅGADE om han ville hälsa detta till sina fans via vår tidning. Han svarade ja, och tyckte det var en kul idé.
Då han kom ut från hotellet använde han en annan penna, som slutade fungera nästan direkt. Därför lånade han den blå, och därför är det två olika pennfärger på lappen.

Hoppas detta duger som svar.

Mvh
/ Martin Söderström, Aftonbladet

Den 05-06-29 10.12, skrev "Mattias Ericson" :


Hej!

Tack för ditt snabba och förtydligande svar.

Men att skriva ner en hälsning och be någon skriva under kan väl inte kallas för att den personen ”plitar ner en hälsning”`? Det är väl snarare att han godkände Aftonbladets förskrivna hälsning, hade inte det varit en mer korrekt beskrivning? För om man läser den artikeln så är väl det första man tror att det var så att han skrev ner hälsningen själv, att det var så här det gick till antyds ju inte alls i artikeln. Man får ju en konstig uppfattning om vad som verkligen hände där utanför hotellet.


Vänliga hälsningar
Mattias, som hoppas på fler förklaringar
www.pooma.seHej igen Mattias.

Du har helt rätt i att det kunde varit tydligare, helt klart. Men hur som helst: Bruce tyckte det var kul att hälsa fansen via Aftonbladet – det tycker jag är huvudsaken.
Ha en skön sommar!
Mvh
/ Martin S, AB."

Nu ska ingen tro att det var så viktigt egentligen, men det visar på kvällspressens syn på verklighetsbeskrivningar. Det är en ganska stor skillnad på det som beskrevs och hur det beskrevs, att det sen var en skitsak är ju en annan sak.

Detta om detta. Nu ska jag värma upp inför konserten och framförallt umgänget med Niklas och Michel och jag har blivit lite mer 18-åringsnervös under tiden jag skrivit.

/Mattias

Bloggkarta

Jag har placerat min blogg i Högdalen på bloggkartan.se

/Mattias

söndag, oktober 29, 2006

lördag, oktober 28, 2006

Protestera mot abortförbud!

Protest mot abortförbud i Polen utanför Polens ambassad den 4 november
Det polska högerpartiet "League of Polish Families" har föreslagit en ändring i den polska konstitutionen som i praktiken förbjuder all abort. Partiet vill införa en fras i konstitutionen om skydd för livet från själva befruktningen. En sådan ändring skulle göra all abort olaglig, även för våldtäktsoffer, när fostret är allvarligt skadat eller när kvinnans hälsa är hotad.
Under 60-talet åkte svenska kvinnor till Polen för abort. Nu är det viktigt att vi visar solidaritet med kvinnorna i Polen.
Därför uppmanar vi alla att delta i en stillastående protest utanför Polens ambassad, Karlavägen 35, den 4 november kl. 12:00-13:00. Vi samlas för att visa vår solidaritet med kvinnorna i Polen och vår avsky mot den föreslagna ändringen.
Demonstrationer och manifestationer kommer att ske i flera andra europeiska städer och utanför dem polska ambassaden i Warzawa.

Skriv även på protestlistan på www.federa.org.pl/signatures

Arr: Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster

torsdag, oktober 26, 2006

Låt det fria museet leva!

Gå in på http://www.frittmuseum.se och skriv under uppropet mot att avskaffa den fria entreen på Sveriges museum! Här kommer några anledningar till varför:

* För museerna har det inneburit en ny och större publik. På
många museer har tomma salar blivit levande mötesplatser.
* För staten har ökade anslag på tio procent (vilket är vad reformen kostar) resulterat i en ökning av antalet besök på 159 procent. I faktiska siffror har antalet besök ökat med 2,9 miljoner!
* För alla de människor som av tradition inte besöker museer har det slopade inträdet gett den extra skjuts som fått dem att ta klivet in i museisalarna, till de värdefulla samlingar och konstskatter som de faktiskt är med och äger.
*Av tradition är det högutbildad medelklass som har njutit av museernas samlingar, och fört traditionen vidare till sina barn. Med 2005 års reform med fri entré lockades nya grupper in till museerna. Nu vill regeringen stänga porten i ansiktet på dem.


Anledningarna snodda från ABF!

/Mattias

onsdag, oktober 25, 2006

Mammas pojke tjänar igen

Jag vet inte varför jag förvånas över borgarnas politik, men det är verkligen överraskande hur cyniska och hårdföra de kan vara för att genomföra sitt regimskifte där mer går till den som har mycket och mindre till den som lite har. I dag skriver DN (egentligen GP, men jag hittar inte originalartikeln där) om att studenter ska förlora möjligheten till a-kassa 90 dar efter examen och istället tvingas in i samma system som övriga. Detta blir för många en mycket jobbig övergång mellan studier och arbete. Vem kan det tänkas skrämma bort från studier? Ja, inte är det den som har föräldrar som kan hjälpa till och betala i alla fall!

/Mattias

måndag, oktober 23, 2006

Jakob - Himmlen faller ner

Jag har tidigare skrivit om Jakob, en artist som förtjänar mer uppmärksamhet. Här kan ni se ett smakprov från hans senaste spelning på Underbara bar i Stockholm. Hans bästa spelning på åratal. En glöd och energi som slår det mesta i Svensk musik just nu! Besök honom på Hemsidan eller på Myspace.
/Mattias

lördag, oktober 21, 2006

Krossa facket och sparka den svage. Reinfelt har börjat!

Vissa saker går fort för den nya regeringen. Att direkt slå mycket hårt mot dess starkaste utomparlamentariska fiende, facket, och mot de som har svåraste att få det att gå i hop, låginkomstagarna.

Man höjjer avgifter till a-kassan, vilket naturligtvis slår hårdare för dem med längre inkomster eftersom det är en avgift och inte en procentsumma. Detta för att kunna finansiera skattesänkningar för de rika.

Att man höjjer kostnaden för att vara med i facket när man tar bort avdragsrätten slår naturligtvis mycket hårt mot facket. Med färre medlemmar blir facket svagare. Självklart är även detta ett slag i den fattige och svages ansikte. Man gör det svårare för de som kanske är i störst behov av ett starkt fack att bygga ett starkt fack. En ren taskspark från högern mot vänstern. Från den rike mot den fattige. Från egoismen mot solidariteten!

/Mattias

onsdag, oktober 18, 2006

Vem kan man lita på?

Man kan ju förvånas över att människor är förvånade över regeringen Reinfeldt är full av skattefuskare. Är det inte så att man alltid har vetat att det är ganska mycket fiffel och båg bland överklassen för att komma undan skatter. Jag tror jag kört fler människor till Djursholm i min taxi som hyllat skattefusk än som inte gjort det. Det verkar vara en ganska allmän uppfattning att det är okej att ta pengar från finansministern, ungefär som om det är i hans egen ficka dess pengar hamnar.

Det är också förvånande att inte media visat på detta att det är underklassens kriminalitet och fusk, ett svår påvisat mindre bidragsfusk som jagas och inte det gigantiska skattefusk som framförallt överklassen ägnat sig åt tidigare. Hur kommer det sig att högerregeringen inte tillsätter fuskjagare hos skatteverket? Skulle det vara för jobbigt att bli avslöjad?

/Mattias

Rapport från Stadshuset 2

I min rapport från stadshuset i måndags hade jag lite bråttom och var full av upplevelser. Därför kommer rapport nummer två redan nu.

En sak som hände som var mer problematiskt och som var av mer politiskt viktigt var att vi beslutade att ha färre möten, fast längre. Vi ska sammanträde var tredje vecka i stället för varannan. Ur demokratisk synvinkel är detta mycket tveksamt, framförallt om man sätter det i ett större perspektiv.

Om möten blir mer sällan kommer mer och mer att läggas på nämnderna och de är inte öppna för allmänheten, med andra ord kommer slutenheten mot bedborgarna att öka. Det är negativt för medborgarnas delaktighet i den politiska processen. Att borgarna dessutom drar in beslut från stadsdelsnämnderna till stadshuset gör att ännu fler saker göms i stängda möten.


Borgarna har visat sin syn på demokratin, det är sorgligt.

/Mattias

Rapport från Stadshuset 2

måndag, oktober 16, 2006

Rapport från Stadshuset 1

I dag satt jag för första gången i Stockholms Stadshusfullmäktige. Kändes ganska spännande och högtidligt, även om det var ett ganska kort möte och vi gjorde inget annat än formalian att utser borgarråd. Jag hade hoppats på att få rösta nej till borgarnas borgarråd, men vi valde alla i klump så det gick inte. Det var synd. Det var heller ingen debatt att prata om. Fast jag hade förväntat mig en mer proffsig ordförande, men han var väl nervös och kanske oerfaren, vad vet jag. Han kommer säkert in i kläderna.

Förhoppningsvis har jag mer att rapportera efter nästa session.

/Mattias

Den skamliga segern

Publicerat i Vänsterpress:


Vi skäms över att maktskifte skett. Vi skäms över lögnerna. Över tron på att det är människors lättja som orsakar till arbetslöshet, inte kapitalisternas jakt på profit. Vi skäms över att stora delar av arbetarrörelsen övergivit arbetslöshetsbekämpningen och låtit låg inflation gå först. Vi skäms över att ett arbetarparti lämnat utsatta grupper vid sidan om och låtit rasismen och högerpolitikens tåga in. Vi skäms över att vänstern inte har lyckats visa att de nya är de gamla moderaterna. Vi ställer oss frågan: Borde inte detta nederlag ha varit omöjligt? Borde vi inte med vår politik ha vunnit den politiska striden? Svaret är: Jo, om vi i arbetarrörelsen inte gjort många ödesdigra misstag.

Vad beror detta misslyckande på? Många utvärderingar kommer ske och de vanligaste förklaringarna kommer säkert vara: felaktiga mediastrategier, flata affischer, fel politiska frågor, skandaler, en bufflig patron, Ohlys kommunism, Vägval Vänster, Josefsson, Schyman osv. Detta har sin täckning men vi tror att vänstern måste se förlusten på ett djupare plan. Ställa en mer konstruktiv diagnos som sträcker sig bortom personifiering och nyhetsflöde.

Schyman sa i förra valet att vi skulle prata värderingar vid frukostbordet. Det var en usel strategi i en valrörelse. Men det är en viktig del i opposition och som metod för att vinna tillbaka makten avgörande. Vi i vänstern måste internt och externt våga ta diskussioner om individens frihet, vad rättvisa innebär, förankra våra moraliska värderingar samt stå för och försvara vår människosyn. Detta är svåra frågor, filosofiskt eländiga, men vi måste kunna besvara och aldrig stå svarslösa inför dem. De leder till de politiska ställningstaganden som formar världen. För att vinna den politiska diskussionen måste vi först vinna den filosofiska.

Den filosofiska diskussionen handlar om mer, den handlar även om människosyn. Vi menar att det finns symtom hos medelklassen, hos oss, på en skam, en medelklasskam. Fördjupad av den förvridna bild av människan den borgerliga mediaapparaten sprider. Det säga att det har gjorts felaktigheter, vabbats och jobbats samtidigt, varits lite extra sjukskriven, anställts svart arbetskraft eller köpts något skamlöst billigt, för att kunna tjäna något extra. Denna bild har spridits och utnyttjats för uppvigling till späkning av hegemonen. Till viss del har bilden speglat verkligheten och efter sig själv så känner man andra. Detta har lett till att botgöringen, vår egna flagning ska få slut på fuskandet; vi sänker A-kassan och gör det svårare att vara sjuk. Det är en infantil moralisk reaktion av dem som inte vet hur de ska hantera sin uppluckrande solidaritet. De skäms och har pålagt sig själva och utsatta den strängaste formen av försoningsakter, de skäms över sin egen svaghet.

Men de flesta människor uppfyller inte hegemonens bild av människan. Istället ser hon sig själv i en förvanskad spegel och utgår från denna förljugna bild i betraktandet av sig själv och världen. Vår humana diagnos är att bakom spegeln finns den spelande, kalkylerande och vägande människan. En människa som socialt präglats att bara tänka på sig själv. Men spelteorin är full av Allmänningens tragedi, fångarnas dilemma och free-rider problem, alla orsaker till skammen och medelklassens självbild. Om vi inte kan bemöta detta så är miljökatastrofer, kapprustning och nedmontering av trygghetssystem dess konsekvenser. Spelteori kan förklara människors agerande, rationella handlingar ligger bakom, men det är inte kloka handlingar som följt. Vänsterpartiet måste förklara att en mer solidarisk och klokare människa är svaret, ett svar som redan nu till stor del i grunden accepteras.

Men vi har inte bara förlorat den politiska och filosofiska diskussionen. Vänstern har även förlorat den semantiska. Motståndarna kallar sig alliansen och de nya moderaterna. Vi måste vinna orden åter, vrida nyspråket tillbaka. Partiet måste visa att det är gammal borgerlig politik som kallas ny. Vi måste granska motståndarnas förflutna. Det de säger nu, har de sagt tidigare. Välfärdsstaten var och är ett sätt att stoppa dem. Det gör vi genom att punktmarkera riksbanken, alliera oss med fackföreningar, visa på att en annan penningpolitisk regim är möjlig och lyckas förklara makroekonomin.

Politiken har under 16 år präglats av kriser och botgöring, pietistiska känslosvall. Landets välfärd sagts bero på regleringar av räntor, utgiftstak och annan matematik. Framtid har påståtts bero på enskilda personer. Vår övertygelse är dock att det är samtal, förståelse, intellektuellt reflekterande och en granskande kritik som bygger en människas självkänsla, och det är en bra självkänsla som bygger ett samhälle med minskande klyftor. Vårt parti kan detta. Vänstern måste ta på sig det ansvar detta kräver och i diskussion med medborgarna nå resultat. Här är början på vår förklaring och vi kan nu slippa skämmas!

Mattias Ericson
Vänsterpartiet Vantör, Storstockholms DS

Rickard Vester
Vänsterpartiet Kungsholmen

lördag, oktober 14, 2006

Pooma i stadshuset

I valet till Stockholms stadshus blev jag invald som ersättare för Vänsterpartiet. Jag hoppas kunna låta mina få, men trogna läsare följa arbetet i Stadshuset närmare.

På måndag börjar det hela med min första tjänstgöring när jag sitter in för Margaretha Johansson. Tyvärr får jag inte göra så mycket annat än lägga ner mina röster på borgerliga borgarråd, men ändå. Det ska bli spännande!

/Mattias

tisdag, oktober 10, 2006

Vem tjänar på pigavdraget?

Magnus Ljungkvist skriver intressant om hur högern ser på inkomst och hushållsnäratjänster. Han visar på att vår minister Borelius inte hade råd att betala annat än svart hemjälp när hennes familjs inkomst låg på över 130.000 i månaden. Hur ska då en som tjänar säg 30.000, eller 20.000 ha råd, ens med avdrag!?

/Mattias

Att överdriva

Häromdan raporterades om kravaller i Göteborg. Det känns svårt att tro på när det alltid är så att kravaller visar sig vara några sycken som kastar sten och massa som står runt omrking och försöker lugna ner, eller bara vill därifrån, eller bara är nyfiken på vad som händer. Så var det visst den här gången också.

" Den omfattande vandalisering som polisen beskrev i söndags visade sig vara ett par krossade rutor. Något mer har varken kommunens försäkringsbolag Göta Lejon eller de berörda stadsdelarna kunnat hitta."

När ska Aftonbladet och andra tidningar ta lärdom av sagan om Peter och Vargen, och för den delen även läsarna?

/Mattias

lördag, oktober 07, 2006

Tänk om världen vore enkel!

Ibland tycks personer i Vänsterpartiet se mycket enögt på orsaker och samband och tycks helt tappat förmågan att se i flera perspektiv samtidigt. Detta är i grunden den stora skurken i valnederlaget och det löser man inte genom att kisa ännu mer. Det löser man genom en bred organisation med välgenomarbetade grundvärderingar och en politik som lönar sig för många.

Självklart har kommunistspöket skadat partiet, lika självklart har inre slitningar varit skadliga och en viktig del i valnederlaget. Man kan diskutera i åratal vad, eller vem det var som startade det hela, men det är en diskussion jag tänker lämna över till historikerna. Men otvivelaktigt är att dessa stormar skadat organisationen hårt genom att suga kraft, ork och därmed möjlighet att fokusera ur medlemmarna. Det har djupt skadat vår trovärdighet och därmed allvarligt stört kommunikationen inom och utom partiet. Som jag ser det kan ingen som varit del i dessa bråk komma undan ansvar för katastrofen. Men det vi måste göra nu är att framförallt se över den sargade organisationen, vår kommunikation och börja diskutera grunden för vår politik, våra grundvärderingar.

Det är avgörande för partiets framtid att vi lyckas skapa en miljö där alla människor känner sig välkomna som vill arbeta för vår politik. Det säger alla, men man visar det genom att på allvar förändra sättet människor kommer i organiserat arbeta i partiet.
Är det t.ex. rimligt att man måste bli nominerad, föreslås av en valberedning och till sist vald av en distriktsstyrelse för att tillsammans med fyra andra människor kunna vara med och arbeta med studiefrågor för ett distrikt. Är det rimligt att om jag sitter med i en förening som inte fungerar inte ska ha någon möjlighet att ta mig ur det greppet och hitta andra som vill arbeta med samma saker som jag. Nej, självklart inte. I denna märkliga, föråldrade organisationsform misstänker jag är en stor del av svaret till att genomströmningen av medlemmar är relativt stor finns. I stället måste vi ha grupper som arbetar med frågor dit alla är välkomna att arbeta kan vända sig och kunna kasta sig in i arbetet. Det ska inte vara kompisarna i olika valberedningar och styrelser som ska styra möjligheten att arbeta inom partiet, det är viljan!

Vi måste även hitta former för kommunikation mellan partiet och medborgarna.
Det är avgörande för den politiska trovärdigheten att de som valts av och representerar ett område bor i det området. Alla människor ska ha möjlighet att träffa vänsterpartister som representerar dem i olika församlingar. Den representativa demokratin är värdelös om inte politikerna bor och lever i de områden där människor valt dem!

Slutligen måste vi på allvar diskutera filosofiska frågor och värderingar. Vi måste vinna diskussionen om den fria viljan och vad rättvisa är. Vad är det som gör att man handlar på det sätt man gör? Vad betyder den rättvisa som alla säger sig vilja eftersträva? Det är helt olika mellan höger och vänster, och om vi inte kan övertyga om vår syn kan vi aldrig vinna slaget om samhällets utformning. Hela det politiska valet man gör som individ baseras ytterst på dessa två frågor. Om vi kan vinna dessa har vi vunnit nästa val och kan på fullt allvar påbörja en offensiv utbyggnad av den offentliga sektorn, påbörja den förkortade arbetstiden och ta tag i vår tids stora frågor, de som blottlagts av feminismen samt miljöfrågan.

Det är en lång kamp vi har framför oss, men den är livsavgörande för partiet och ytterst för hela samhällets överlevnad.

/Mattias

Texten ursprungligen skriven för Vänsterpartiets debattsida, därav kommer sig att vi:et betyder Vänsterpartiet.

söndag, oktober 01, 2006

Moderaterna och Hitler

Det är väl bara att som Doktor Kosmos konstatera att Moderaterna gjort sitt bästa väl sedan Hitler!

/Mattias

lördag, september 23, 2006

Besök från högsta ort!

Noterar att jag efter borgarnas valseger fått besök från deras högsta ort:


/Mattias

onsdag, september 20, 2006

Att sjunga i en annan tonart

Känner man det inte som att Henrik Brors sjunger en lite positivare sång i en lite vackrare tonart just nu? Läs det här och fundera över alla de krönikor han skrivit om regeringen de senaste fyra åren. Visst blir den positivare sången en aning falsk?


/Mattias

måndag, september 18, 2006

Om de utsattas förlust

Oh, where have you been, my blue-eyed son?Oh, where have you been, my darling young one?I've stumbled on the side of twelve misty mountains,I've walked and I've crawled on six crooked highways,I've stepped in the middle of seven sad forests,I've been out in front of a dozen dead oceans,I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard,And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, and it's a hard,And it's a hard rain's a-gonna fall.Oh, what did you see, my blue-eyed son?Oh, what did you see, my darling young one?I saw a newborn baby with wild wolves all around itI saw a highway of diamonds with nobody on it,I saw a black branch with blood that kept drippin',I saw a room full of men with their hammers a-bleedin',I saw a white ladder all covered with water,I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken,I saw guns and sharp swords in the hands of young children,And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,And it's a hard rain's a-gonna fall.And what did you hear, my blue-eyed son?And what did you hear, my darling young one?I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin',Heard the roar of a wave that could drown the whole world,Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin',Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin',Heard one person starve, I heard many people laughin',Heard the song of a poet who died in the gutter,Heard the sound of a clown who cried in the alley,And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,And it's a hard rain's a-gonna fall.Oh, who did you meet, my blue-eyed son?Who did you meet, my darling young one?I met a young child beside a dead pony,I met a white man who walked a black dog,I met a young woman whose body was burning,I met a young girl, she gave me a rainbow,I met one man who was wounded in love,I met another man who was wounded with hatred,And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard,It's a hard rain's a-gonna fall.Oh, what'll you do now, my blue-eyed son?Oh, what'll you do now, my darling young one?I'm a-goin' back out 'fore the rain starts a-fallin',I'll walk to the depths of the deepest black forest,Where the people are many and their hands are all empty,Where the pellets of poison are flooding their waters,Where the home in the valley meets the damp dirty prison,Where the executioner's face is always well hidden,Where hunger is ugly, where souls are forgotten,Where black is the color, where none is the number,And I'll tell it and think it and speak it and breathe it,And reflect it from the mountain so all souls can see it,Then I'll stand on the ocean until I start sinkin',But I'll know my song well before I start singin',And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard,It's a hard rain's a-gonna fall.


Tack Bob, en liten tröst.

/Mattias

lördag, september 16, 2006

Att alltid vara rädda!


Önskar jag hittat denna medan 9/11 fortfarande var aktuellt och inte nu då jag borde hitta på roliga saker eller nåt om valet i morgon. Men det är en intressant bild, och det är intressant hur den nog faktiskt beskriver en korrekt verklighet. Syftet med kriget mot terror är inte att stoppa terrorismen, det är att stoppa människor världen över att ifrågasätta den kolonialistiska politik som Bushregimen för världen över. Taktiken är att skrämmas och borde av alla betraktas för vad det är, i sig självt terrorism. Man skrämmer människor till tystnad. Vilket för övrigt kan kopplas till valrörelsen och alliansens a-kassasänkningsförslag. Ett av syftena är terror. Den arbetande skräms av vetskapen om vad som händer om man måste lämna sin arbetsplats och tystnar därför. Man håller hellre käften och har kvar sin lön än påpekar fel, får sparken och lämnas till en a-kassa det är omöjligt att leva på. Om det i stället var så att a-kassan var 100% skulle många orättvisor på arbetsplatser, många kränkningar, många olagliga ordergivningar, mången diskriminering försvinna för personalen skulle våga säga i från, för de har inte något att förlora på förlusten. Det är alltså inte bara den arbetslösa, sjuke eller andra utsatta som förlorar på en borgerlig politik, det är oxå de som arbetar.

/Mattias

Tankar om skräcken med ett högerstyre


Såg den här bilden på "Best of Latin America " i dag. Den får mig att tänka på hur alliansen i Sverige leker med världen när de försöker få oss alla att tro att en sänkt skatt på bensin är något positivt. Att höjda elpriser är en katastrof, när det i själva verket är ominskad elförbrukning som är det katastrofala. En minskad skatt på drivmedel är ännu värre. i
Inom 20-50 år kommer hundratals miljoner människor varq på flykt undan stigande vatten. Är det ett pris vi är villiga att betala för att få köra mer bil, ha fler lampor tända i oanvända rum?

Vilka incitament till minskad elförbrukning visar alliansen upp? Inga. Istället vill de att vi ska förbruka mer. Istället går de populismen till mötes och försöker fiska röster i det vatten som polarisens smältande ismassa kommer skapa med deras politik.

Rösta rött i morgon. Rösta på ett alternativ som inte bara tar ansvar för de närmaste åren, utan för hela vår framtid!

/Mattias

torsdag, september 14, 2006

Aftonbladet obegripligt!

Aftonbladet är inte alltid självklara i vad de menar? Vad tusan betyder detta:
"
Temo: Alliansen leder knappt. Sifo: Regeringssidan leder knappt
Valutgången på söndag helt oviss. "

Vad är det man visar med siffrorna här? Vems siffra är vem?

/Mattias

Intressant ifrågasättande konst!


Har inte tid att kommentera detta nu, men visst är det intressant. En konstnär som ställer ut en Guantanamofånge på Disneyland!


Läs mer här och här

/Mattias

onsdag, september 13, 2006

Att utveckla vår demokrati

Har idag på ett sätt tagit paus i valarbetet, samtidigt som det varit en intensifiering. Var på ett möte om utveckling av demokratin, i Stockholm och i Santa Tecla i El Salvador. Mitt i demokratins höjdpunkt i Sverige, valet, befinner vi oss i en diskussion om hur denna demokrati ska utvecklas för att skapa en större delaktighet för alla som bor i Stockholm.

Det finns mycket att lära och det är som alltid vänstern som befinner sig i tankar och diskussioner om hur demokratin verkligen kan se ut, långt bortom pratet om att göra din röst hörd en gång vart fjärde år. Istället. Där din röst är aktiv året runt i alla de beslut som rör dig. En genuin demokrati.

Det är den utvecklingen som kan skapas med en röst på vänstern, men aldrig på våra motståndare. När vi menar att det behövs fler mötesplatser där människor kan mötas på lika villkor, bryta åsikter och fatta beslut. Då menar våra motståndare att vi ska montera ner dessa och istället ha ett system där den som är stark får starkast röst och den som är svag inte någonsin kommer att klara att göra sin röst hörd. I stället för rättvisa och demokrati vill de skapa ett samhälle där än mer kommer att styras av dem som redan är priveligerade och en förändring och förbättring blir svårare och svårare. Högeralliansen menar att det är när människor står mot varandra som de kommer till sin rätt, när den starke får slå den svage, då menar högern att vi har demokrati.

Det menar inte vänstern, varken i Sverige, eller i El Salvador. När man ser utvecklingen i Latinamerika och i t.ex. Santa Tecla blir det så tydligt att det är vänstern som lärt av historien och förstår att makten måste ligga hos människorna och för det krävs organisering, parlament. För den som bryr sig om en genuin demokrati är det självklart att rättvisa kommer ur demokrati, och demokratin kommer från vänster.

/Mattias

måndag, september 11, 2006

Om att inte göra som man får

Du får det att snurra i mig
Det är som om jorden skulle gå under
Tur att du är stålmannen.
Jag borde inte veta det
Men jag såg när du bytte om
Jag vet att jag inte fick
men jag kunde inte låta bli.

Sandhjärtan krossas av splitterhat

Sandhjärtan krossas av splitterhat
Ökenögon förblindas av explosionsintolerans

Rundgångar kräver att få komma tilltals
Säg mig
Är den som jobbar för sitt system oskyldig
Och den som inget val har skyldig
Ska den förtryckte som inte får säga nej, inte få skrika

Vems ansikte

Ditt ansikte undflyr mig
Låtsas som om det inte finns
För att jag inte ska kunna bilda mig en uppfattning
Om hur du egentligen ser ut
När jag tänder nattlampan

söndag, september 10, 2006

275b.

Jag skickar giftet till dig
I små, små kuvert
utan frimärken
Du kan ta det intravenöst
Du kan ta det precis som du vill

Vill skada dig
Som du skadade mig
När du sa du tyckte om mig
Jag vill att du ska gråta
Som jag gör
när jag tänker
På de få stunderna vi faktiskt hade
Jag vill slå in tänderna på dig
För du får aldrig mer bita mig
Men först ska du tugga i dig giftet

289.

Vet att det finns stunder
Då du vill ha mig
Men du visar dem inte.
Vet att det finns stunder
Då jag lurar mig själv
Men jag visar dem inte.
Vet att det finns stunder
Då du behöver mig
Bara då visar du dig.
Vet att det finns stunder
Då jag skulle kunna såra dig
Bara då lämnar jag dig.

/Mattias

mer poesi

294.

Alldeles stilla sitter jag
funderar på varför
Kan jag inte röra mig
Svaret kan tyckas enkelt
men det är inte inom räckhåll

/Mattias

mer poesi

293.

Jag vill fästa dig på papperet
som på ett kort
Du vet ett sånt där du skrattar och rör dig mot mig
Jag vill att orden ska förklara dig
som på ett kort
Du vet ett sånt där du ler och sitter alldeles stilla
Jag vill pennan ska visa vem du är
som på ett kort
Men jag minns ju aldrig hur du ser ut.

/Mattias

mer poesi

Cantabile i D-moll

Det slår rakt igenom
En sträng kryper hastigt in i mig
Ut kommer inget annat
kanske lite salta stänk
Men inget allvarligt
Fast det slår undan benen på mig

Kolla in Jens!

Tips på intressant hemsida. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jens Holm: http://www.jensholm.se/

/Mattias

torsdag, september 07, 2006

LASSE HAR ORDET: REINFELT MÖRKAR OM SIN POLITIK

För ett kort ögonblick upplåter jag utrymme till Lars Ohly:

"Vi ser något unikt i årets valrörelse. Högeralliansens statsministerkandidat är en mästare i konsten att mörka sin egen politik.

För någon vecka sedan medgav Reinfeldt att löftet om en skattesänkning på 1 000 kronor till dem som har arbete var en bluff. Nu är endast hälften kvar. Om man dessutom räknar in den lönesänkning som högeralliansens sänkning av A-kassan leder till, så blir skattesänkningen en höjning för de allra flesta.

Nu går högeralliansens statsministerkandidat vidare i förnekandet av den egna politiken. Det senaste han vill att vi skall tro på är att han inte vill privatisera sjukvården.

Läser vi vad moderaterna i Stockholm föreslår så framgår det att de vill privatisera i princip all sjukvård i länet. I Uppsala län vill moderaterna först privatisera Enköpings sjukhus för att sedan gå vidare med Akademiska sjukhuset. Listan kan göras längre.

Sluta hyckla Reinfeldt, stå för din egen politik!

Lasse Ohly"

/Mattias

onsdag, september 06, 2006

Poomas demokratiskola

Poomas demokratiskola är ett försök att beskriva vad jag vill kalla genuin demokrati. Det är något större och mer vittomfattande än den politiska demokrati vi har i dag, den innefattar även ekonomin och sociala rättigheter och skyldigheter. Målet med den genuina demokratin är att alla människor ska beredas möjlighet att vara med och påverka de beslut som påverkar just dem. Att medborgarnas röster inte bara ska räknas på valdagen, de ska räknas hela tiden, året runt i alla beslut. Demkratin är till för att frigöra människorna, politiken är vägen till frigörelsen. Alla andra vägar är en återvändsgränd!

Poomas demokratiskola 1: Varför demokrati?
Poomas demokratiskola 2: Vad behövs för att skapa en genuin demokrati?
Poomas demokratiskola del 3: Vad är vågrät och lodrät demokrati?

En hälsning från Vänsterpartiet

Vill du få din arbetslöshetsförsäkring sänkt? Att fackföreningsavgiften ska höjas? Anser du att det är lathet som gör att du inte får ett värdigt jobb? Tror du att det kommer att skapas fler jobb genom att försämra villkoren för sjukskrivna och arbetslösa? Om du svarar nej på samtliga frågor är högeralliansens jobbpolitik inget för dig. Borgarna går till val på att göra dig som arbetstagare mer utsatt - mer i händerna på de privata arbetsgivarna. Dom verkar tro att ”hungriga vargar jagar bäst” även gäller för människor av kött och blod: Är du tillräckligt desperat – tar du vilket jobb som helst till vilka villkor som helst. Det tjänar inte du på, men de privata arbetsgivarna gör det.

Vi talar om ett systemskifte i svensk politik, med försämrade arbetsvillkor och osäkra anställningar till låg lön. De ”nya” moderaterna med kompani är dock samma gamla höger om än i skränig förpackning. Har du råd med det? Hur kommer din tillvaro att te sig – under ett borgerligt styre - om du blir av med jobbet, blir sjuk, blir med barn eller är ensamstående med barn? Högeralliansens jobbpolitik gynnar, i vanlig ordning, den som redan har det stabilt och vars pengar aldrig sinar i slutet av månaden. Mer ny än så är inte deras politik.

Vi i vänstern ser med fasa på denna utveckling. Får borgarna makten kommer det att innebära sämre tider för stora delar av befolkningen. Så vill vi inte ha det. Vi vill att folk ska ha rätt till värdiga jobb till värdiga löner och värdiga villkor. Vi ska alla betala efter förmåga och få tillbaka efter behov. Den offentliga sektorn är vår gemensamma – och den vill vi satsa på! Folk går arbetslösa trots att Sveriges ekonomi växer så att det knakar och trots att det är skriande behov av mer personal inom vård, skola, omsorg - trots att det är glest mellan poliserna på landsbygden och att fler och fler bibliotek läggs ner på ort efter ort. Det är inte rimligt – vi har inte råd att låta folk gå utan jobb, när andra sliter ut sina kroppar för att försöka täcka personalbristen. Därför kräver vi i Vänsterpartiet 200 000 nya jobb i vår gemensamma sektor. Efter 1990-talets tortyr av de offentlighetsanställda är det hög tid att tänka om – tänka nytt – att anställa fler!

Med din röst på vänstern kan du stoppa systemskiftet: Fem arbetslösa är fler än fyra direktörer – vi hoppas att det märks den sjuttonde september.

/Mattias

Poomas demokratiskola del 3: Vad är vågrät och lodrät demokrati?

I tidigare kapitel av Poomas Demokratiskola har vi pratat om varför vi måste ha en demokrati och vad som krävs för att demokratin ska kunna vara ett verktyg till att bryta människans alienation. Den här gången ska vi titta närmare på begreppen den vågräta och den lodräta demokratin. I begreppet den vågräta demokratin ryms de fyra grundläggande benen för en genuin demokrati, den parlamentariska demokratin, den ekonomiska demokratin, den sociala demokratin och den civila demokratin. Dessa fyra ben är nödvändiga för att möjliggöra varandra, så innan en fullt utvecklad parlamentarisk demokrati är möjlig krävs även att ekonomin är demokratiserad och för att det sociala samhället ska vara demokratiskt krävs en civil demokrati osv. Att detta kallas den vågräta demokratin beror på att dessa fyra ben står bredvid varandra, inget är viktigare än det andra, och inget går att undvara i den genuina demokratin. Den lodräta demokratin handlar om demokratins olika nivåer, nivåer som breder ut sig geografiskt. Inte heller här är det fråga om en hierarki utan snarare ett sätt att åskådliggöra skillnaden och vilka geografiska områden de olika nivåerna omfattar. Exakt vilka steg som krävs i den lodräta demokratin är svårt att säga, men att man börjar med en demokratisk församling för stadsdelen eller kvarteret och slutar med ett världsparlament ger en god ledtråd om vad det hela handlar om. Poängen med den lodräta demokratin är att olika problem täcker olika geografiska områden och berör därmed olika människor, därför krävs ett lager av instanser som fattar beslut i olika frågor som rör olika geografiska områden, t.ex. miljöfrågor, trafficking och andra gränsöverskridande frågor och problem. Det finns redan idag liknande instanser men i dag är dessa inte valda i god demokratisk ordning. Till skillnad mot i dag ska med andra ord alla dessa demokratiska instanser vara demokratiskt valda. I så stor utsträckning som möjligt ska det röra sig om direkt, eller deltagande demokrati och det får aldrig vara fråga om att en parlamentarisk församling väljer delegaterna i någon annan, utan det ska om det inte är direkt demokrati vara direkta val med någon form av representativitet. Detta kommer vi att gå in djupare på i senare kapitel av Poomas demokratiskola.

I nästa Poomas demokratiskola kommer vi att gå in djupet med vad den parlamentariska demokratin egentligen är i en genuin demokrati. Väl mött då!

Till andra avsnitt av Pooma Demokratiskola:
Varför demokrati?
Vad behövs för en genuin demokrati?

söndag, september 03, 2006

Ljuger Reinfelt

Han är ganska duktig den där Reinfeld. Man kan nästan tro att han blivit en snäll farbror som inte alls vill pressa löner och göra det svårare för de redan utsatta. Nästan kan man tro på de nya moderaterna. Fast det var skoj och se hur han snubblade på orden och fick ganska svårt att förklara sig när han fick frågor om a-kassa. Kanske fumlade han för att ljög.

/Mattias

Poomas demokratiskola 2: Vad behövs för att skapa en genuin demokrati?

I den första delen av Poomas Demokratiskola diskuterades vad syftet med demokrati är för något. Mitt svar på den frågan var att släppa människan fri, bryta alienationen, att skapa ett socialistiskt samhälle.
Den här gången ska vi börja diskutera vad som krävs för att denna frigörelse ska vara möjlig, hur demokration kan vara ett verktyg för att bryta alienationen. För det krävs en genuin demokrati! Vad är då det?
Som de flesta människor vet kommer ordet demokrati från grekiskan och betyder ”folkmakt”. Utgångspunkten när beslut fattas måste alltid vara folket, eller som vi kanske hellre säger idag, befolkningen. För att det verkligen ska kunna vara fråga om en "folkmakt" måste varje individ ha rätt att påverka de beslut som påverkar henne. Självklart finns det också en privatsfär där ingen har nån rätt att komma in och styra och ställa, en det är en annan diskussion vi tar senare. Den tolkningen jag alltså gör av den lexikala betydelsen av ordet demokrati är varje individs rätt att vara med fatta de beslut som påverkar honom. När det är en verklighet har vi en genuin demokrati.
Vad krävs för att alla människor ska kunna bryta alienationen och vara med och fatta beslut? Det krävs vissa rättigheter, det krävs administration och det krävs spelregler. Detta kräver en breddning av demokratin. En genuin demokrati står på fyra olika ben; ett politiskt, ett ekonomiskt, ett socialt och ett ben bestående av civila rättigheter. Vi kommer senare att gå igenom de fyra olika benen mer ingående. Vi kallar detta den vågräta delen av demokratin.
Men genuin demokrati kräver också en geografisk förändring av demokratin där befolkningens makt inte slutar vid nationalstatens gräns. För att skapa detta krävs det fler nivåer av demokratin än vad som finns idag, det nationella parlamentet ska inte vara det sista demokratiska steget. Det krävs internationella parlament där folket har rätt att rösta i öppna och allmänna val, detta är också en sak som kommer diskuteras vidare i ett senare kapitel. Man kan kalla detta den lodrätta delen av demokratin.
Inget samhälle kan vara en genuin demokrati genom att bara stå på ett ben. Det räcker inte med parlamentarism för att samhället ska kunna kallas demokratiskt, men den är en av förutsättningarna. Om det är den viktigaste låter vi vara osagt, men så är det kanske. Den demokrati som haltar är ingen fullbordad demokrati, och än så länge haltar hela världen. Men den linkar trots allt mindre och mindre. Det vi måste göra nu är att hjälpa till och läka såren så att den genuina demokratin kan hoppa och skutta så snart som möjligt.
I de närmsta avsnitten av Poomas Demokratiskola kommer vi att gå igenom:
1. Den vågräta demokratina. den politiska demokratinb. den ekonomiska demokratinc. den sociala demokratind. den civila demokratin
2. Den lodräta demokratin. den geografiska gränsen för demokratin.
Det var allt för Pooma Demokratiskola för den här gången.

Till andra avsnitt av Pooma Demokratiskola:
Varför demokrati?
Vad är vågrätt och lodrät demokrati?

Poomas demokratiskola 1: Varför demokrati?

Jag har tidigare på Poomas hemsida påbörjat en demokartiskola. Jag kommer fortsätta det projektet här på bloggen i stället. Först publicerar jag dock de första tre delarna.


Mycket sällan hör man någon ställa sig upp och säga: Det där med demokrati är en dålig grej. Nej, man skulle faktiskt kunna säga att nästan hela samhället är ense om att vi vill leva i en demokrati. I dag ansluter sig nästan alla människor till tanken på demokrati, vilket vi för evigt måste vara tacksamma för. Men tyvärr verkar som om ganska få verkar sluta sig till tanken på genuin demokrati. En genuin demokrati är en demokrati där alla människor på allvar kan ta kontroll över sina liv och vara med och påverka de beslut som påverkar dom. Jag kommer i en serie texter att diskutera demokrati med målsättningen att faktiskt komma fram till en idé om en fullt fungerande demokrati som för makten till individen och inte individen till makten.
De flesta människor har en bild av vad demokrati är. Du kan ha kvar den i ditt huvud ett litet tag till, för att sedan kanske revidera den, eller behålla den, stärkt i din tro. Men den första frågan vi måste ställa oss är: Varför demokrati? Vad är demokratins syfte? För inte har den väl ett syfte i sig. Eller finns demokratin till för demokratins egen skull. Nej, skulle jag säga. När ett system finns för sin egen skull kan den bli farlig, och för demokratin själv kan det leda till en paradox som river hela bygget. För när demokratin måste försvara sig genom att inskränka sig själv är den inte längre en demokrati. Man kan ta den amerikanska lagen the Patriot Act som exempel. Den sägs vara skapa för att skydda demokratin och människornas säkerhet. Men vad är det för demokrati där staten vet vilka böker du lånar på biblioteket, där en person kan bli bortförd utan rättegång eller rätt att kontakta dina anhöriga. Det är bara en demokrati till namnet, för de har förlorat ett av sina be, rättigheter, vi kommer återkomma till det. Man kan också fråga sig vad det är för säkerhet i att leva i osäkerhet.

Demokratins syfte är alltså inte demokrati, den är inget självändamål. Då måste demokratin ha ett så kallat instrumentellt värde, den behövs för att uppnå något annat. Det finns nog ett par olika saker som folk nämner om man frågar vad demokratin syftar till: Skapa välfärd, Skapa trygghet.
Jag menar att demokratins syfte är att bryta alienationen som fångat människan. Alltså, demokratin är här för att frigöra människorna, skapa en värld där människan ges en möjlighet att må bra. Då blir frågan, vad behövs för att göra detta på bästa sätt? Det återkommer jag till.

Till andra avsnitt av Pooma Demokratiskola:
Varför demokrati?
Vad behövs för en genuin demokrati?
Vad är vågrätt och lodrät demokrati?

lördag, september 02, 2006

Tajming är poltiskt - igen

Läser i DN nu på morgonen att man i London gripit 14 terrormisstänkta. Det mesta säger mig att nu kommer massa gaphalsar börjar skrika om hur ond Islam är och hur vi måste sätta hårade press på invandrare, trots att det inte nånstans står om de gripnas religion eller etnicitet. Jag tänkte dock påminna om en artikel i the Guardian man bör läsa varje gång misstänkta terrorister grips: the timing is political.

/Mattias

tisdag, augusti 29, 2006

Tack Lars Ohly!

Jag har varit mycket kritisk till Lars Ohly som partiledare för Vänsterpartiet. Inte för hans politisk uppfattningar utan för den taktlöshet han visat prov på i kommunistdebatten. Men när jag såg honom på TV i kväll blev jag så nöjd. Han svarade så rätt, han svarade så bra och han var bara så rätt och, faktiskt bäst. För första gången på länge kunde jag vara stolt över att Lars är Vänsterpartiets partiledare. Fortsätter han så här kommer vi att vinna röst på röst och till slut är det vi som är det stora arbetarpartiet.

/Mattias

måndag, augusti 28, 2006

Överklassens moral

Tänkte ägna mig åt lite självupplevda fördommar. Som med alla fördommar är de just det, dommar man avläggar på förhand. I det här fallet baseras de på upplevelser när jag kört taxi.
Det hela väcks av de senaste händelserna kring etik och moralisarna KD. En spion och en som dömts för försök att muta en polis.

Att köra taxi i Stockholm går till stor del ut på att flytta tämligen förmögna människor från en plats till en annan, inklusive att prata lite smått och gott. Min upplevelse av mina år av taxinätter är att de mer förmögna kunderna oftare hade en ganska grumlig syn kring kriminalitet. Ett exempel.

Kund (man, egen företagare i ganska stilig villa i Täbytrakten.) Känner du dig aldrig hotad?
Chauffören: Näe, mycket sällen. Oftast faktiskt av killar i från den här trakten. 18-åringar som gärna är ute och slåss och pratar om slagsmål.
Kund: Men det är väl alla killar i den åldern.
C: Nej, jag har aldrig hört någon som inte kommer från Täby, Lidingö, Danderyd eller Djursholm att prata om att längta till slagsmål.
Kund: Nä, det är nog bara snack på grabbarna.

Ett totalt ignorerande av de problem som uppstår när unga, välbärgade män drar runt och slåss.

C: Sen är det ganska skönt att veta att ens kollegor kommer till undsättning om något händer.
K: Ja, det lär vara skönt att veta att det kommer massa män och inte en enda av dom som säger ett smack!

Till början verkar detta ganska oskyldigt, men om man tänker efter vad det etyder så blir det skrämmande. Det här är en total pöbelmentalitet. Det han egentligen säger är att om man är flera stycker och håller käften kan man göra i princip vad som helst. Spöa skiten ur nån till exempel.

Andra exempel är de rikas totala ovilja att betala skatt, vilket tydligen inte är ett lagbrott, och andra förbrytelser. De här kommentarerna har jag inte en aning om hur många gånger jag hört.

K: Jag vill inte att en enda krona ska gå till Ringholm

K: Det här drar jag av på företaget. (Vilket betyder att till viss del ska skattebetalarna betala kundens fylleresa)

K: Det är lika bra att köra för fort, polisen är ändå inte ute.

Det som är intressant med detta, förutom att se hur tankarna rör sig kring kriminalitet i överklassens huvuden är att se vilka brott som är okej, för i samma samtal har ofta diskussioner om de fruktansvärda brotten som underklassen begår kommit upp. Med andra ord, de brott som gynnar de rika är okej, men inte de brott som gynnar den fattige som begår brottet. Själv tycker jag att alla brott är brott och ska lagföras, oavsett vem som tjänar på det.

/Mattias

söndag, augusti 27, 2006

Vem ska få bo i ett folkpartistiskt Sverige?

Läser att Lars Leijonborg uttalat sig kring invandring i SydSvenskan: Kanske fler invandrare, men invandrare som tar del i svenska samhället.

Man måste verkligen fråga sig hur Lars Leijonborg tänker sig. Hur ska vi veta att dessa invadnrare tänker ta del av det svenska samhället eller inte? Ska de skriva kontrakt och om det visar sig att de inte kan uppfylla det få lämna landet efter sig tre år? Eller ska vi titta dem i ögonen och fråga: Tänker du delta i det svenska samhället?

Kanske tänker sig Leijonborg att det är de som lär sig språket som tänker ta del i samhället. Om man lär sig språket får man stanna om man inte gör det får man gå. Jag vet inte, jag förstår inte.

Vad betyder det att man tar del av de svenska samhället? Vad ska man göra för att vara tillräckligt delaktig i samhället? Vad ska vi göra med de i Sverige födda personer som inte verkar ta särskilt stor del i samhället, ska de få lämna Sverige då eller? T.ex. en person som enbart sitter hemma, tittar på TV och lever på ett arv. Ska den personen måsta lämna Sverige i ett folpartistiskt Sverige?

Oavsett vilket verkar detta vara ett mycket svårgenomförbart krav, dessutom oanstänidgt. Alla människor som har behov av att bo i Sverige ska självklart få göra det. Sveriges problem är inte att det finns för många invandrare som inte vill delta i det svenska samhället, problemet är att det finns många infödda etniska svenskar som inte vill släppa in andra människor!

/Mattias

Tack Rosanna för uppslaget

Sanna siffror eller inte - men roliga citat!

Fick ett tips i Flamman om sidan sannasiffror.nu som är en sossesida som säger sig ge sanna siffror i en förljugen värld. Inte vet jag om deras siffror är mer pålitliga än någon annans. Däremot finner jag deras citat från alliansen underhållande.

Ett exempel:

"Reporter: Finns det inte en risk att ni glider så långt åt mitten att väljarna har svårt att se skillnad på er och socialdemokraterna?
Kristina Axén-Ohlin (m), andre vice ordförande: - Nej, jag tror inte att det finns en risk i att vi går för långt åt mitten, för jag tycker inte att vi gör det, utan det är snarare mer kanske retoriskt och annat som är förändrat.
Kristina Axén-Ohlin intervjuad i SVT:s Aktuellt, 21-sändningen 2005-03-11"

Det var ärligt det. Och Sant! Härligt!

/Mattias

fredag, augusti 25, 2006

Jakob - en artist att upptäcka

Det finns artister man inte förstår varför de inte får större uppmärksamhet än de får. En av dem är Jakob. Underfundiga texter, musik som vandrar mellan visa, rock, soul och jazz och en liveupplevelse många artister får avundas.

Jakob började i tonåren med olika band. Då handlade det mycket om covers, men även en del eget material. Men det är som soloartist han framförallt framträtt. En soloartist som alltid varit uppbackad av fantastiska musiker. Bland låtarna sticker framförallt gamla pärlor som "Hannes Å Maria", "Jag är Döden" och "Oj, oj, oj Dårhusnoter" fram, även om de numer är sorgligt sällsynta på spelningar. På dessa låtar är det visan och jazzen som ligger närmast till hands. På nyare låtar som "Jag kommer hem" och "Spöket" har Jakob i mycket lämnat visinslaget bakom sig, till fördel för soul. Ett oftast väl fungerande byte.

Textmässigt behandlas alltsom oftast kärlek, ensamhet och längtan. Slitet kan tyckas, men Jakob lyckas nästan varje gång skapa en ny vinkel och formulering som gör att det känns som om ämnet är nytt , fräsch och aldrig tidigare omsjunget.

Bland inspiratörena finnar man framförallt Magnus Johansson, både i musik och sätt att författa texterna. På gränsen till det för enkla, men så välbalanserat att endast de allra största gör det bättre. Dylan och Cohens influenser märks även de, både i det egna materialet, och genom att han översatt flera av deras alster till svenska.

Det är med Jakob som med de flesta artister, han ska upplevas live. När Jakob är som bäst får hans musik hela konsertlokalen att svänga som i en gospelkonsert, oftast uppbyggt av piano tillsammans med ett blås med ett tryck i som man sällan skådar någon annanstans Då korsas bossanova och jazz, rock och pop och när det är som allra, allra bäst. Då är det bäst.

/Mattias

Bob Dylan - Modern Times (2006)

Dylan har släppt nytt. Nytt material alltså, inte bara en ny del i den strålande Bootleg series. De senaste två skivorna har varit brilljanta. Kan han göra en ny serie med tre fantastiska skivor på rad?

Den första låten Thunder on the mountain påminner om Love and Thefts öppning Tweedle Dee & Tweedle Dum. Fast då den kändes kul och intressant känns detta som en ganska tråkig blues, men redan den andra låten Spirit in the Water, är så där makalöst bra som kännetecknade materialet på framförallt Time out of Mind från 1997. En mörk, nedstämd ton med Dylan sjungades skört och ett utmärkt avslutande munspelssolo. Om man vore deprimerad vore detta en perfekt låt att få både förståeles och tröst av.

Rollin and tumblin är en lite fartigare låt som fungerar bra på skiva, men det blir lite tråkigt efter en stund. Dylans sång räddar dock det hela.

When the Deal goes down lugnar ner tempot. Det är i det här lugnare tempot Dylan som vanligt fungerar som bäst. Återigen sjunger han på ett så bra sätt att de flesta som varit på konsert med Bob de senaste åren nog förvånas. Det är vackert, det är skört och det träffar rätt.

Someday baby. Se Rollin and tumblin med undantag att den här innehåller en intensitet som skapar en tillbakahållen energi som gör att låten blir intressant hela vägen ut.

Working mans blues 2. En klassiker i Dylans senare katalog. Det här hade funkat alldeles utmärkt på Time out mind. Som ni förstått redan är det här så klart en lugn låt, han kör varannan låt med fart, varannan lugn.

Nu är vi tillbaka på Love and theft och den amerikanska söderns kletiga värme. Beyond the horizon är en enkel låt som hade gjort sig bra på vilket grillparty som helst när bara de trognaste festarna sitter kvar och funderar när solen går upp.

Nettie More viskar in en lugn rytm i kroppen. Tankarna går till de lugnare låtarna på Oh, Mercy. Förmodligen skivans bästa låt.

The Leaves are gonna break är kanske skivans tråkigaste låt. Återigen ett något fartigare stycke. Det känns tyvärr som att de lite fartigare låtarna lite grann förstör helheten, men kanske är där för att man ska överleva skivan, men det mörker Dylan sprider med skivan är inte ett undergångsmörker, det är ett mörker med hopp i, snart vänder det. Det är den funktionen de lite fartigare låtarna fyller. Men det handlar inte om någon rock i det jag kallar de fartigare låtarna.

Skivans avslutning Aint talkin är en blandning av Oh, Mercy, Time out of mind och med en gnutta Desire. Bredvid Nettie More det bästa Dylan gjort det här årtusendet.

Ska man jämföra med Dylans två senaste skivor så passerar den Love and Theft och snuddar vid Time out of Mind. Med andra ord, skivan är ett måste och Dylan har gjort Hat Trick i briljans. Bredvid "We shall Overcome - The Seeger Sessions" årets bästa. Intressant med tanke på att ingen är till synes kommersiellt gångbar. Men det säger förmodligen mest om skivbolagens feghet. Dylan kommer rädda hösten för de flesta med god smak.


/Mattias

Läs den här intervjun med Bob

torsdag, augusti 24, 2006

Hur säker är egentligen kärnkraften?

Intressant läsning om hur säker den svenska kärnkraften egentligen är: http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=922837

/Mattias

FLYKTINGMANIFESTATION

Osså lite reklam:

FLYKTINGMANIFESTATION

Fredag 25 augusti, Sergels torg kl 17I samband med att valrörelsen drar igång håller Nätverket ASYL och PAPPER NU i Stockholm en manifestation för de tusentals flyktingar
som har fått avslag på den tillfälliga asyllagen som gällde i vintras.Vi är mycket besvikna och förbannade på att den tillfälliga lagens intentioner inte har uppfyllts och har lämnat många med oss utanför. Under sommaren har avslagen från Migrationsverket kommit på löpande band utan att få sina asylskäl ordentligt prövade. Många har blivit utvisade och antalet människor som tvingas gömma sig igen ökar i snabb takt. Nu ramlar vi återigen ner i rättslöshet, ovisshet och fruktan.Därför kräver vi
nu amnesti för alla.Flyktingfrågan engagerade hundratusentals människor i Sverige under år 2005 och skapade en stark folkrörelse som krävde en human och solidarisk flyktingpolitik. För stora delar av befolkningen är det en av de viktigaste valfrågorna och partierna måste visa var de står.Nätverket ASYL i Stockholm består till stor del av grupper av papperslösa, gömda och väntande asylsökande. Vi arbetar för att uppmärksamma den ohållbara och
desperata situationen som har uppstått efter att tusentals människor har fått avslag den senaste tiden.Manifestationen kommer att äga rum fredag 25 augusti kl 17- 20 på Sergels torg. Såväl talare från samtliga riksdagspartier som talare med egna erfarenheter från det havererade svenska asylsystemet kommer att delta.Med vänliga hälsningar

PAPPER NU i
Stockholm

Nätverket ASYL i StockholmFör mer info kontakta:

Yacine Asmani

adrianasmani@yahoo.fr
tel: 0739557258www.geasyl.nu

Villägare bekänner färg!

Aftonbladet skriver i dag om hur Bo Nylén, styrelseledamot i Villaägarnas riksförbund uttalat sig rent rasistiskt häromdagen på en demonstration mot fastighetsskatten.
Han gör konstaterar att "Afrikaner är afrikaner och i Sverige bor européer. Vi ska inte blanda kulturer.” Oförblommerat rasistiskt uttalande.

Bo visar också upp sina djupa kunskaper i rättskunskap när han menar att:"invandrarna blir svenska medborgare och sedan nämndemän lätt som en plätt. Sen inför de sharialagar”. För det vet ju alla att det är nämndemännen som stiftar lagarna och att alla invandrare är anhängare av sharia.

/Mattias

Läs oxå expressen (här finns ljudfilen), tora, ali

lästips igen!

Det här kan vara intressant att läsa:

Esbatis kommentarer: På frågan om det verkligen kan bli värre svarar vi ... Ja!

/Mattias

onsdag, augusti 23, 2006

Alliansen VS Socialdemokraterna

DN har tagit sig jobbet att göra en sammanställning av Alliansens och Socialdemokraternas valplattformar och jämfört dom. Jag tänkte att jag snor den och ser efter vem som verkar tjäna och förlora på de olika förslagen. Jag låter A och S gå en match om makten. Den som verkar företräda det stora flertalet, arbetare, utsatta, sjuka, arbetslösa och inte överheten får poäng.

Eftersom jag gillar sossarna bättre än Alliansen finns det förstås risk att jag blir lite vinklad, men jag tänkte låta Alliansen få fördelen med att vara hemmalag istället. Vinnaren kommer jag ställa mot Vänsterpartiet och deras valplattform. Om jag orkar och hinner innan valet.


Jobb
A: Halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar. Nystartsjobb för långtidsarbetslösa, utan arbetsgivaravgifter.
S: Eliminera osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Den kvalificerade yrkesutbildningen ska byggas ut. Rätt till heltid.

Vad det gäller jobben har DN ganska kraftigt bantat ner de förslag parterna lagt. Det kan ju till en början tyckas som ganska sjyssta förslag som borgarna kommer med. Men frågan är, vem är det som tjänar på det?

a: I ett företagsklimat som det vi har idag där företagen går med miljardvinster, enbart bankerna med ca 75 miljardet, är det svårt att egentligen tro att oviljan att anställa handlar om för höga avgifter. Om ett företag går med vinst och har ett behov att anställa fler lär han göra det, om det ger honom en större vinst. Om ett företag går dåligt, men ser att en anställd till kan vara det som vänder, ja då lär han nog anställa en till. För mig framstår det snarare som att en redan stor vinst kommer bli större med sänkta arbetsgivaravgifter. Nystartsjobben vet jag inte vad det är, så det lämnar jag därhän.

s: Att de som tjänar mest på lönegapet är män och det oftast är män som är högavlönade så verkar det självklart att det är den fattigare som tjänar på denna reform.

0 - 1 till S

Företag
A: Arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn. Arbetsgivarna slipper betala 15 procent av sjukpenningen efter andra sjukveckan.
S: Satsningen på strategiska framtidsbranscher utökas och utvidgas. Vattenfall ska erbjuda basindustrierna konkurrenskraftiga energipriser.

A: Ang. arbetsgivaravgiften, se ovan. Angående sjukpenningen kan det vara värt att minnas ett och annat. Anledningen till att det är så att arbetsgivaren betalar en del av sjukpenningen är att man kan se att en mycket stor del av sjukfrånvaron beror på förhållanden på arbetsplatsen. Om det då kostar mycket att hålla en arbetsplats med dåliga förhållanden är tanken att man istället för att betala för att en anställd är borta lägger en slant på att göra arbetsplatsen mer hälsosam. Genom att sänka arbetsgivarens morot att förbättra för sin personal tjänar arbetgivaren, i vart fall kortsiktigt, och den anställde förlorar. Man kan se ett mönster.

S: Riktigt vad detta betyder är svårt att säga, det är dessutom svårt att se ett klassperspektiv på framtidsbranscherna. Däremot verkar det vara en rimlig strategi att skapa konkurenskraftiga energipriser, för om det inte är dyrt att producera kan man se större vinstpotential som inte går ut över de anställda. Det tjänar alla på, om det är miljvänligt vill säga.

0 - 2

A-kassan

A: Avgiften höjs. Taket sänks till 680 kr/dag i hundra dagar. Ersättningen sänks till 70 procent efter 200 dagar, efter 300 dagar till 320 kr/dag.
S: Taken höjs med 200 kronor till 930 kronor per dag de första hundra dagarna och 880 kronor per dag därefter.

är är det ju mycket tydligt att det är den svagare som förlorar på A och vinner på S så det behöver vi kanske inte gå in på djupet med. Om man nu inte menar att den arbetslösa tjänar på att ha det så dåligt att han ges ett större initiament att skaffa ett jobb som inte finns.

0 - 3

Hittills leder Socialdemokraterna överlägset, det har inte ens varit en match.

Återkommer med mer i morgon.

/Mattias

Moderater kan vara så härliga!

Sitter och läser kultursidornaAFTONBLADET, Hittar ett underbart citat av en framträdande moderat om att redovisa de sämsta elevernas resultat på föräldramöten: Jag tycker det är bra! De svaga behöver i tid lära sig sin plats!


/Mattias

Sammanhanget hittar du här

Ehrenberg ska man alltid läsa!

Hittade en gammal artkel jag glömt men glatt läste igen. Skördetid - för vem? av Johan Ehrenberg. Läs den du oxå, igen kanske men repetition är bra så här när argumenten måste vara som vassast.

Skördetid - för vem?

/Mattias

söndag, augusti 20, 2006

Tips att läsa

Läs Gulliou i dag i Aftonbladet. Tänkvärt. Men undrar om inte Al-Quaida ändå existerar på nåt sätt, fan vet om de ligger bakom allt som händer dock. De borde kunna tjäna en förmögenhet på kurser i organisation om de låg bakom allt som sas om den.

Läs också följande artikel i the Guardian.

/Mattias

Vem tjänar på alliansen?

En intressant första nyhet DN´s första sida på nätet i dag är vem som tjänar på att slopa fastighetsskatten enligt Alliansens förslag. Enligt den undersökning som DN hänvisar till kommer enbart var tionde husägare att tjäna på förslaget, och det kommer enbart att vara 15 kommuner i landet där fastighetsskatten kommer sänka kostnaderna för husägarna. Dessa ligger alla i Stocholmsområdet. Självklart är det i kommuner som Danderyd, följt av Lidingö, Solna, Sundbyberg och Vaxholm som tjänar mest på förslaget.

Det är förstås härligt att se hur Centerpartiets ledare Maud Olofsson bekänner färg inför vilka som prioriteras i hennes allians: "Men det är ju också de femton kommuner där problemen finns. När vi har blivit uppvaktade så är det storstads- och skärgårdskommunerna där det är attraktiva områden. Om det finns ett problem där låt oss lösa det då." Det är alltså problem i några av de absolut rikaste områdena i Sverige som det är så otroligt viktigt att snabbt rycka ut och lösa. för alliansen, för detta är väl en nyckelfråga i valet för högern,

Med tanke på att det enligt alliansens kristdemokraters förslag skulle bli dubbelt så dyrt för till exempel jämtländska Ragunda är det lätt att fråga hur centerns traditionella väljare kommer att känna när de får smaka på den här kompromissen i lagarbetets namn? Likaså undrar man lite vem som är arbetaren som tjänar på det nya arbetarpartiet?

/Mattias

lördag, augusti 19, 2006

Från Sydöstra Mexicos Berg

Hittar en fin dikt på den här sidan.

"Behind our black mask,
Behind our armed voice,
Behind our unnameable name,
Behind of what you see of us,
Behind this we are you.

Behind this we are the same simple and ordinary men and women
that are repeated in all races, painted in all colors, speak in all languages
and live in all places.
Behind this we are you.

Brothers and Sisters of the entire world,
Welcome to the mountains of the Mexican Southeast."

Jag misstänker det är Subcommendante Marcos vackra poesi. För att citera en annan hjälte.

/Mattias

fredag, augusti 18, 2006

Ingen kan sägas leda valet!

I DN i dag kan man läsa om en opinionsundersökning från Synove Temo. I den påstår DN att "Alliansen har dragit i från" och att olika partier fått så och så mycket olika procent. I detta finns det två intressanta noteringar att göra.

En bit in i artikeln står att läsa att intet enda resultat är säkerställt: "Förändringarna för respektive parti sedan junimätningen är inte statistiskt säkerställda". Det betyder att man inte har en aning om det är sant eller inte. Man kan inte statistiskt säkerställa resultatet. Det är med andra ord en gissning. Ändå väljer man att skriva om att Alliansen dragit i från. Man låter till och med citera opinionsanalytikern Nicklas Källebring, som säger "Det ser mörkt ut nu för Göran Persson". Ja, visst. När folk får gissa och en politisk debattör skriver artikeln, ja då kommer det säkert att se mörkt ut för alla motståndare. Men verkligheten är det precis lika mörkt omkring, inget ljus alls sprids där av Henrik Brors.

Den andra intessanta notering att göra är något som inte kommenteras alls utöver en plikstkyldig rapportering; Antalet som inte bestämt sig. Det rapporteras enligt undersökningen vara 22,8 % som inte har bestämt sig. Om det stämmer eller inte vet vi så klart inte heller, men om det ska vara intressant att " Historiskt har socialdemokraterna inte lyckats vinna så mycket som krävs under den sista månaden" så är det förstås också intressant, ja till och emd avgörande att veta hur många som inte bestämt sig vid det här laget historiskt sett. Om det vanligtvis är säg 10 procent som inte bestämt sig är det självklart ett annat läge om man ska uttala sig om chanserna i historien än om det vanligtvis är 22 procent, eller 30 procent som inte bestämt sig. Men det kommenterar inte Henrik Brors, för då riskerar hans analys till fördel för hans favorit allians att falla i bitar!

/Mattias

Bruce borde skämmas!

Ett long time fan av Springsteen som jag brukar sällan ha nåt att skämmas för. Speciellt inte med de många goda politiska utspelen han gjort på senare år. Att spela in Vänsterartisten Petee Seegers låtar och turnera med dem kan inte tolkas som något annat än ett starkt ställningstagande mot det etablerade USA och för det amerikansak folket, det arbetande folket, arbetarklassen.

Men nu visar det sig att han spelat i en konsert lokal där ägaren nobbar facket. Det är pinsamt. Inte mindre pinsamt med tanke på att han en gång på 80-talet också var i klameri med facket över behandlingen av några anställde.

Men musiken är fortfarande bra!

/Mattias

Läs mer: expressen

Esbatis kommentarer: Såfunkar det hos dem där borta, vet du

Så kan det gå när man funderar efter lite.

Esbati referar TT:

"Trots Gazaremsans desperata ekonomiska läge blir många kvinnor gravida - palestinierna har inte mycket annat att göra."

Esbatis kommentarer: Så funkar det hos dem där borta, vet du

Dags att skrota integrationspolitiken!

Kalle Larsson skriver klokt i dag om integrationspolitiken:

"I dag presenterar Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering sitt slutbetänkande. Utredningens samtliga rapporter och betänkande presenterar avgörande kunskap om strukturell diskriminering och rasism i Sverige. Den pekar på behovet av radikal förändring av politiken.
- Det är dags att skrota integrationspolitiken och tid för en ny politik, säger Kalle Larsson, riksdagsledamot för vänsterpartiet. Fokuseringen på säråtgärder har helt misslyckats med att bryta marginalisering, arbetslöshet och diskriminering. Det krävs en kraftfull generell politik som garanterar rätten till arbete, utbildning och bostad. Och det krävs kraftfulla åtgärder för att bekämpa diskriminering.
Flera av utredningens konkreta förslag har drivits av vänsterpartiet sedan länge, t.ex. att integrationsåtgärder skall riktas till de etniskt verkligt segregerade områden som finns de rika vita innerstäderna och villaförorterna. Detsamma gäller förslaget om obligatoriska kravprofiler liksom de andra åtgärder som lyfts fram i syfte att rensa rekryteringsprocesser från diskriminering.
- Utredningen flyttar fram positionerna ur ett maktperspektiv. Här visar man tydligt hur det svenska klassamhället fått en tydlig etnisk prägel och på det akuta behovet av att utjämna klassklyftor, säger Kalle Larsson.
Mycket av utredningens huvuddrag och även konkreta förslag är mycket välkomna och måste ligga till grund för den framtida utformningen av politiken. Däremot är vi inte överens om alla förslag. Tex. är vänsterpartiet kritiska till förslaget om medborgarråd.
- Vi tror det är en återvändsgränd som ytterligare stigmatiserar de som har för lite makt. Dessutom är lite löjligt att låta den som bor på ett visst postnummer ha förtur till jobb när det går att skapa arbete åt alla, säger Kalle Larsson."

onsdag, augusti 16, 2006

Språktesta folkpartisterna

Tora är inte bara klok som jag nog påpekat tidigare, hon är rolig också. Kolla här: http://breitholtz.blogg.se/140806123746_sprktesta_folkpartisterna.html/Mattias

måndag, augusti 14, 2006

Vem är rikast i världen?

En ganska kul grej att upptäcka strålande bevis på världens orättvisor med: http://www.globalrichlist.com/

/Mattias

Kubadidas


All reklam är bra reklam. För övrigt hade jag ingen aning om att kubas landslag alltid tävlar och tränar i adidas!/Mattias

Jag har fått en son!!!

I lördags födde min flickvän oss en son. Därför blir det politiska bloggandet lite på skymundan. Håll kampen levande så länge!

/Världens lyckligaste Mattias

onsdag, augusti 09, 2006

Politiska inlägg på Pooma

Här har jag samlat de politiska inlägg som är skrivna av mig och inte några klisterschok av artiklar och andra blogginlägg och uppmaningar till demonstrationer och annat.


En sorgens dag, allmännyttan säljs ut nu!
Fiasko för borgarnas kulturpolitik
Föräldraförsäkringen, feminismens skarpaste vapen!
C-utspel ett verkligt c-utspel
Perfekt svenska någon
Självklart ska vi folkomrösta om EU-fördrag!
Det Svarta Gänget - moderaterna vill slå väldigt hårt mot de sjuka!
Farligt att tramsa bort nazismen
Uddevallapartiet sätter gränser
Som sagt det lär inte bli bättre
Ibland vaggas man in i nån slags tro
Vem är terrorist och vem riktar sig kriget mot?
Rapport från Stadshuset del 3
Men det var då fan vad det ska va bråttom! Ang. Västbodaskolan.
Sjukdomen i stadshuset
Hatbrott prioriteras ner
Sverigedemokraterna i rampljuset
En kort kommentar om demokratins urbarkning
För vem arbetar borgerlighetens regering
Utan facket är vi alla förlorare
Det ondas regering
Påbörja spututbytesprogram i Stockholm
Jag hade med största sannolikhet mist min son
Är Filippa Reinfeldt dum eller ljuger hon?
Rädslan som teori
Har regeringen ett val att vinna?
Who the Fuck is Jesus?
Fan för LittorinCoca-Cola står över lagen?
Finland redo att hoppa på natotåget
Angående att vara kommunist
Mammas pojke tjänar igen
Krossa facker och sparka på den svage
Vem kan man lita på
Den skamliga segern
Att överdriva
Tänk om världen vore enkel
Att alltid vara rädd
Tankar om skräcken med högerstyre
Att utveckla vår demokrati
Ljuger Reinfeldt
Överklassens moral
Vem ska få bo i Volkpartistiskt Sverige
Moderater kan var så härliga
Vem tjänar på alliansen
Ingen kan sägas leda valet
Språktesta Volkpartisterna
Moderaterna förbättringsförslag för SL!
Hur ska vi göra med fildelningen?
Är det Volk Folkpartiet talar om?
Ang. chokladbollens namn
Ang. amerikanskt hedersvåld
Medialogik och människovärde
Trängselavgifterna verkar ha funkat
Inför Holstein är vi alla hästar
Krigspelens bittra eftersmak
När argumenten tar slut
Vad ska valet egentligen handla om?
LAS och Scarett Johansson
Om friskolor och dubbelmoral
Ni som talar för krig
Världen blundar inte - den har en annan agenda
Nyheterna och reklamen - vår tids predikningar
Medias vinkling - om upplopp och ordval
Amerikansk kulturimperialism, eller nåt.
Klockan klämtar för krig
Krig är fred v.2006
Så blir jag aldrig behandlad
Att skapa påhittade problem för att försvara sig
Försvara feministiskt självförsvar
Stoppa legaliseringen av massvåldtäkter och gör alla våldtäktsmän till kriminella